การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

สินค้าต้องห้าม สินค้าควบคุม และสินค้าอันตราย


คุณจำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของพัสดุก่อนสร้างข้อมูลพัสดุกับ DHL eCommerce โดยเฉพาะสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุม เพื่อให้พัสดุของคุณอยู่ในเงื่อนไขในการจัดส่งและหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

พัสดุภายในประเทศ


สินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ไม่อนุญาตให้จัดส่ง)

 • สินค้าแตกหักง่าย เช่น แก้ว เครื่องถ้วยชาม
 • ตราสารเงินหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินสด เช็ค พันธบัตร ฯลฯ
 • สินค้ามูลค่าสูง เช่น ทอง เพชร โลหะมีค่า งานศิลปะ ฯลฯ
 • สิ่งมีชีวิต
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ รวมถึงเถ้ากระดูก
 • วัตถุลามกหรืออนาจาร
 • สินค้าเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
 • สินค้าอันตราย เช่น อาวุธ ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุไวไฟ ฯลฯ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย โปรดดูด้านล่าง)
 • ยาเสพติด
 • ยาสูบ
 • เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
 • สินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
 • สินค้าที่มีกลิ่นฉุน เช่น ทุเรียน ปลาร้า ฯลฯ
 • บรรจุภัณฑ์พัสดุที่ไม่เหมาะสม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการแตกหักเสียหาย

สินค้าควบคุม (สินค้าที่ส่งได้แต่มีข้อจำกัดหรือการควบคุมบางอย่าง)

 • เนื้อสัตว์ทุกชนิด
 • ผัก ผลไม้ พืช
 • อาหารสด อาหารทะเล และไอศกรีม
 • อาหารแปรรูปหรืออาหารแห้งที่มีวันหมดอายุ
 • สินค้าถูกบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือของเหลวทุกชนิด
 • เครื่องดนตรีทุกชนิด
 • วัตถุมงคล วัตถุทางศาสนา

สินค้าอันตราย (สินค้าภายใต้ข้อบังคับด้านการจัดส่งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราต่อสุขภาพและความปลอดภัย)

 • กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์ทุกชนิด เช่น สเปรย์ฉีดผม สเปรย์ดับกลิ่น
 • ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
 • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมไออน โพลีเมอร์ โลหะ เฉพาะแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • คาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงน้ำแข็งแห้ง
 • สารกัดกร่อน เช่น กรด สี สีย้อมผ้า น้ำยาขัดสนิม ฯลฯ
 • ของเสียที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้่ำมันเครื่องทื่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือเสียหาย ฯลฯ
 • วัตถุระเบิดได้หรือดินระเบิด เช่น พลุ พลุแฟลร์ และของที่มีประกายไฟ
 • ของเหลวและของแข็งไวไฟ เช่น แอซีโทน น้ำมันไฟแช็ก ตัวทำละลายสี แม็กนีเซียม โพแทสเซียม ฯลฯ
 • ก๊าซ ทั้งแบบไวไฟ ไม่ไวไฟ ก๊าซอัดและก๊าซพิษ เช่น ถังดับเพลิง ถังดำน้ำ ฯลฯ
 • สารติดเชื้อหรือสารชีวภาพที่น่าจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือพาหะนำโรคอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
 • ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือน้ำมันเติมไฟแช็ก ที่จุดบุหรี่ซึ่งมีน้ำมันเบนซิน และไฟแช็กบิวเทน
 • วัสดุที่เผาไหม้ได้หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ สีย้อมผม
 • ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช หรือสารพิษต่างๆ