Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Đổi mới

Mang lại sự kết hợp tối ưu nhất giữa quy trình tự động hóa máy móc, rô-bốt cộng với sức lao động của con người để thúc đẩy hiệu suất của chuỗi cung ứng


Với nhu cầu ngày càng tăng về khả năng thích ứng nhanh với điều kiện thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng, cùng với tình trạng thiếu hụt lao động, hơn bao giờ hết, chúng tôi chú trọng vào việc đưa ra sáng kiến đổi mới chuỗi cung ứng và những công nghệ trọng yếu để nâng cao hiệu suất trong nhiều hoạt động của chuỗi cung ứng hơn nữa. 

Trải nghiệm Sự đổi mới


Số hóa trong DHL Supply Chain ở Châu Á-Thái Bình Dương: Chúng tôi đổi mới để cải thiện trải nghiệm, hiệu quả và khả năng phục hồi. Chúng tôi cam kết đầu tư vào số hóa. Chúng tôi xây dựng một văn hóa đổi mới, không bỏ lại ai phía sau. Cùng nhau, chúng tôi là một đội ngũ đổi mới đáng mơ ước.

Tăng Tốc độ Chuyển đổi


Các yêu cầu về thương mại điện tử (chẳng hạn như thời gian chuyển phát nhanh hơn, nhiều SKU hơn và tiết giảm thông tin cần ghi cho mỗi dòng trong đơn đặt hàng) ngày càng gia tăng, cùng với tình trạng thiếu hụt lao động giữa các ngành và khu vực, đồng nghĩa với việc áp dụng công nghệ và sáng kiến đổi mới chuỗi cung ứng nhanh chóng là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Cải thiện Hiệu suất của Chuỗi Cung ứng nhờ Đổi mới


Việc tự động hóa một số công việc hành chính và nặng nhọc mang tính chất lặp lại trong các quá trình thực hiện logistics cốt lõi - từ nhận/gửi hàng đến xử lý vật tư (lưu trữ, bốc dỡ và đóng gói) và chuyển phát - mang lại môi trường làm việc an toàn hơn, giúp nhân viên đỡ mệt mỏi về thể chất và cảm thấy hài lòng hơn.

Tác động đến Khách hàng


Thông tin Minh bạch và Dễ sử dụng


Môi trường vật lý được tối ưu hóa bằng cách sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Quản lý Kho bãi (WMS) và Vận tải (TMS) của chúng tôi. Sáng kiến đổi mới chuỗi cung ứng trong các công cụ tối ưu hóa phần mềm đảm bảo tất cả dữ liệu của chuỗi cung ứng đã thu thập có thể được chuyển thành thông tin chuyên sâu dễ sử dụng.

Các Dịch vụ Hiện có:
  • Theo dõi và Giám sát
  • Lập kế hoạch Tương lai