Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Giải pháp Vận chuyển 

Giải pháp Vận chuyển thông minh mang lại lợi thế cạnh tranh do DHL Supply Chain cung cấp


Giải pháp vận chuyển tích hợp từ đầu đến cuối của chúng tôi giúp toàn mạng lưới phối hợp ăn ý và mang lại cơ hội khai thác dữ liệu tổng hợp. Dù bạn muốn thuê ngoài toàn bộ hoạt động vận tải hay chỉ muốn có thêm dịch vụ đáp ứng yêu cầu gấp, hãy để chúng tôi quản lý các yêu cầu vận chuyển nội địa hoặc quốc tế bằng đường bộ và mang đến cho bạn khả năng kiểm soát hoàn toàn dòng hàng hóa của bạn.

Linh hoạt, Dễ mở rộng và Dễ phục hồi

Sự kết hợp tối ưu giữa các nguồn lực riêng và chung, sử dụng mạng lưới vận chuyển lớn nhất thế giới, sẽ đảm bảo hàng hóa của bạn lưu thông liên tục, đồng thời giúp bạn đáp ứng được những biến động về nhu cầu.

An toàn, Đáng tin cậy và Tuân thủ quy định

Đưa hàng hóa của bạn lên đường một cách an toàn với dịch vụ vận chuyển từng đoạt giải thưởng, chương trình tuân thủ quy định đẳng cấp thế giới và tiêu chuẩn bảo mật cao.

 

 

Giá trị Thông qua Dữ liệu

Hệ thống Quản lý Vận tải của chúng tôi thu thập dữ liệu để giúp bạn có thông tin đưa ra quyết định kinh doanh, đồng thời cung cấp các chỉ số theo thời gian thực để mang lại cho bạn khả năng theo dõi và quyền kiểm soát đầy đủ.

Có trách nhiệm với Môi trường

Chúng tôi ủng hộ sáng kiến đổi mới về giải pháp vận chuyển và hướng tới một tương lai bền vững hơn.

 

 

Khả năng và Dịch vụ Cụ thể

Tháp Điều khiển Được kết nối

Trung tâm kết nối Điều khiển (CCT) của chúng tôi là bộ não của quá trình điều hành vận chuyển. Hai trung tâm này sẽ:

 • Giám sát từng bước của quy trình để có các hoạt động tự động hiệu quả và minh bạch hơn từ khâu nhận đơn hàng đến khâu giao hàng
 • Mang lại khả năng theo dõi và tối ưu hóa luồng vận chuyển bằng cách tập trung vào hoạt động quản lý 
 • Tạo điều kiện để đáp ứng hàng loạt yêu cầu của khách hàng và hệ thống 
Vận chuyển Hàng nhập và Hàng xuất
 • Vận chuyển bằng đội xe được quản lý riêng hoặc sử dụng mạng lưới chuyên biệt hay dùng cả hai phương án này
 • Lập kế hoạch và tối ưu hóa việc tiến hành thu gom vật tư từ nhà cung cấp
 • Chuyển phát đồng bộ đến nơi sản xuất hoặc kho bãi
 • Chuyển phát đầu ra từ nơi sản xuất của bạn, nhà máy hoặc địa điểm lấy hàng khác đến cửa hàng bán lẻ hoặc bán buôn (Từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp - B2B) hoặc điểm giao hàng cuối (Từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng - B2C)
Năng lực Chuyên môn
 • Quản lý trung tâm trung chuyển và mô hình cross docking – vận chuyển hàng hóa giữa các phương tiện mà chỉ cần lưu kho với thời gian tối thiểu hoặc không cần lưu kho
 • Vận chuyển hàng có giá trị cao và hàng cồng kềnh
 • Hoạt động vận chuyển dược phẩm chuyên nghiệp đến nhà bán buôn, bệnh viện và nhà thuốc, kiểm soát nhiệt độ bảo quản
 • Giải pháp đa phương thức linh hoạt, bền vững và tiết kiệm chi phí

Xem xét Giải pháp Vận chuyển 


Tìm hiểu Thêm về Giải pháp Vận chuyển 


Knowledge Hub lược Giải pháp Vận chuyển của chúng tôi bao gồm video, nghiên cứu tình huống thực tế và bài viết về các chủ đề mới nhất và có liên quan nhất, bao gồm:

Hãy Cùng Giao lưu 

Bạn có câu hỏi dành cho Chuyên gia Giải pháp Vận chuyển?


Để bắt đầu hãy chia sẻ với chúng tôi thêm một chút thông tin về tổ chức của bạn.