ข้อมูลและบริการเสริม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ DHL eCommerce และเงื่อนไขสำหรับประเทศไทยโดยดาวน์โหลด PDF ด้านล่างนี้

การเข้ารับพัสดุ (Pick up) และการฝากส่งพัสดุ (Drop Off)

 • หากคุณต้องการให้ DHL eCommerce เข้ารับพัสดุของคุณ กรุณาส่งอีเมล์พร้อมรายละเอียดด้านล่าง

  หัวข้ออีเมล์: Pick up request: ชื่อบริษัท รหัสลูกค้า ชื่อบริษัท หมายเลขบัญชี

  เรียน DHL eCommerce

  โปรดเข้ารับพัสดุตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ชื่อบริษัท
  รหัสลูกค้า
  ที่อยู่สำหรับเข้ารับพัสดุ
  วันที่เข้ารับพัสดุ
  เวลาที่ควรหลีกเลี่ยง: เช่น 17.00 - 17.30 น.
  จำนวนพัสดุ

 • คุณสามารถนำพัสดุของคุณมาฝากส่งได้ที่จุดบริการ DHL ServicePoint อย่างสะดวกและง่ายดาย เพียงแค่ลงทะเบียนพัสดุของคุณในระบบ และเลือกจุดบริการ DHL ServicePoint ใกล้บ้านคุณ

  คุณสามารถค้นหาจุดบริการ DHL ServicePoint ในประเทศไทยได้ที่นี่

สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด และสินค้าอันตราย

ทราบหรือไม่ว่ายาทาเล็บ สเปรย์ฉีดผม และน้ำหอมถูกจัดว่าเป็นสินค้าอันตราย และ ห้ามขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หากคุณต้องการส่งสินค้าประเภทนี้ โปรดขอคำแนะนำจากเรา หากมีการซ่อนสินค้า สำแดงอย่างไม่ถูกต้อง หรือมิได้สำแดง บรรจุหรือติดฉลากไม่ถูกต้อง มีการล่วงละเมิดทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาจต้องเสียค่าปรับ

ชิปเมนท์ภายในประเทศ

 • สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่ง

  • สัตว์ (รวมถึงแมลง ไข่ที่กำลังฟักตัว)
  • ทองแท่ง
  • สินค้าปลอมแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เงินตรา
  • สินค้าอันตรายหรือวัตถุไวไฟ
  • ยาและสารเสพติด (ผิดกฎหมาย)
  • อาวุธปืน อาวุธ กระสุน (รวมถึงของจำลอง)
  • ศพ (รวมถึงอัฐิ)
  • สิ่งของที่ไม่สามารถทดแทนได้
  • มีด
  • ตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบการส่งมอบ
  • สื่อลามก
  • สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ
 • สินค้าควบคุม สินค้าที่ส่งได้แต่ต้องมีการควบคุม

