Di chuyển và Nội dung

Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn một địa điểm khác

NĂNG LỰC TOÀN CẦU CỦA CHÚNG TÔI

Đối tác Toàn cầu của Bạn

Dù thách thức của bạn là tấn công vào các thị trường mới nổi hay phát triển ở những nơi sẵn có, DHL Supply Chain có phạm vi hoạt động toàn cầu, các nguồn lực và chuyên môn bạn cần. Khi chọn DHL làm đối tác logistics, bạn sẽ tận dụng được năng lực và lợi thế chiến lược của tổ chức với 1.400 kho hàng và văn phòng, 11.700.000 m2 diện tích chứa và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông tin chuyên sâu về Chuỗi Cung ứng

Thường xuyên theo dõi những bài viết về tư duy lãnh đạo và tư tưởng đổi mới.

    Liên hệ với chúng tôi để được cập nhật thông tin

    Để biết thêm thông tin về các giải pháp của chúng tôi hoặc đăng ký nhận bản tin hàng tháng Thông tin chuyên sâu về Chuỗi Cung ứng, vui lòng: