การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อด้านล่างที่ใช้ได้และรวมอยู่ในใบสั่งซื้อที่ส่งให้คุณ

วันที่ระบุในใบสั่งซื้อเป็นตัวกำหนดว่าจะใช้เวอร์ชั่นใด