Navigacija in vsebina

Rešitve GoGreen

DHL Global Forwarding vam lahko pomaga zmanjšati emisije in povečati učinkovitost mednarodnih logističnih operacij


Naraščajoče emisije ogljika so eden največjih okoljskih in gospodarskih izzivov našega časa, zato družba DHL Global Forwarding ponuja  širok nabor zelenih logističnih storitev, vključno s trajnostnimi alternativami za vse načine prevoza. Ponujamo tudi orodja za preglednost ogljikovih emisij, ki omogočajo vpogled v zeleno optimizacijo vaše logistike in izboljšanje ogljične učinkovitosti vaše oskrbovalne verige.

Bodite na tekočem z najnovejšimi informacijami o poročanju o emisijah ogljika, pristopih k zmanjševanju emisij in drugem. 

Prijavite se na prejemanje DHL-ovega glasila o trajnosti

Pionirji zelene logistike

Zaradi odnosov z organi za varstvo okolja in članstva v vseh ključnih gospodarskih organizacijah (na svetovni in lokalni ravni) smo ključni dejavnik pri določanju industrijskih standardov.

Celovita ponudba storitev

Z našo obsežno ponudbo trajnostnih rešitev lahko izpolnimo vse vaše zahteve ne glede na način transporta, ki ga uporabljate. Strokovnjaki za logistiko DHL GoGreen lahko tudi razvijejo prilagojena priporočila za izboljšanje ogljičnega odtisa v vaši oskrbovalni verigi.

Dokumentirana odgovornost

Ponujamo polno preglednost poročil o emisijah, ustvarjenih pri transportu vaših pošiljk z DHL-om, ki so zunanje preverjena in skladna z vodilnimi smernicami za poročanje o emisijah ogljika.

Usmerjenost na ključne kazalnike uspešnosti

Zavezani smo vam pomagati pri zmanjšanju ogljičnega odtisa v vaši oskrbovalni verigi. Nadzorujemo ključne kazalnike uspešnosti glede učinkovitosti zmanjševanja ogljika, da poiščemo možnost optimizacije tako pri stroških kot tudi pri emisijah.

Poznavanje ogljičnega odtisa


Naš portfelj rešitev DHL GoGreen vam ponuja različna orodja za preglednost ogljikovih emisij.

Spletni kalkulator

Takoj izračunajte emisije ogljika za eno pošiljko in/ali izdelajte simulacijo potencialnega vpliva spremembe načina prevoza in poti.

Ključne značilnosti
 • Takoj izračunajte emisije ogljika za posamezne pošiljke
 • Enostavna primerjava različnih primerov pošiljk
 • Emisije CO₂ za vse dele poti

Ogljična ocena


V enem poročilu prejmite povzetek celotnega ogljičnega odtisa za vse ponudnike transporta. Ta rešitev omogoča vključitev pošiljk vseh ponudnikov logističnih storitev v en okvir izračunavanja.

Na voljo: prek naših strokovnjakov za logistiko GoGreen

Ključne značilnosti
 • Uporaba DHL-ovega strokovnega znanja za izračun ogličnega odtisa in povprečij omrežja za celoten ogljični odtis
 • Vključitev podatkov drugih ponudnikov
 • Emisije CO₂ za letalski in pomorski prevoz tovora

Poročilo o emisijah ogljika


Spoznajte podroben ogljični odtis za vse svoje pošiljke z DHL-om v vseh delih prevoza, načinih in trgovinskih poteh. Naše poročilo o emisijah ogljika je zunanje preverjeno in v skladu z vodilnimi smernicami ter najpogosteje sprejetimi globalnimi standardi, kot so protokol o toplogrednih plinih, EN 16258:2012 ali drug okvir sveta za emisije v globalni logistiki (GLEC).

Na voljo: prek naših strokovnjakov za logistiko GoGreen

Ključne značilnosti
 • Predstavitev emisij ogljika, ključnih kazalnikov uspešnosti in ključnih trgovinskih poti
 • Vpogled v vzvode za zmanjšanje emisij ogljika
 • Razvoj in trendi, povezani s CO₂
 • Izpolnjevanje najvišjih zunanjih standardov in preverjanje s strani zunanjega revizorja

Zmanjšanje emisij


DHL Global Forwarding vam želi pomagati pri zmanjševanju ogljičnega odtisa. Z našimi rešitvami lahko najdete najboljše vzvode za zmanjšanje ogljikovih emisij v oskrbovalni verigi.

GoGreen Plus

Ker vodimo panogo proti čistemu in trajnostnemu pomorskemu in letalskemu prevozu tovora, zdaj z uporabo trajnostnega pomorskega in letalskega goriva ponujamo možnost zmanjšanja emisij ogljika na glavnih poteh. Trajnostna goriva so naša rešitev za resnično razogljičenje vaše oskrbovalne verige.

Na voljo: prek naših strokovnjakov za logistiko GoGreen

Ključne značilnosti
 • Odprava emisij ogljika brez vpliva na ravni storitve
 • Uporaba naročila in zahtevka za zmanjšanje CO₂
 • Uporaba pristopa »ena atmosfera«
 • Spodbujanje inovacij in razogljičenja
 • Preverjeno potrdilo o zmanjšanju CO₂

Plačilo nadomestila za izpust ogljika GoGreen

Izravnajte emisije  CO₂ za vse dele prevoza z visoko kakovostnimi ogljičnimi krediti. DHL Global Forwarding ponuja ogljične kredite VER (Verified Emission Reductions) iz potrjenih projektov za varstvo podnebja po vsem svetu, ki so v skladu z zlatim standardom in DHL-ovimi strogimi zahtevami.

Na voljo: prek naših strokovnjakov za logistiko GoGreen

Ključne značilnosti
 • Ogljični krediti iz potrjenih projektov za varstvo podnebja po vsem svetu
 • Izravnava emisij CO₂ za vse dele prevoza
 • Letno potrdilo, ki temelji na potrjenem poročilu o emisijah ogljika

Optimizacija GoGreen

Preprečite emisije  CO₂ z zasnovo zelene oskrbovalne verige (z manjšo porabo). DHL Global Forwarding ponuja smernice za povečanje ogljične učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO₂ z optimizirano zasnovo oskrbovalne verige. DHL GoGreen razišče potencialne možnosti za optimizacijo ogljika in določi za uporabnika specifične vzvode, ki imajo največji vpliv na oskrbovalno verigo, kot je sprememba načina prevoza ali združevanje pošiljk.

Na voljo: prek naših strokovnjakov za logistiko GoGreen

Ključne značilnosti
 • Izbira prevoznika
 • Optimizacija poti
 • Sprememba načina prevoza
 • Združevanje

Vpogledi in izobraževanje za trajnost


DHL je bilo prvo globalno logistično podjetje, ki si je leta 2007 zastavilo oprijemljiv cilj za varstvo podnebja. Leta 2017 smo si zastavili nov cilj: do leta 2050 zmanjšati emisije, nastale pri logistiki, na nič.

Povežimo se

Imate vprašanja za logističnega strokovnjaka GoGreen?


Povejte nam malce več o svoji organizaciji, da bomo lahko začeli.

Raziščite naše ključne izdelke in storitve