การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

STRATEGY 2025

เราส่งมอบความเป็นเลิศในโลกแห่งดิจิทัล

DHL Group ได้มีพัฒนาการในการดำเนินการตาม Strategy 2020 เป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการขนส่งที่หลากหลายและขยายครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราจึงอยู่ในจุดที่ดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยกลยุทธ์ “Strategy 2025 – Delivering Excellence in a Digital World” บริษัทได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อคงการเติบโตให้ประสบความสำเร็จสำหรับปี 2020 เป็นต้นไป

เทรนด์ที่สำคัญที่สุด 4 เทรนด์ที่ส่งผลกระทบต่อลอจิสติกส์ในช่วงปีที่ผ่านมาจะช่วยขัดเกลาให้อุตสาหกรรมเดินไปข้างหน้า โลกาภิวัฒน์, ดิจิทัลไลเซชั่น, อีคอมเมิร์ซ และ ความยั่งยืน. Strategy 2025 คือสิ่งที่เราตอบสนองให้รับกับเทรนด์เหล่านี้ บริษัทจะเสริมแกร่งในเทรนด์เหล่านี้เพื่อเพิ่มกำลังและศักยภาพในการสร้างการเติบโตในระยะยาวที่สร้างผลกำไรจากธุรกิจลอจิสติกส์หลักของเรา ในขณะเดียวกันก็ก้าวเข้าสู่การปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัลซึ่งในขณะนี้ก็ได้นำมาปฏิบัติทั่วทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว

ความพยายามของพวกเราตั้งมั่นอยู่บนหัวใจสำคัญทั้งสามข้อของ Strategy 2020 ซึ่งยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ Strategy 2025 ต่อไป ดังนั้น ด๊อยช์โพสต์ ดีเอชแอลกรุ๊ปจึงตั้งเป้าเพื่อเป็นตัวเลือก นายจ้าง, ผู้ให้บริการ, และ การลงทุน อันดับหนึ่ง ในทุกๆ กิจกรรมที่เราทำ