Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Đối tác Logistics Chính 

Thúc đẩy lợi thế cạnh tranh của bạn cùng với DHL Supply Chain, nhà điều phối chuỗi cung ứng đáng tin cậy


Là tổ chức logistics đáng tin cậy nhất thế giới với hơn 2.000 chuyên gia về Logistics (LLP), chúng tôi hỗ trợ bạn chuyển đổi doanh nghiệp và cắt giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh. Hãy để chúng tôi giúp bạn tăng trưởng và tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách áp dụng kiến thức và công cụ kỹ thuật số để thiết kế và điều phối chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên của bạn để điều chỉnh giải pháp thích hợp nhằm tạo ra sự khác biệt thực sự và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Với thông tin chuyên sâu về logistics, giải pháp kinh doanh phù hợp và hiệu suất, quan hệ hợp tác DHL Logistics có thể giúp bạn thiết kế, quản lý, vận hành, liên tục cải tiến và biến đổi chuỗi cung ứng của mình.

Khả năng hiển thị, Tính minh bạch và Tính toàn vẹn của Dữ liệu

Có quyền kiểm soát toàn diện nhờ chất lượng dữ liệu và mức độ dịch vụ được cải thiện, đồng thời tìm ra ‘chi phí ẩn’ phát sinh do dư thừa công suất.

Lợi thế Cạnh tranh

Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thu mua trung lập có năng lực mạnh về sức mua và có chuyên môn hàng đầu về logistics để nhận được giá trị tốt nhất.

 

 

Dịch vụ Liên tục

Cộng tác với nhà quản lý tạo ra giá trị để xác định các lợi ích bổ sung, cho phép chuỗi cung ứng của bạn được tối ưu hóa liên tục.

 

Giao hàng Đúng hạn và Đầy đủ (OTIF)

Giải pháp cung ứng đã chuyển đổi được chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi của bạn mà không làm gián đoạn quá trình sản xuất, đồng thời vẫn giao hàng Đúng hạn và Đầy đủ (OTIF) cho khách hàng.

Năng lực và Dịch vụ Cụ thể

Thiết kế

Chúng tôi thiết kế chuỗi cung ứng được tối ưu hóa bằng cách sử dụng các Thiết kế rất hiệu quả – dựa trên chuyên môn hàng đầu của chúng tôi về vận hành và logistics, chứ không chỉ trên lý thuyết.

  • Cải thiện dòng nguyên vật liệu và tối ưu hóa mạng lưới chuỗi cung ứng của bạn
  • Công cụ phân tích giúp thiết kế lại các quy trình, hệ thống và mạng lưới của chuỗi cung ứng
Dịch vụ Quản lý

Khi đảm nhận vai trò là Đối tác Logistics, chúng tôi sẽ tìm nguồn cung ứng và quản lý các nhà cung cấp dịch vụ logistics khác của bạn.

  • Quản lý tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng của bạn
  • Dịch vụ quản lý giá trị gia tăng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn, chẳng hạn như thủ tục hải quan, quản lý hàng lưu kho, và kiểm toán chi phí vận chuyển và dịch vụ
  • Dịch vụ Tạo Giá trị tập trung vào việc thúc đẩy hiệu suất, cải thiện quy trình và giúp bạn tiết kiệm chi phí
Vận hành

Chúng tôi không chỉ đề xuất giải pháp tối ưu nhất mà chúng tôi còn biến giải pháp đó thành hiện thực. 

  • Quản lý  chuỗi cung ứng của bạn hàng ngày
  • Liên tục cải tiến và tối ưu hóa 
  • Hoạt động của Trung tâm Điều khiển giúp đồng bộ hóa các dòng nguyên vật liệu, giảm thiểu lỗi khi thực hiện dịch vụ và cung cấp thông tin chính xác
Cải tiến Liên tục

Thông qua phương pháp Quản lý Tổng Chi phí Logistics (TLCM), chúng tôi mang lại cho bạn khả năng theo dõi toàn bộ chi phí phát sinh từ chuỗi cung ứng.

  • Thể hiện sự minh bạch và cải thiện cách bạn lập ngân sách
  • Bảng điều khiển hiệu quả với các chỉ báo hiệu suất được tuyển chọn kỹ để theo dõi tiến độ và tạo thông tin chuyên sâu dễ sử dụng

Xem xét Năng lực của Đối tác Logistics Chính


Ý kiến phản hồi của Khách hàng


Tìm hiểu Thêm về Đối tác Logistics Chính


Từ khả năng theo dõi chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối và tính toàn vẹn của dữ liệu,  Knowledge Hub lược về Đối tác Logistics của chúng tôi bao gồm video, nghiên cứu tình huống thực tế và bài viết về nhiều chủ đề mới nhất và có liên quan nhất đến LLP, bao gồm:

Hãy Cùng Giao lưu

Bạn có câu hỏi dành cho Chuyên gia Đối tác Logistics?


Để bắt đầu hãy chia sẻ với chúng tôi thêm thông tin về tổ chức của bạn.