Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

DHL Supply Chain 

Nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới


Để tối đa hóa giá trị chuỗi cung ứng của mình, bạn cần một đối tác logistics đáng tin cậy, luôn cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời ở mọi nơi bạn cần, dù đó là ở nước sở tại hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

50+

Countries with Active Operations 1

~1,600

Warehouses locations 1,2

~17M

Square meters of storage space 1,2

~188,000

Supply Chain Experts 1

Back to global view

DHL Supply Chain Global Reach

Europe, Middle East, and Africa

0 Employees 1
0 Square meters of storage space 2
0 Warehouses and offices 2
Use Shift + Scroll to Zoom
Key
DHL Supply Chain presence Partner Other DHL Group Operations
DHL Supply Chain presence Partner Other DHL Group Operations
1. As of December 2023. 2. Includes DHL owned and leased warehouses only and not customer owned facilities operated by DHL.Tìm hiểu DHL Supply Chain


Tăng cường Chuỗi Cung Ứng của bạn với công cụ #UltimateSidekick

Tin tức mới từ DHL Supply Chain


DHL Group - Nhà Tuyển dụng hàng đầu 2023

Chuỗi cung ứng E-Commerce: Vượt qua khó khăn trong tăng trưởng