Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Giải pháp Đóng gói 

Tạo lợi thế cạnh tranh với giải pháp đóng gói nhanh chóng, linh hoạt và bền vững do DHL Supply Chain cung cấp 


Giảm mức độ phức tạp và rủi ro mà bạn gặp phải bằng cách hợp nhất khâu đóng gói và lưu kho ở một nơi, đồng thời tận dụng các tiêu chuẩn về đạo đức và chất lượng, năng lực và kiến thức tìm nguồn cung ứng của chúng tôi.

Với khả năng vận hành xuất sắc đã được công nhận và các dịch vụ đóng gói được cung cấp trên toàn thế giới, DHL Supply Chain là đối tác mà bạn có thể tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường luôn thay đổi. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đóng gói dày dạn kinh nghiệm và công nghệ tăng cường khả năng theo dõi, chúng tôi có thể thúc đẩy chiến lược chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối của bạn ở hiện tại và trong tương lai.

Linh hoạt và Nhanh nhạy

Chúng tôi có sự linh hoạt và quy mô giúp doanh nghiệp của bạn luôn dẫn đầu trong thế giới hướng đến người tiêu dùng. Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ phân phối ra thị trường bằng cách cho phép xử lý đơn hàng theo yêu cầu. Chúng tôi điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng mùa cao điểm sản xuất và tạm hoãn các quyết định đóng gói của bạn cho đến phút cuối.

Giá trị, Khả năng hiển thị và Điều khiển

Nhờ hiểu biết đầy đủ về hoạt động đóng gói của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định về hoạt động để tăng tối đa giá trị nhận được. Chúng tôi giúp bạn tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua mô hình dịch vụ tích hợp, lực lượng lao động lành nghề và khả năng hiển thị và điều khiển số hóa.

 

Đơn giản hóa và Hạn chế Rủi ro

Việc tận dụng kiến thức đóng gói của một đối tác đáng tin cậy sẽ giúp bạn đảm bảo hoạt động xuất sắc. Chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn chất lượng và đạo đức nhất quán, sức mua mạnh mẽ và kiến thức sâu rộng về tìm nguồn cung ứng.

 

Hoạt động Đóng gói Mang tính bền vững

Chúng tôi có thể giúp bạn giảm tác động đến môi trường và chuyển đổi doanh nghiệp của bạn bằng các công nghệ và nguyên vật liệu bền vững giúp cải thiện dòng thông tin, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động liên tục.

Năng lực và Dịch vụ Cụ thể

Kỹ thuật Thiết kế
 • Kỹ thuật Đóng gói
 • Lựa chọn thiết bị, lắp đặt và bảo trì
 • Lắp đặt dây chuyền sản xuất
 • Giải pháp đóng gói bền vững
Quản lý vật tư
 • Lập kế hoạch và dự báo nhu cầu
 • Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM), hợp lý hóa các bộ phận và chuẩn hóa dữ liệu
 • Quản lý hàng lưu kho 
Tìm nguồn cung ứng và Thu mua
 • Tìm nguồn cung ứng theo chiến lược, quản lý mạng lưới nhà cung cấp, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp (SRM)
 • Quản lý chi tiêu tổng hợp
 • Hoạt động mua sắm / phân tích chi tiêu
Triển khai Đóng gói
 • Trì hoãn khâu đóng gói, tùy chỉnh hóa, tập hợp thành bộ và lắp ráp
 • Quản lý, tối ưu hóa và bảo trì thiết bị
 • Quản lý nhân sự 
 • Tích hợp với quy trình quản lý kho hàng và vận chuyển
 • Dịch vụ xử lý đơn hàng, mô hình đóng gói tại trung tâm phân phối

Xem xét Giải pháp Đóng gói


Giải pháp Đóng gói Toàn cầu

Ý kiến phản hồi của Khách hàng


Tìm hiểu Thêm về Giải pháp Đóng gói


Từ Xu hướng Đóng gói đến Tùy chỉnh cho số lượng đại trà,  Sách Tóm lược về Đóng gói của chúng tôi bao gồm video, nghiên cứu tình huống thực tế và bài viết về các chủ đề mới nhất và có liên quan nhất cho dịch vụ đóng gói:

Hãy Cùng Giao lưu 

Bạn có câu hỏi dành cho Chuyên gia Giải pháp Đóng gói?


Để bắt đầu hãy chia sẻ với chúng tôi thêm thông tin về tổ chức của bạn.