การจัดส่งพัสดุและเอกสาร

สิ่งที่รวมอยู่ด้วย: ประกอบด้วย ไม่รวม
ระยะเวลาในการจัดส่ง
น้ำหนักไม่เกิน
การจัดส่งสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
การจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
ระหว่างประเทศ
ภายในประเทศ
ส่งไม่ประจำ
การจัดส่งแบบประจำ
Express
ระยะเวลาในการจัดส่ง

วันทำการถัดไป

น้ำหนักไม่เกิน

70 กก. 

การจัดส่งสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
การจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
ระหว่างประเทศ
ภายในประเทศ
ส่งไม่ประจำ ประกอบด้วย
การจัดส่งแบบประจำ ประกอบด้วย
Arrow Down
พัสดุ
ระยะเวลาในการจัดส่ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล Same Day
ภายในประเทศมักใช้เวลา 1-3 วัน
ระหว่างประเทศมักใช้เวลา 4-11 วัน

น้ำหนักไม่เกิน

30 กก.

การจัดส่งสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
การจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทบุคคล
ระหว่างประเทศ
ภายในประเทศ
ส่งไม่ประจำ ประกอบด้วย
การจัดส่งแบบประจำ ประกอบด้วย
Arrow Down
ดูผลิตภัณฑ์

พัสดุ

บริการจัดส่งพัสดุของเราให้บริการรับ-ส่ง และคืนพัสดุแบบมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับลูกค้าธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่ให้บริการนั้น ๆ