Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN

Đáp ứng Thách thức Vận chuyển của Bạn

Các Giải pháp Vận chuyển của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp bạn duy trì các mức dịch vụ cao và đáng tin cậy, đồng thời đạt được khả năng theo dõi toàn bộ quá trình vận chuyển sản phẩm. Đồng thời chúng tôi hỗ trợ cắt giảm chi phí vận chuyển. Đội ngũ của chúng tôi kết hợp lý tưởng các hệ thống, các hãng vận chuyển và các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

DHL Managed Transport & Brokerage

Quản lý Vận tải Nội địa
 • Vận chuyển nguyên vật liệu thô và thành phẩm
 • Phân phối nội địa và vận chuyển quốc tế (logistics xuyên biên giới)
 • Hệ thống Quản lý Vận chuyển (TMS)
 • Vận chuyển có đảm bảo nhiệt độ

Dù bạn muốn thuê ngoài toàn bộ hoạt động vận tải hay chỉ muốn có thêm khả năng đáp ứng trước thông báo trong thời gian ngắn, hãy để DHL quản lý các yêu cầu vận chuyển nội địa đường bộ của bạn và mang đến cho bạn khả năng theo dõi kiểm soát hoàn toàn dòng hàng hóa của mình.

Vận chuyển có Quản lý

 • Tìm kiếm nguồn hàng và thu mua chiến lược
 • Quản lý đơn hàng
 • Lập kế hoạch mạng lưới
 • Đội xe dành riêng hoặc dùng chung
 • Tối ưu hóa vận chuyển
 • Quản lý hãng chuyên chở
 • Quản lý chứng từ
 • Quản lý sự kiện 
 • Theo dõi theo thời gian thực
 • Xuất hóa đơn
 • Quản lý Hiệu suất
 • Quản lý và phân tích dữ liệu
 • Cải tiến quy trình

Môi giới Vận chuyển

 • Báo giá và mô phỏng cước phí nhanh chóng
 • Vận chuyển khẩn cấp
 • Theo dõi và kiểm soát và bằng chứng giao hàng điện tử
 • FTL / LTL và các yêu cầu vận chuyển đặc biệt
 • Quản lý hiệu suất

DHL Inbound Transport Operations

Quản lý và Thực hiện Vận chuyển Nhập hàng
 • Lập kế hoạch mạng lưới
 • Tối ưu hóa vận chuyển
 • Theo dõi theo thời gian thực
 • Quản lý và phân tích dữ liệu

Tối ưu hóa vận chuyển đầu vào nội địa đường bộ bằng cách tân dụng năng lực lập kế hoạch và thực hiện của DHL bao gồm hoạt động thu mua nguyên vật liệu được tăng cường từ nhà cung ứng và chuyển phát được đồng bộ tại các khu vực sản xuất hoặc kho bãi.

 • Dịch vụ dành riêng hoặc mạng lưới dùng chung
 • Đồng bộ hóa đầu vào 
 • Hoạt động hợp nhất và lộ trình định sẵn (milk-run)
 • Quản lý sân bãi
 • Xuất hóa đơn
 • Quản lý Hiệu suất
 • Cải tiến quy trình
 • Tối ưu hóa mức dịch vụ
 • Văn hóa an toàn là trên hết

DHL Outbound Transport Operations

Quản lý và Thực hiện Phân phối Xuất hàng
 • Lập kế hoạch mạng lưới 
 • Hợp nhất lô hàng
 • Chuyển phát theo kế hoạch
 • Theo dõi và kiểm soát theo thời gian thực

Tăng cường tính linh hoạt trong phân phối đường bộ nội địa bằng cách sử dụng DHL để lập kế hoạch và thực hiện chuyển phát hàng hóa đến điểm lưu trữ, sử dụng hoặc bán hàng thông qua các tuyến đường cố định, linh động, hoặc được lập kế hoạch trước.

 • Quản lý đơn hàng
 • Vận chuyển thứ cấp 
 • Chuyển phát chặng cuối 
 • Dịch vụ dành riêng hoặc mạng lưới dùng chung
 • Quản lý sự kiện
 • Quản lý bằng chứng giao hàng điện tử
 • Kiểm soát chứng từ
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý và phân tích dữ liệu
 • Văn hóa an toàn là trên hết 

Thông tin chuyên sâu về Chuỗi Cung ứng

Thường xuyên theo dõi những bài viết về tư duy lãnh đạo và tư tưởng đổi mới.

  Có thể Bạn Cũng Thích...

  Dịch vụ Quản lý

  Dịch vụ tư vấn và các giải pháp quản lý giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn

  Giải pháp Kho bãi

  Nâng cao hiệu quả xử lý hàng lưu kho và tăng tốc độ đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi từ khách hàng

  Giải pháp Tích hợp

  Các giải pháp toàn diện nhằm kết hợp các dịch vụ vận chuyển, kho bãi và quản lý

  Liên hệ với chúng tôi để được cập nhật thông tin

  Để biết thêm thông tin về các giải pháp của chúng tôi hoặc đăng ký nhận bản tin hàng tháng Thông tin chuyên sâu về Chuỗi Cung ứng, vui lòng: