การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ป้ายตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์ของ DHL

ป้ายสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ Express

DHL Express

 • ตัวเลข 10 หลักเท่านั้น
 • หรือ ขึ้นต้นด้วย 000, JJD01, JJD00, JVGL หรือใกล้เคียง
 • ตัวอย่างเช่น: 1234567890 หรือ JJD0099999999

ติดตามสถานะจาก DHL Express Reference


ป้ายสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ eCommerce

DHL eCommerce

 • มักเริ่มต้นด้วย GM, LX, RX หรือตัวอักษรไม่เกินห้าตัว
 • ความยาวของรหัสอาจมีตั้งแต่ 10 ถึง 39 ตัว
 • ตัวอย่างเช่น: GM99999999999 หรือ 999999999999999999

ป้ายสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ

DHL Parcel

 • เริ่มต้นด้วย 3S, JVGL หรือ JJD
 • ตัวอย่างเช่น: 3SBCC000123456 หรือ JVGL9999999999

ป้ายสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งของ DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

 • ตัวเลข 7 หลักเท่านั้น
  ตัวอย่างเช่น: 1234567
 • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 หลัก ตามด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลขอีก 4 ถึง 6 หลัก
  ตัวอย่างเช่น: 1AB12345
 • เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 3 ถึง 4 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: ABC123456
 • เริ่มต้นด้วยรหัสพาหนะขนส่ง 3 หลัก ตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น และหมายเลขใบตราขนส่งสินค้า 8 หลัก
  ตัวอย่างเช่น: 123-12345678

DHL Freight

 • รหัสการสั่งซื้อ: เริ่มด้วยตัวอักษร 2 ถึง 3 ตัว และตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) ตัวอักษรอีก 2 ถึง 3 ตัว เครื่องหมายขีดคั่น (-) และตัวเลข 7 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: ABC-DE-1234567
 • เริ่มต้นด้วยตัวเลข 4 ตัวตามด้วยเครื่องหมายขีดคั่น (-) และตัวเลข 5 ตัว
  ตัวอย่างเช่น: 1234-12345
 • ตัวเลขเท่านั้นในจำนวน 9, 10 หรือ 14 หลัก
  ตัวอย่างเช่น: 123456789

ติดตามสถานะจาก DHL Freight Reference