เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

ติดต่อเรา

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ ...
ฉันทราบแผนกที่ฉันต้องการพูดคุยด้วย ...
คำขอการขายของฉันเกี่ยวกับ ...
ฉันต้องการส่ง ...
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

การส่งแบบไม่ประจำ

กรุณาเยี่ยมชม DHL eCommerce Solutions Service Points สำหรับการจัดส่งที่ไม่มีบัญชี

การส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จากDHL eCommerce Solutionsจะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือโทรติดต่อเราที่ DHL eCommerce Solutions สำนักงานประเทศไทยที่ +66 2 029 0999
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์: 08.00 - 20.00 น.

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

ฉันเป็น ...
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

ขนส่งผ่าน ...
การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางอากาศ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางทะเล ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งสินค้าทางถนน ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

การส่งแบบไม่ประจำหรือส่งแบบประจำ

เจ้าหน้าที่ การขนส่งทางรถไฟ ของเรา จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

การส่งแบบไม่ประจำ

ต้นทางและปลายทางเดียว

การส่งแบบประจำ

รวมต้นทางและปลายทางหลายแห่ง

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

ติดต่อเพื่อค้นหาเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หรือติดต่อสำนักงาน DHL Global Forwarding  ในประเทศไทย:

กรุงเทพมหานคร: +66 2 094 8000
เชียงใหม่: +66 53 582 838 (Ext. 0)   
แหลมฉบัง: +66 (0) 38 400 201

คุณคือ...
เลือกโซลูชั่นของคุณ
เลือกโซลูชั่นด้านคลังสินค้า

DHL Transport Related Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกรูปแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
เลือกโซลูชั่นการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป

DHL SeAir

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Door-to-More

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL International Supply Chain (ISC)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Industrial Projects

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Trade Fairs & Events

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Wine & Spirits Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Perishable Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL LifeConEx

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัย

DHL Customs Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Security Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เลือกโซลูชั่นรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

DHL Carbon Calculator

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Report

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Dashboard

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Quick Scan

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านรอยเท้าสิ่งแวดล้อมของคุณ

DHL Green Danmar

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านการมองเห็นและการจัดการความเสี่ยง

DHL SmartSensor

เจ้าหน้าที่จาก DHL SmartSensor จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Resilience360

เจ้าหน้าที่จาก DHL Resilience360 จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นของคุณ
เลือกโซลูชั่นคลังสินค้าและการเติมสินค้า

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก  DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Transport Related Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Real Estate Solutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Fulfillment

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Packaging Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Pre-sales Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL In-plant Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งและการกระจายสินค้า
เลือกโซลูชั่นภายในประเทศ

DHL Managed Transport

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Outbound Transport Operations

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างทวีป

DHL SeAir

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Door-to-More

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกบริการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Procurement Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Recall Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Business Support Center

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นโลจิสติกส์รับเหมาแบบบูรณาการ

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Inbound to Manufacturing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Service Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Indirect Materials Management (MRO)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Passenger Gateway Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL HealthConnect

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Clinical Trials Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าแบบบูรณาการ

DHL Lead Logistics Partner

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL International Supply Chain (ISC)

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Industrial Projects

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Trade Fairs & Events

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Wine & Spirits Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Perishable Logistics

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL LifeConEx

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย หรือการประกันภัย

DHL Customs Consulting

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Security Services

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เลือกโซลูชั่นรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

DHL Carbon Calculator

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Report

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Carbon Dashboard

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Quick Scan

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านรอยเท้าสิ่งแวดล้อมของคุณ

DHL Green Danmar

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Managed Transport

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Warehousing

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Logistics Consulting

เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Envirosolutions

เจ้าหน้าที่จาก DHL Supply Chain  จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับชิปเมนท์พัสดุแบบ Express

เจ้าหน้าที่จาก DHL Express จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

สำหรับชิปเมนท์สินค้า/การขนส่ง

เจ้าหน้าที่จาก DHL Global Forwarding จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

เลือกโซลูชั่นด้านการมองเห็นและการจัดการความเสี่ยง

DHL SmartSensor

เจ้าหน้าที่จาก DHL SmartSensor จะติดต่อคุณหลังจากส่งแบบฟอร์ม

DHL Resilience360

เจ้าหน้าที่จาก DHL Resilience360 จะติดต่อกลับหลังจากส่งแบบฟอร์ม

ข่าวสาร

หากคุณคือนักข่าวหรือผู้ประกอบอาชีพทางด้านสื่อ ตัวแทนของเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยทางด้านสื่อและข้อมูลที่คุณต้องการ

สมัครงาน

โอกาสในการทำงานภายใต้ Deutsche Post DHL Group มีความหลากหลายเช่นเดียวกับทีมงานของเราทั่วโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 400,000 คนในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก เราเชื่อมโยงผู้คนเพื่อปรับปรุงชีวิตของพวกเขา

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกการให้บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

ลูกค้าธุรกิจ


ลูกค้าประเภทบุคคล

 


จัดส่งพัสดุหรือเอกสาร - ไม่เกิน 30 กก. ใช่หรือไม่

คุณต้องการบริการแบบใด

บริการ Express  (วันทำการถัดไปโดยใช้เครือข่าย Express ทั่วโลกของ DHL):

 

บริการ Standard - สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการส่งแบบประจำเท่านั้น:

 


ลูกค้าธุรกิจต้องการจัดส่งสินค้า/การขนส่ง - มากกว่า 30 กก. ใช่หรือไม่

รับใบเสนอราคา สำหรับ …

หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญของเราจาก  DHL Global Forwarding  จะติดต่อกลับ

โซลูชั่นด้านโลจิสติกส์& ความเชี่ยวชาญพิเศษ

คุณคือ...

ธุรกิจขนาดเล็ก - เลือกโซลูชั่นของคุณ:

คลังสินค้าและการเติมสินค้า

การขนส่งและการกระจายสินค้า

โลจิสติกส์แบบบูรณาการ

ภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย และการประกันภัย

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การมองเห็นและการจัดการความเสี่ยง

วิสาหกิจขนาดใหญ่ -  เลือกโซลูชั่นของคุณ:

คลังสินค้าและการเติมสินค้า

การขนส่งและการกระจายสินค้า

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการจัดการ

โลจิสติกส์รับเหมาแบบบูรณาการ

โลจิสติกส์ขนส่งแบบบูรณาการ

ภาษีศุลกากร การรักษาความปลอดภัย และการประกันภัย

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การมองเห็นและการจัดการความเสี่ยง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

ข่าวสารและสมัครงาน

ไปที่ ข่าวสารของเรา

ไปที่ สมัครงานของเรา