ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุสำหรับธุรกิจ e-commerce ทั้งในและต่างประเทศ

DHL eCommerce ให้บริการจัดส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ ไปยังกว่า 220 ประเทศด้วยประสบการณ์ และเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

การจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ

บริการทั้งหมดของเรา

การจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

บริการทั้งหมดของเรา

จัดส่งแบบ Same Day ด้วย DHL Parcel Metro

พร้อมให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล