Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Dịch vụ Logistics 

Duy trì chức năng của sản phẩm trong suốt vòng đời hữu ích với DHL Supply Chain


Dù bạn làm việc ở đâu và ngành nghề của bạn là gì, việc đảm bảo thiết bị thiết yếu luôn vận hành là rất quan trọng đối với sự thành công của bạn với tư cách là một doanh nghiệp. DHL Service Logistics cung cấp đúng sản phẩm, đến đúng nơi, vào đúng thời điểm, vì vậy bạn không bao giờ làm công ty hoặc khách hàng của mình thất vọng.

Giải pháp bao gồm tất cả các hoạt động trong chuỗi cung ứng được thực hiện để thay thế hoặc duy trì chức năng của sản phẩm trong suốt vòng đời hữu ích của sản phẩm đó. Nhờ tận dụng kinh nghiệm sâu rộng, năng lực đa dạng, nhiều phương án và công cụ thiết kế, chúng tôi tạo ra giải pháp dịch vụ logistics hoàn hảo để thực hiện cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Mạng lưới Vững mạnh

Mạng lưới nhân sự và cơ sở hạ tầng vững mạnh, tích hợp đầy đủ của chúng tôi trên toàn cầu sẽ mang lại cho bạn cũng như khách hàng của bạn trải nghiệm liên tục, 24/7, 365 ngày một năm, tại hơn 140 quốc gia.

Khả năng Theo dõi và Điều khiển Đầy đủ

Các hệ thống của chúng tôi mang đến cho bạn và cả nhân viên vận hành trung tâm điều khiển khả năng theo dõi trong thời gian thực, điều khiển mạng lưới và phân tích dữ liệu nhanh hàng đầu trong ngành, giúp bạn quản lý và cải thiện hoạt động kinh doanh trên toàn cầu.

Đơn giản hóa

Chúng tôi giúp bạn làm mọi thứ dễ dàng hơn với các quy trình kinh doanh được tiêu chuẩn hóa toàn cầu – dựa trên Mô hình Tiêu chuẩn Hoạt động (OSM) và được tiến hành thông qua nền tảng CNTT hợp nhất của chúng tôi có tên là SeLECT.

Đổi mới

Chúng tôi luôn dẫn đầu trong việc đổi mới chuỗi cung ứng dịch vụ logistics – mang đến cho bạn cách làm việc mới và sử dụng công nghệ mới nhất để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Năng lực và Dịch vụ Cụ thể

Giải pháp Tích hợp Mạng lưới Toàn cầu

Dịch vụ kho bãi và vận chuyển có khả năng thích ứng với các tình huống khác nhau như cung cấp đầy đủ vật tư, xử lý đơn hàng và chuyển phát

  • Giải pháp mạng lưới đa tầng về kho bãi tại địa phương, trong khu vực và trên toàn thế giới 
  • Các mô hình cung cấp dịch vụ thông minh được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
  • Dịch vụ chuyển phát trong ngày và ngày kế tiếp truyền thống
  • Nhận và gửi hàng theo lô, tủ thông minh và quản lý hàng lưu kho từ xa
Nền tảng Dịch vụ Logistics Thông minh

SeLECT là giải pháp CNTT hợp nhất toàn cầu giúp đơn giản hóa hoạt động và tăng cường lợi thế cạnh tranh 

  • Tổ chức theo mô-đun và có thể mở rộng – kết hợp hệ thống quản lý đơn hàng (OMS), hệ thống quản lý kho hàng (WMS) cốt lõi và có sẵn với các mô-đun bên ngoài để đổi mới quy trình
  • Giảm rủi ro kinh doanh với khả năng phục hồi đầy đủ sau thảm họa
  • Có toàn quyền kiểm soát và theo dõi hoạt động logistics thông qua MySupplyChain
Chuyên gia dành riêng cho bạn

Quản lý giải pháp và mạng lưới từ đầu đến cuối được các chuyên gia riêng hỗ trợ

  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và các tổng đài trong nước, trong khu vực và quốc tế
  • Quản lý hiệu suất của mạng lưới 
  • Quy trình thanh toán & lập hóa đơn tập trung (Liên minh Châu Âu - EU & Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu - EFTA)

Xem Dịch vụ Logistics


Dịch vụ Logistics nghĩa là cung cấp đúng sản phẩm đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Vì vậy, bất kể dịch vụ đó là gì, nó liên tục vận hành trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Tìm hiểu Thêm về Dịch vụ Logistics


Từ quản lý hàng lưu kho đến sáng kiến đổi mới,  Knowledge Hub lược này bao gồm video, nghiên cứu tình huống thực tế và bài viết về các chủ đề mới nhất và có liên quan nhất đến Dịch vụ Logistics, bao gồm:

Hãy Cùng Giao lưu

Bạn có câu hỏi dành cho Chuyên gia Kho vận?


Để bắt đầu hãy chia sẻ với chúng tôi thêm một chút thông tin về tổ chức của bạn.