Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Bảo hiểm Hàng hóa

Xóa bỏ sự chênh lệch về tiền bồi thường bảo hiểm giữa trách nhiệm tiêu chuẩn và toàn bộ giá trị hàng hóa của bạn để bạn hoàn toàn yên tâm, bất kể điều gì xảy ra trong quá trình vận chuyển


Hàng hóa có thể bị hư hỏng, mất mát và đánh cắp bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu trong quá trình vận chuyển quốc tế. Các đơn vị khai thác vận tải có trách nhiệm hữu hạn theo công ước quốc tế, nghĩa là họ chỉ bồi thường nếu bạn có thể chứng minh rằng họ đã có sai sót khiến lô hàng bị hư hỏng hoặc mất mát. Nếu bạn có thể chứng minh sai sót của họ, khoản bồi thường sẽ được tính dựa trên trọng lượng hoặc số lượng kiện hàng và số tiền này có thể thấp hơn nhiều so với giá trị thực của hàng hóa.

DHL Global Forwarding có thể cung cấp Bảo hiểm Hàng hóa để bảo vệ hàng hóa của bạn trước rủi ro mất mát hoặc hư hỏng do bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào đối với toàn bộ giá trị của hàng hóa.

Quy mô Toàn cầu

Cấp độ dịch vụ và mức phí bảo hiểm vượt trội dành cho mọi khách hàng, không phân biệt quy mô. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hiểm đơn hoặc bảo hiểm trùng, đồng thời bảo hiểm cho hàng hóa có rủi ro cao và các điểm đến trên toàn thế giới mà các công ty khác không cung cấp.

Bảo hiểm Đơn giản và Không có Mức miễn thường

Với dịch vụ bảo hiểm do chính các chuyên gia trong bộ phận quản lý rủi ro của chúng tôi thiết kế, chúng tôi đưa ra nhiều mức phí cạnh tranh mà không có mức miễn thường hoặc khấu trừ. Ngoài ra, bảo hiểm vận tải và hàng hóa sẽ được gộp vào một hóa đơn duy nhất.

Xử lý Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm trong 30 Ngày

Mục tiêu của chúng tôi là xử lý yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tối đa trong 30 ngày. 

Đại diện tại Địa phương và Nội tệ

Yêu cầu của bạn sẽ do nhân viên nói tiếng bản địa xử lý tại địa phương và có thể được thanh toán bằng nội tệ.

Các Lựa chọn Bảo hiểm Hàng hóa


Bảo hiểm Hàng hóa Theo Yêu cầu

Bảo hiểm một lần cho lô hàng cụ thể.

Dịch vụ được cung cấp: Qua đại diện bán hàng của bạn hoặc trong quá trình đặt trước dịch vụ vận chuyển hàng không, đường biển, đường bộ hoặc đường sắt
 

Các Tính năng Chính
  • Mức phí cạnh tranh và phạm vi bảo hiểm trên toàn thế giới
  • Không có mức miễn thường bảo hiểm
  • Mục tiêu giải quyết khiếu nại trong 30 ngày
  • Bảo hiểm Hàng hóa với một hóa đơn duy nhất

Bảo hiểm Hàng hóa

Bảo vệ tất cả các lô hàng của DHL Global Forwarding trong khoảng thời gian xác định trước, chẳng hạn như một năm, cung cấp khả năng bảo vệ hàng hóa tối đa mà không tốn nhiều công sức làm thủ tục hành chính.

Dịch vụ được cung cấp: Qua Đại diện Bán hàng của bạn
 

Các Tính năng Chính
  • Dựa trên hồ sơ vận chuyển của bạn (các tuyến thương mại và loại hàng hóa được vận chuyển)
  • Mức phí cạnh tranh và phạm vi bảo hiểm trên toàn thế giới
  • Không có mức miễn thường bảo hiểm
  • Mục tiêu giải quyết khiếu nại trong 30 ngày
  • Tiết kiệm thời gian làm thủ tục hành chính

Hãy Cùng Giao lưu

Bạn có câu hỏi dành cho chuyên gia Bảo hiểm Hàng hóa?


Hãy chia sẻ với chúng tôi thêm một chút thông tin về tổ chức của bạn để bắt đầu.

Tìm hiểu Sản phẩm và Dịch vụ Chính của chúng tôi