Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

ONZE EXPERTISE IN DE ENERGIESECTOR EN CHEMISCHE INDUSTRIE

Uw supply chain energie geven

In de cyclische, door de politiek beïnvloede en veiligheidseisende energie- en chemische markten, heeft DHL de expertise, capaciteit en efficiëntie om uw bedrijf in beweging te houden.

 • De huidige stijgingen en dalingen van olieprijzen zijn een gevolg van de cyclische aard van deze markt. Tijdens neerwaartse cycli nemen de faillissementen van energiebedrijven toe, terwijl installatie-aantallen en investeringen afnemen. In dergelijke tijden ligt er een nadrukkelijke focus op kostenverlaging en controle. De innovatieve, transformerende benaderingen van DHL spelen in op die behoefte en verschuiven de nadruk van 'reactief' naar 'proactief' met onze volledig geïntegreerde supply chain-oplossingen. Green-fieldadviezen, KPI-beheer en zichtbaarheid van de supply chain zijn slechts enkele gebieden waarin we onze bewezen capaciteiten naar de sector brengen.

 • De hedendaagse markt wordt beheerst door geopolitieke machten, waaronder een markt die wordt overspoeld door nationale oliemaatschappijen (NOC’s) in afhankelijke landen zoals Rusland, Iran en Venezuela. In deze omgeving zijn kostenbeheersing en verbeterde operaties essentieel geworden om winstgevendheid te behouden. DHL heeft een cultuur van constante verbetering, lean-managementprincipes en focus op operationele uitmuntendheid en voorziet daardoor in die behoeften. Op het gebied van kosteneffectief onderhoud bieden we 'time on tool'-verbeteringen door middel van betere zichtbaarheid en betrouwbaarheid in de supply chain, werkorderkitting en materiaallevering aan de eindgebruiker.

 • Doordat de vraag vanuit de industrie naar veilig werken groter wordt, zijn beleidsrichtlijnen op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE) en naleving daarvan een noodzaak geworden voor alle leveranciers in de supply chain. Sterker nog, veel bedrijven verwachten dat deze in elk proces geïntegreerd zijn. DHL heeft op dit gebied een grote voorsprong, dankzij onze gevestigde veiligheidscultuur en de bewezen prestaties van onze veiligheidsprogramma's. Op een steeds meer globaliserende markt is het vermogen om procesefficiëntie te verhogen en effectieve leveranciersdiensten te garanderen een belangrijk voordeel.

Olie en gas - upstream en downstream

DHL is wereldwijd aanwezig en beschikt over expertise voor de gehele supply chain en is daarmee uitgerust om end-to-end supply chains in de olie- en gasindustrie te ondersteunen, ongeacht hoe afgelegen de locatie of hoe lang of complex het project is.

 • De lange doorlooptijd, van verkenning tot winning, verwerking en distributie zorgt voor een aantal uitdagingen. DHL is er voor u tijdens elke stap, samen met supply chain-oplossingen voor alle fasen van ontwikkeling. Tot onze services behoren green-field- en brown-fieldadviezen, project- en doorlooptijdondersteuning en beheer van materialen voor routineonderhoud.

 • Nu 's werelds "gemakkelijke" olie al is gevonden, moeten bedrijven naar meer afgelegen gebieden op land en dieper in zee om olie te vinden. DHL is in meer dan 200 landen actief en biedt de grootte en mate van ondersteuning die nodig is om elk geografisch gebied te beslaan. Onze bewezen recruiting- en retentieprogramma's in afgelegen gebieden scheppen, samen met onze focus op continue verbetering, extra vertrouwen in onze capaciteiten.

 • De cyclische aard van olieprijzen valt samen met een wereldwijde verschuiving van pvc- en PE-productie door goedkopere grondstoffen, waardoor er een overlapping op de markt ontstaat tussen energie en polymeren. Tegelijkertijd worden fabrieken uitgebreid om extra capaciteit te creëren. DHL heeft hierop geantwoord door de verpakkingscapaciteit in kernregio's te verhogen en services met toegevoegde waarde te bieden om in specifieke behoeften te voorzien. Onze mogelijkheden voor zware vracht en binnenvaart, waarmee transportkosten worden verlaagd, zijn specifieke voorbeelden van de ondersteuning die we bieden.

