การนำทางและเนื้อหา

เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกตำแหน่งอื่น

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดส่งหรือการตรวจสอบสถานะพัสดุ
ท่านสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่

การติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ

 • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุของท่านโดยใช้เว็บไซต์หรือระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal) ของเรา โดยระบุหมายเลขการตรวจสอบพัสดุและลิ้งก์ในการตรวจสอบสถานะพัสดุที่ได้รับจากผู้ขาย 

 • หมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบุเฉพาะถึงพัสดุของท่าน ความยาวของรหัสอาจมีตั้งแต่ 10 ถึง 39 ตัวอักษร

 • โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุให้แก่ท่าน หากท่านได้สั่งสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ จะมีอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมแจ้งหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุระบุไว้

  หากไม่มีหมายเลขระบุไว้ โปรดติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้า 

  พัสดุบางรายการอาจไม่มีหมายเลข/รหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ

 • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากท่านได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากสถานะการจัดส่งพัสดุจะปรากฏขึ้นเมื่อพัสดุถูกส่งมอบให้กับเราแล้ว เช่น เมื่อพัสดุออกจากคลังสินค้าของผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์แล้ว

 • สำหรับพัสดุส่วนใหญ่ เราจะมีการแสดงสถานะการจัดส่งพัสดุหลักเท่านั้น ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะก่อนที่สถานะพัสดุใหม่จะแสดงในระบบ อย่างไรก็ตามพัสดุของท่านยังคงดำเนินการจัดส่งต่อไปจนถึงปลายทาง ระยะเวลาในการจัดส่งพัสดุจนถึงปลายทางอาจแตกต่างกันไปในแต่พื้นที่ ขึ้นอยู่กับระยะทาง ระยะเวลาในการจัดส่ง และบริการที่ท่านเลือก

  พัสดุของท่านอาจจัดส่งล่าช้าได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ DHL เช่น สภาพอากาศแปรปรวน วันหยุดนักขัตฤกษ์ พิธีการศุลกากร และการประท้วง เป็นต้น ในกรณีที่พัสดุของท่านยังจัดส่งไม่ถึงปลายทางภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันนัดหมายการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ กรุณาติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้าไว้ ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ จะทำการตรวจสอบสาเหตุที่พัสดุเกิดความล่าช้า

  พัสดุบางรายการจะแสดงเพียงบางสถานะเมื่อพัสดุอยู่ในประเทศต้นทาง และอาจจะไม่แสดงสถานะเมื่อพัสดุถึงประเทศปลายทางแล้ว

 • ในกรณีที่หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุของท่านไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ กรุณาติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า

 • ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขสถานะการจัดส่งพัสดุหลายหมายเลขภายในครั้งเดียวได้

การจัดส่งพัสดุ

 • เรามีผู้ให้บริการการจัดส่งในประเทศปลายทางกว่า 220 รายทั่วโลก ซึ่งจะจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับทุกท่าน 

 • เมื่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ส่งพัสดุของท่านให้เราแล้ว การจัดส่งจะขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเลือกไว้ ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์มักจะระบุระยะเวลาการจัดส่งไว้บนเว็บไซต์แล้ว

  ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุแต่ละรายการขึ้นอยู่กับระยะทางของประเทศปลายทาง และบริการที่ท่านเลือก ซึ่งอาจะใช้เวลา 2-3 วันทำการสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน และสูงสุด 20 วันทำการสำหรับประเทศที่มีระยะทางไกล

  บริการที่ท่านเลือกใช้ในการจัดส่งพัสดุบางบริการ จะจัดส่งถึงปลายทางโดยไปรษณีย์ท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

 • ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุแต่ละรายการขึ้นอยู่กับระยะทางของประเทศปลายทาง และบริการที่ท่านเลือก ซึ่งอาจะใช้เวลา 2-3 วันทำการสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน และสูงสุด 20 วันทำการสำหรับประเทศที่มีระยะทางไกล ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์มักจะระบุระยะเวลาการจัดส่งไว้บนเว็บไซต์แล้ว

  พัสดุของท่านอาจจัดส่งล่าช้าได้ หากเกินระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้ เราขออภัยอย่างยิ่งในความล่าช้าที่เกิดขึ้น การจัดส่งล่าช้านี้ อาจเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน พิธีการศุลกากร หรือการประท้วง หากพัสดุของท่านยังไม่ถึงปลายทางภายใน 10 วันทำการ หลังจากระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ จะทำการตรวจสอบสาเหตุที่พัสดุเกิดความล่าช้า

 • หากท่านยังไม่ได้รับพัสดุ กรุณาติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่ท่านสั่งซื้อสินค้า

 • ที่อยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากผู้ขายได้ทำการส่งมอบพัสดุให้ DHL แล้ว

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการจัดส่งได้ หากผู้ขายได้ทำการส่งมอบพัสดุให้ DHL แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อไปรษณีย์ท้องถิ่นจัดส่งพัสดุของท่านเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อไปรษณีย์ท้องถิ่นภายใน 7 วัน เพื่อรายงานความเสียหาย

  กรุณารายงานความเสียหายกับผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อสินค้าด้วย ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือพัสดุที่สูญหายกับ DHL

  การเรียกร้องค่าเสียหายกับ DHL สามารถทำได้โดยผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่เปิดบัญชีใช้บริการกับ DHL เท่านั้น

 • หากพัสดุของท่านยังไม่ถึงปลายทางภายใน 10 วันทำการ หลังจากระยะเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์ จะทำการตรวจสอบพัสดุที่อาจจะสูญหายไปได้

  ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุแต่ละรายการขึ้นอยู่กับระยะทางของประเทศปลายทาง และบริการที่ท่านเลือก ซึ่งอาจะใช้เวลา 2-3 วันทำการสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน และสูงสุด 20 วันทำการสำหรับประเทศที่มีระยะทางไกล ผู้ขายหรือร้านค้าออนไลน์มักจะระบุระยะเวลาการจัดส่งไว้บนเว็บไซต์แล้ว หากเกิดความล่าช้าเกินกว่า 10 วันทำการ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน หรือค้างอยู่ที่พิธีการศุลกากร