Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Giải pháp Quản lý Đơn hàng của DHL

Thúc đẩy tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện giao hàng và tăng cường khả năng dự đoán


Giải pháp Quản lý Đơn hàng của DHL sẽ giúp bạn tạo sự cân bằng giữa nhu cầu sản xuất ở nước ngoài với nhu cầu cần có sự linh hoạt trong việc quản lý đơn hàng và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới.  Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi mang đến cho bạn các giải pháp đổi mới để liên kết nhiều nhà cung ứng đến từ các địa điểm khác nhau với các thị trường đích bằng cách sử dụng công cụ theo dõi hàng đầu trong ngành.

Dịch vụ Từ Đầu Đến Cuối

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý điểm xuất phát, vận chuyển hàng hóa và điểm đến cho tất cả các phương thức, bao gồm cả gom hàng

Quản lý Tài khoản

Đầu mối liên hệ duy nhất thông qua các nguồn lực dành riêng cho việc xây dựng và quản lý tài khoản.

Các Công cụ Quản lý Mạnh mẽ

Các dịch vụ được liên kết thông qua nền tảng điều hành cốt lõi mạnh mẽ (Infor Nexus), cung cấp công cụ quản lý đơn đặt hàng với khả năng theo dõi cấp độ hạng mục, cũng như chế độ báo cáo quản lý nhà cung ứng, hãng chuyên chở và điểm đến.

Đơn giản hóa Thiết kế Giải pháp Vận chuyển

Cắt giảm  chi phí bốc dỡ lại hàng hóa, kho bãi, vận chuyển hàng hóa tại điểm đến nhờ xử lý thông qua các Trung tâm Phân phối tại thị trường nơi đến.

Từ một Chuỗi cung ứng phản ứng thành một Chuỗi cung ứng chủ động


Xem cách Giải pháp Quản lý Đơn hàng của DHL cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối – ở cấp độ mặt hàng và trên một nền tảng duy nhất.

Các Giá Trị Chính của DHL Global Forwarding


Chuyên môn và Phạm vi tiếp cận

Các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xác định, lập kế hoạch, triển khai và giúp bạn yên tâm quản lý đơn đặt hàng trong khi bạn vẫn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Chúng tôi có phạm vi hoạt động chưa từng có trên toàn cầu được liên kết bởi dịch vụ vận chuyển hàng đầu thị trường của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi có quy mô để hỗ trợ các doanh nghiệp ở bất cứ nơi nào họ hoạt động kinh doanh.

Hoạt động Xuất sắc

Nền tảng điều hành cốt lõi của chúng tôi mang đến khả năng theo dõi liền mạch từ đầu đến cuối, cùng với khả năng trao đổi dữ liệu điện tử nhất quán, mạnh mẽ và linh hoạt. Sự kết hợp giữa các dịch vụ đã được kiểm chứng, độ chính xác, cũng như độ tin cậy của DHL cho phép chúng tôi cung cấp chuỗi cung ứng đơn giản và hiệu quả trên toàn cầu.

Năng lực của Chúng tôi đối với Giải pháp Quản lý Đơn hàng Cốt lõi của DHL


Dịch vụ Mang tính chiến lược

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng hiện tại của bạn và đề xuất phương pháp tiếp cận mang tính chiến lược, đồng thời thiết kế giải pháp để đáp ứng nhu cầu của bạn:

 • Mô hình hóa Quá trình phát triển của Chuỗi Cung ứng
 • Thông tin Thị trường và Xu hướng Ngành
 • Đánh giá Tình trạng Hiện tại
 • Thiết kế Giải pháp
 • Cải tiến Quy trình để thực hiện các phương pháp hay nhất
 • Lập sơ đồ Quy trình, bao gồm các chức năng, quy trình, hoạt động và hệ thống
Cung cấp Giải pháp

Chúng tôi điều phối các dịch vụ sau thông qua một đầu mối liên hệ duy nhất tại điểm đi và điểm đến:

 • Quản lý Đơn hàng ở cấp độ hạng mục
 • Khả năng theo dõi Chuỗi Cung ứng Từ Đầu Đến Cuối và Tích hợp CNTT
 • Quản lý Nhà cung ứng và Báo cáo Hiệu suất
 • Dịch vụ Logistics và Gom hàng tại Điểm đi
 • Quản lý Hãng chuyên chở (Đơn vị Trung gian và Công ty Khai thác Vận tải Đường biển Không có Tàu - NVOCC)
 • Quản lý Chứng từ, Điểm đến và Trường hợp ngoại lệ
 • Quản lý Giao hàng Chặng Cuối
Dịch vụ Giá trị Gia tăng

Ngoài Giải pháp Quản lý Đơn hàng cốt lõi của DHL, giải pháp của bạn có thể bao gồm một số dịch vụ giá trị gia tăng sau đây:

 • Đóng gói lại
 • Xếp hàng lên pallet
 • Tấm đỡ hàng
 • Hộp nhựa vỏ sò/Màng co
 • Xếp hàng Trưng bày trên Pallet
 • Và Nhiều Dịch vụ Khác

Hãy Cùng Giao lưu

Bạn có câu hỏi dành cho chuyên gia Giải pháp Quản lý Đơn hàng của DHL?


Hãy chia sẻ với chúng tôi thêm một chút thông tin về tổ chức của bạn để bắt đầu.

Tìm hiểu Sản phẩm và Dịch vụ Khác của chúng tôi