การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

สำนักงานข่าวสารในพื้นที่ของคุณ

หากคุณเป็นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ Press Office ของเรา

  • การสื่อสารขององค์กรใน DHL ประจำประเทศไทย

    การสื่อสารขององค์กรใน DHL ประจำประเทศไทย

    อีเมล: dhlthcomm@dhl.com

     

  • การสื่อสารขององค์กรใน DHL ประจำประเทศไทย

    อีเมล: pimanmart.homchan@dhl.com

สำนักงานข่าวสารนานาชาติ

หากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวสารจากสำนักงานนานาชาติ โปรดไปที่ Global site เพื่อดูรายชื่อติดต่อทั้งหมด