การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

TRACK: eCOMMERCE

กรุณากรอกหมายเลขติดตามของคุณ


ในกรณีที่คุณได้รับลิงก์ที่ได้รับมอบจากผู้จัดส่งของคุณ โปรดใช้ลิงก์นี้เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุของคุณ หากคุณยังไม่ได้รับรหัสพัสดุ โปรดติดต่อผู้ส่งเพื่อสอบถามสถานะชิปเมนท์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DHL eCommerce

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการจัดส่งหรือไม่

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือติดต่อเราหรือไม่

คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่

 • หมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งคือชุดรวมตัวเลขและตัวอักษรที่ระบุเฉพาะถึงชิปเมนท์ของคุณ ความยาวของรหัสเป็นได้ตั้งแต่ 10 ถึง 39 ตัว

 • โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งและร้านค้าออนไลน์จะแจ้งหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งให้แก่คุณ หากคุณได้สั่งสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ อีเมลยืนยันหรือการแจ้งเตือนตรวจสอบสถานะการจัดส่งชิปเมนท์มักจะมีหมายเลขหรือรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งระบุไว้อยู่

  หากไม่มีหมายเลขระบุไว้ โปรดติดต่อผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ

 • คุณควรเห็นการตรวจสอบสถานะการจัดส่งภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากที่พัสดุของคุณได้ถูกดำเนินการที่ศูนย์บริการของเราแล้ว

 • หากรหัสตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคุณไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อผู้จัดส่งหรือร้านค้าออนไลน์ ไม่สามารถตรวจสอบชิปเมนท์ที่ส่งโดยใช้บริการพัสดุไปรษณีย์แบบปกติ

 • ได้ คุณสามารถกรอกหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่แตกต่างกัน 10 หมายเลขลงในช่องการตรวจสอบได้ในเวลาเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แยกรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้ 1234567, 2345678, 3456789

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DHL eCommerce

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการจัดส่งหรือไม่

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือติดต่อเราหรือไม่

คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ที่นี่

 • เมื่อพัสดุของคุณได้ถูกดำเนินการแล้ว การจัดส่งจะขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ส่งเลือก สำหรับพัสดุที่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกา พัสดุของคุณจะถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาในเวลาที่พวกเขาจัดส่งจดหมายที่เหลือของคุณ สำหรับพัสดุระหว่างประเทศ พัสดุของคุณจะถูกจัดส่งโดยผู้จัดส่งภายในประเทศสำหรับปลายทางนั้นๆ

 • เวลาในการจัดส่งอาจเลื่อนออกไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพทางภูมิอากาศ ภาษีศุลกากร หรือมีสินค้าค้างส่ง หากชิปเมนท์ของคุณยังมาไม่ถึงภายใน 10 วันตามเวลาการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ โปรดติดต่อผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ ผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์จะสามารถเริ่มทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่สูญหายไปได้

 • หากคุณยังไม่ได้รับพัสดุของคุณ โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าให้คุณ

 • การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งจะทำได้เฉพาะเมื่อที่อยู่ทั้งสองแห่งอยู่ในพื้นที่จัดส่งเดียวกับของผู้ให้บริการจัดส่งของเรา ผู้ให้บริการจัดส่งจะติดต่อคุณสำหรับการจัดส่งครั้งที่สอง

 • เราทำงานร่วมกับบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับพัสดุที่ัจัดส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้จัดส่งระหว่างประเทศสำหรับจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าผู้ให้บริการไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้จัดส่งระหว่างประเทศจะจัดการกับพัสดุของคุณด้วยความระมัดระวังและใส่ใจในพัสดุอื่น ๆ ของคุณ

 • ชิปเมนท์จะต้องผ่านพิธีทางศุลกากรก่อน เวลาในการดำเนินการของพิธีการศุลกากรจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และ DHL ไม่สามารถจัดการกับเวลาดังกล่าวได้ อากรและภาษีอาจกำหนดใช้ในบางประเทศ หากศุลกากรต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิปเมนท์ของคุณ ศุลกากรอาจระงับการนำจ่ายพัสดุของคุณไว้ และจะติดต่อคุณกลับไปเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 • ภาษีและอากรคือภาษีสำหรับการบริโภค ศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีจากสินค้าบางรายการที่ซื้อจากต่างประเทศ โดยอาจมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งมักเรียกเก็บในประเทศที่มีการบริโภคสินค้านั้นๆ อากรและภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สามารถชำระอากรและภาษีได้ที่ทำการไปรษณีย์หรือสำนักงานศุลกากร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 • บางครั้งชิปเมนท์หลายรายการก็ใช้หมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีนี้ เราจะแสดงผลลัพธ์สิบรายการแรก โปรดลองใช้รหัสรายการ/หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (ถ้ามี)

 • ชิปเมนท์ของคุณอาจล่าช้า ความล่าช้าในการจัดส่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพทางภูมิอากาศ ภาษีศุลกากร หรือมีสินค้าค้างส่ง หากชิปเมนท์ของคุณยังมาไม่ถึงภายใน 10 วันหลังจากเวลาการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ โปรดติดต่อผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์ที่คุณสั่งซื้อ ผู้ส่งหรือร้านค้าออนไลน์จะสามารถเริ่มทำการตรวจสอบรายการสินค้าที่สูญหายไปได้

 • ได้ คุณสามารถกรอกหมายเลขตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่แตกต่างกัน 10 หมายเลขลงในช่องการตรวจสอบได้ในเวลาเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แยกรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้ 1234567, 2345678, 3456789

 

 

 


ส่งอีเมลถึงเราเมื่อต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ หรือโทรติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพัสดุที่จัดส่งกับ DHL eCommerce ทีมบริการลูกค้าของเรายินดีที่จะช่วยเหลือ!

โปรดดูข้อมูลการติดต่อของเรา หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อได้ที่หน้าข้อมูลติดต่อ