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา)
  • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและพืช (เช่น หนังสัตว์ ฝ้าย เมล็ดพันธ์ุ ใบชา)
  • โบราณวัตถุหรือวิจิตรศิลป์หรืองานศิลป์
  • ของสะสมหรือของหายาก (ของใดๆ ก็ตามที่มีมูลค่ามากกว่าตอนซื้อครั้งแรก หรือหาซื้อไม่ได้ทั่วไป)
  • ยาและเภสัชภัณฑ์
  • สลากกินแบ่งต่างชาติ (รวมถึงหนังสือเวียน)
  • ขนสัตว์/งาช้าง/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
  • เพชร/คาร์บอนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  • ตัวอย่างทางการแพทย์
  • ตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบที่ไม่ใช่การส่งมอบ
  • ของที่เน่าเสียได้ (เช่น ดอกไม้ อาหาร ของที่อาศัยการควบคุมอุณหภูมิ หรือการดูแลเป็นพิเศษ)
  • โลหะและหินมีค่า (รวมถึงอัญมณี)
  • สิ่งตีพิมพ์ (บางประเภทอาจมีกฎหมายควบคุม)
  • ดิน
  • ยาสูบ
  • ละอองยาทุกชนิด รวมถึงสเปรย์ฉีดผมและสเปรย์ดับกลิ่นกาย
  • ที่สูบลมถุงลมและโมดูลหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี>ปริมาณแอลกอฮอล์ 24%
  • แบตเตอรี่ถูกจัดว่าเป็นสินค้าอันตราย เช่นเดียวกับแบตเตอรี่แบบเปียก/แบบแห้ง แบบตะกั่ว-กรด/อัลคาไลน์
  • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมไออน/โพลีเมอร์/โลหะ เฉพาะแบตเตอรี่หรือมาพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • คาร์บอนไดออกไซด์แบบแข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
  • สารกัดกร่อน เช่น กรด สีและสีย้อม น้ำยาขัดสนิม
  • ของเสียที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้่ำมันเครื่องทื่ใช้แล้ว และแบตเตอรี่เสียหายที่ใช้แล้ว
  • ของที่ระเบิดได้หรือดินระเบิด เช่น พลุ ของที่ทำให้เกิดเปลวไฟ และของที่มีประกายไฟ
  • ของเหลวไวไฟ เช่น แอซีโทน น้ำมันไฟแช็ก ตัวทำละลายสี
  • ของเหลวไวไฟ เช่น แม็กนีเซียมและโพแทสเซียม
  • ก๊าซทั้งไวไฟและไม่ไวไฟ แบบอัดและก๊าซพิษ เช่น ถังดับเพลิงและถังสกูบ้า
  • สารติดเชื้อหรือชีวสารที่น่าจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือตัวนำอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
  • ไม้ขีด ไฟแช็ก น้ำมันเติมไฟแช็ก รวมถึงที่จุดบุหรี่ซึ่งมีน้ำมันเบนซินและไฟแช็กบิวเทน
  • วัสดุที่เผาไหม้ได้หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น สารฆ่าเชื้อและสีย้อมผม
  • ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลงหรือสารพิษต่างๆ

การจัดส่งระหว่างประเทศ

 • สินค้าต้องห้ามที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง

  • สัตว์ (รวมถึงแมลง ไข่ที่กำลังฟักตัว)
  • ทองแท่ง
  • สินค้าปลอมแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เงินตรา
  • สินค้าอันตรายหรือวัตถุไวไฟ
  • ยาและสารเสพติด (ผิดกฎหมาย)
  • อาวุธปืน อาวุธ กระสุน (รวมถึงของจำลอง)
  • ศพ (รวมถึงอัฐิ)
  • สิ่งของที่ไม่สามารถทดแทนได้
  • มีด
  • ตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบการส่งมอบ
  • สื่อลามก
  • การขนส่งสินค้าใดๆ ที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือรัฐแห่งรัฐบาลกลางห้าม รัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือด้วยชิปเมนท์ที่ขนส่งได้
 • สินค้าควบคุม สินค้าที่ส่งได้แต่ต้องมีการควบคุม

