สำนักงานข่าวสารในพื้นที่ของคุณ

หากคุณเป็นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ Press Office ของเรา ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำนักงานข่าวสารนานาชาติ

หากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวสารจากสำนักงานนานาชาติ โปรดไปที่ Global site เพื่อดูรายชื่อติดต่อทั้งหมด