Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Cơ hội Việc làm tại DHL Supply Chain

Thế giới của chúng ta đang đối diện thử thách. Đáp ứng mọi yêu cầu Và không ngừng vận động.


Chúng tôi tự hào mang đến một môi trường làm việc ưu việt cung cấp cho nhân viên các công cụ và hoạt động đào tạo thiết yếu để học tập, phát triển và thành công.

Việc làm tại DHL Supply Chain (2:22)


Đa dạng, Thử thách và Tương trợ

Cơ hội tại DHL Supply Chain dành cho Sinh viên và Người đã tốt nhiệp


Dù bạn đang tìm cách gia nhập công ty sau khi tốt nghiệp đại học hay bắt đầu hành trình của mình sớm hơn, thì chúng tôi cũng muốn bạn đồng hành và phát triển cùng chúng tôi để không ngừng học hỏi và xây dựng một sự nghiệp thành công về lâu dài.

Tìm hiểu Về
  • Chương trình Thực tập
  • Tuyển dụng Sinh viên đại học

Khám phá Cơ hội Hiện có