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา)
  • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและพืช (เช่น หนังสัตว์ ฝ้าย เมล็ดพันธ์ุ ใบชา)
  • โบราณวัตถุหรือวิจิตรศิลป์หรืองานศิลป์
  • ของสะสมหรือของหายาก (ของใดๆ ก็ตามที่มีมูลค่ามากกว่าตอนซื้อครั้งแรก หรือหาซื้อไม่ได้ทั่วไป)
  • ยาและเภสัชภัณฑ์
  • สลากกินแบ่งต่างชาติ (รวมถึงหนังสือเวียน)
  • ขนสัตว์/งาช้าง/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
  • เพชร/คาร์บอนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  • ตัวอย่างทางการแพทย์
  • นมผง
  • ตราสารเปลี่ยนมือในรูปแบบที่ไม่ใช่การส่งมอบ
  • ของที่เน่าเสียได้ (เช่น ดอกไม้ อาหาร ของที่อาศัยการควบคุมอุณหภูมิ หรือการดูแลเป็นพิเศษ)
  • โลหะและหินมีค่า (รวมถึงอัญมณี)
  • สิ่งตีพิมพ์ (บางประเภทอาจมีกฎหมายควบคุม)
  • ดิน
  • ยาสูบ
  • นาฬิกา เสื้อผ้า เครื่องเพชร
  • ละอองยาทุกชนิด รวมถึงสเปรย์ฉีดผมและสเปรย์ดับกลิ่นกาย
  • ที่สูบลมถุงลมและโมดูลหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี>ปริมาณแอลกอฮอล์ 24%
  • แบตเตอรี่ถูกจัดว่าเป็นสินค้าอันตราย เช่นเดียวกับแบตเตอรี่แบบเปียก/แบบแห้ง แบบตะกั่ว-กรด/อัลคาไลน์
  • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมไออน/โพลีเมอร์/โลหะ เฉพาะแบตเตอรี่หรือมาพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • คาร์บอนไดออกไซด์แบบแข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
  • สารกัดกร่อน เช่น กรด สีและสีย้อม น้ำยาขัดสนิม
  • ของเสียที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงน้่ำมันเครื่องทื่ใช้แล้ว และแบตเตอรี่เสียหายที่ใช้แล้ว
  • ของที่ระเบิดได้หรือดินระเบิด เช่น พลุ ของที่ทำให้เกิดเปลวไฟ และของที่มีประกายไฟ
  • ของเหลวไวไฟ เช่น แอซีโทน น้ำมันไฟแช็ก ตัวทำละลายสี
  • ของเหลวไวไฟ เช่น แม็กนีเซียมและโพแทสเซียม
  • ก๊าซทั้งไวไฟและไม่ไวไฟ แบบอัดและก๊าซพิษ เช่น ถังดับเพลิงและถังสกูบ้า
  • สารติดเชื้อหรือชีวสารที่น่าจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือตัวนำอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
  • ไม้ขีด ไฟแช็ก น้ำมันเติมไฟแช็ก รวมถึงที่จุดบุหรี่ซึ่งมีน้ำมันเบนซินและไฟแช็กบิวเทน
  • วัสดุที่เผาไหม้ได้หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น สารฆ่าเชื้อและสีย้อมผม
  • ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช และยาฆ่าแมลงหรือสารพิษต่างๆ

 

 

บริการเสริม

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยบริการเสริมของเรา

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์การจัดส่งในประเทศและระหว่างประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น DHL eCommerce จึงมอบบริการระดับพรีเมียมอีกมากมายในราคาสุดคุ้ม เมื่อคุณได้เลือกใช้บริการเสริมเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณได้ใช้ทรัพยากรรวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเรา หรือเครือข่ายการจัดส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับสากล ด้วยบริการเสริมเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและเครื่องมือการจัดส่งออนไลน์ของเรา เราได้มอบโซลูชั่นการจัดส่งที่เหนือกว่าที่จัดส่งได้อย่างสำเร็จทั่วโลก

 • DHL eCommerce ประเทศไทย เรามอบบริการเสริมสุดคุ้มราคาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการเก็บเงินปลายทาง ธุรกิจร้านค้าสามารถวางใจได้ว่าผู้ให้บริการมีชื่อเสียง สามารถเก็บและส่งเงินสดกลับมายังผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

 • ลูกค้าธุรกิจของเราทุกคนจะได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับพอร์ทัลของลูกค้า โปรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสู่ระบบและดูข้อมูลโดยละเอียด พร้อมภาพรวมการจัดส่งของคุณแบบสมบูรณ์

 • DHL eCommerce ประเทศไทย มีบริการประกันมูลค่าสินค้าสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อพัสดุหนึ่งชิ้น ซึ่งจะเป็นการรับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งพัสดุของคุณ โดยที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหากต้องการเลือกซื้อประกับสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนด

  • มีตัวเลือกการประกันมูลค่าสินค้าสำหรับพัสดุที่มีมูลค่าสูงกว่า 2,000 บาท
  • เลือกซื้อประกันมูลค่าสินค้าได้อย่างง่ายดายบน Customer Portal
  • คุ้มครองพัสดุของคุณด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก
  • สามารถเลือกใช้บริการในราคาที่เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดจำนวนพัสดุทีจัดส่ง