Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Trung tâm Trợ giúp Vận chuyển Hàng hóa

Các chuyên gia vận chuyển hàng hóa của chúng tôi sẽ chia sẻ các chi tiết quan trọng để giúp đơn giản hóa hoạt động thương mại toàn cầu và vận chuyển quốc tế của bạn


Từ Incoterms đến các điều khoản vận chuyển của chúng tôi, hãy tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách sử dụng tài nguyên tự phục vụ trong Trung tâm Trợ giúp DHL Global Forwarding. Nếu bạn không tìm thấy thông tin cần thiết, đội ngũ chuyên gia tại địa điểm gần bạn nhất luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Bạn muốn tìm kiếm sự trợ giúp cho lô hàng đang được vận chuyển?


Hãy truy cập vào phần Theo dõi và Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Sau đó, chỉ cần nhập số theo dõi của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi những thông tin cần thiết.