Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Vận chuyển Hàng không cho Dược phẩm và Hàng hóa Cần Kiểm soát Nhiệt độ

Cung cấp các giải pháp vận chuyển hàng không tuân thủ quy định và đáng tin cậy nhất dành cho dược phẩm và hàng hóa trong lĩnh vực khoa học sự sống


Chúng tôi mang đến cho bạn các giải pháp vận chuyển hàng không có khả năng kiểm soát nhiệt độ, tuân thủ quy định và có chất lượng cao nhất, được thiết kế riêng cho dược phẩm và hàng hóa trong lĩnh vực khoa học sự sống. Với các chuyên gia được chứng nhận tại 150 cơ sở khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe chuyên dụng trên toàn cầu, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm ra giải pháp phù hợp và đảm bảo quá trình xử lý hàng hóa của bạn diễn ra an toàn và đáng tin cậy.

Giải pháp Vận chuyển Hàng không của Chúng tôi dành cho Dược phẩm và Hàng Hóa Cần Kiểm soát Nhiệt độ


DHL AirControlnet

Bạn cần có giải pháp chắc chắn và đáng tin cậy cho các lô hàng vận chuyển hàng không không cần kiểm soát nhiệt độ? Chúng tôi luôn giúp bạn yên tâm bằng cách cung cấp cho bạn dịch vụ vận chuyển từ đầu đến cuối và tuân thủ tiêu chuẩn GxP, cũng như ghi lại các mốc vận chuyển. Toàn bộ công việc này đều do các chuyên gia khoa học sự sống được chứng nhận của chúng tôi hỗ trợ thực hiện.

Lợi ích
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ cần thiết do chuyên gia đảm nhận thông qua mạng lưới toàn cầu được chứng nhận của chúng tôi
 • Giúp bạn yên tâm với dịch vụ quản lý quy trình dành cho các lô hàng tuân thủ tiêu chuẩn GxP
 • Hỗ trợ Quy trình Thao tác Chuẩn (SOP) đầy đủ, từ đầu đến cuối với đánh giá rủi ro tuyến vận chuyển
 • Mang đến cho bạn khả năng theo dõi đầy đủ và sự tin cậy với hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến

DHL AirThermonet

Bạn cần có giải pháp hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn cho các lô hàng nhạy cảm với nhiệt độ? Với sự hỗ trợ từ mạng lưới khoa học sự sống đạt chứng nhận lớn nhất trong ngành, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm với dịch vụ vận chuyển hàng không tuân thủ tiêu chuẩn GxP và được kiểm soát nhiệt độ, cung cấp khả năng theo dõi 24/7 và biện pháp can thiệp chủ động.

Lợi ích
 • Chủ động theo dõi và giám sát 24/7/365 để đảm bảo toàn bộ điều kiện vận chuyển trong suốt quá trình vận chuyển
 • Mang đến cho bạn khả năng theo dõi đầy đủ và giúp bạn an tâm với hệ thống theo dõi trực tuyến trong thời gian thực cùng khả năng giám sát dựa trên mạng lưới Internet Vạn vật
 • Có năng lực quản lý để can thiệp điều chỉnh trong trường hợp xảy ra sai lệch theo Quy trình Thao tác Chuẩn (SOP) (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, v.v.)

DHL LifeConEx

Bạn cần có giải pháp vận chuyển hàng không được kiểm soát nhiệt độ, với mức độ tin cậy cao nhất và được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn? Chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý cao cấp cho hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ trong giai đoạn trước khi ra mắt, trong khi ra mắt và phân phối sản phẩm.

Lợi ích
 • Các giải pháp cao cấp, hoàn toàn tùy chỉnh
 • Mang đến cho bạn khả năng theo dõi đầy đủ và giúp bạn an tâm với hệ thống theo dõi trực tuyến trong thời gian thực
 • Cung cấp dịch vụ quản lý quy trình xử lý nhanh (Chuyển phát nhanh Đặc biệt Trong Ngày)
 • Cho phép bạn truy cập dễ dàng vào các số liệu phân tích và dữ liệu nâng cao liên quan đến hàng hóa của bạn
 • Chương trình Quản lý Nhà cung ứng, bao gồm cả Thỏa thuận Chất lượng
 • Có các tính năng AirControlnet và DHL AirThermonet dành cho dịch vụ vận chuyển hàng không cần kiểm soát nhiệt độ

Hãy Cùng Đưa Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe đến Thị trường của Bạn

Bạn có câu hỏi dành cho Chuyên gia Vận chuyển Hàng không có chuyên môn về dược phẩm và hàng cần kiểm soát nhiệt độ?


Hãy chia sẻ với chúng tôi một chút thông tin về nhu cầu của bạn để bắt đầu.

Tìm hiểu Các Sản phẩm và Dịch vụ Vận chuyển Hàng không Khác của chúng tôi