Mijnbouw

Tegen een achtergrond van schommelende grondstofprijzen, afgelegen activiteiten en krimpende winst, biedt DHL een mix van bewezen expertise en innovatieve oplossingen om efficiëntie in de gehele supply chain te maximaliseren.

 • Cyclische fluctuaties in grondstofprijzen hebben gezorgd voor meer focus op de kasstroom, verlaging van schulden en het vinden van innovatieve oplossingen om besparingen te stimuleren. In reactie daarop biedt DHL een reeks van innovaties en efficiënties op vlakken zoals voorraadfinanciering, geïntegreerde creatie en beheer van supply chains, technologische benaderingen en groene initiatieven.

 • Mijnbouwbedrijven werken steeds vaker in zeer afgelegen gebieden en krijgen daardoor te maken met afstandsproblemen en moeilijke werving van arbeidskrachten. Afstand is geen enkel probleem voor DHL dankzij ons wereldwijde bereik, onze focus op grondige lokale kennis en een duidelijke aanwezigheid overal ter wereld. Onze recruitment- en retentieprogramma's in afgelegen gebieden hebben bewezen te werken en onze mogelijkheden worden onderstreept door ons zeer ervaren personeel.

 • Voor mijnbouwbedrijven is operationele uitmuntendheid één van de hoogste prioriteiten, met een groeiende focus op kostenbeheersing en productie-efficiëntie. Voor DHL zijn continue verbetering, lean management en operationele uitmuntendheid essentiële onderdelen van de cultuur van onze organisatie. Wanneer het gaat om kosteneffectief onderhoud, behalen we bijvoorbeeld 'time on tool'-verbeteringen dankzij betere zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de supply chain, werkorderkitting en levering van materialen naar de eindgebruiker.

Energie- en nutsbedrijven

Op een ingewikkelde markt met een net zo complexe regelgeving biedt DHL een reeks supply chain-services om op verandering in te gaan, productiviteit te verhogen en kosten te verlagen om beter aan de behoefte voor een betere infrastructuur en meer duurzaamheid te voldoen.

 • Energie- en nutsbedrijven worden vaak geconfronteerd met het probleem van gedateerde of ongeschikte infrastructuur. Deze bedrijven hebben goede logistieke en vervoersondersteuning nodig voor zowel de aanleg van nieuwe faciliteiten als het onderhoud van bestaande apparatuur. In beide gevallen heeft DHL de capaciteiten die nodig zijn om de efficiëntie van de supply chain te verhogen en de financiële druk te verlagen door de kapitaaluitgaven te verminderen. Om ervoor te zorgen dat de productie van energie- en nutsbedrijven niet wordt onderbroken, biedt DHL oplossingen op het gebied van MRO (Maintenance, Repair and Operations, onderhoud, reparatie en operaties) die voor geplande en geoptimaliseerde beschikbaarheid van onderdelen en tools zorgen wanneer en waar de monteurs ze nodig hebben.

 • Terwijl de vraag naar energie blijft groeien, neemt de druk voor schonere en duurzamere manieren van stroomopwekking evenredig toe. Als reactie daarop leggen overheden steeds meer nadruk op het verkennen van duurzame energie en andere alternatieve energiebronnen. Op een dergelijke snel veranderende en soms onvoorspelbare markt biedt DHL de mogelijkheid om flexibele supply chains te ontwerpen, beheren en ondersteunen die zich snel aan nieuwe situaties aanpassen en kostenefficiëntie blijven maximaliseren. Onze ervaring dekt projectlogistieke en transportservices voor de ontwikkeling van faciliteiten voor de opwekking van alternatieve energie, zoals zonne-, wind- en waterkrachtcentrales.

Chemische industrie

DHL draagt vooral bij aan de chemische sector door ons ontwerp van efficiënte, gestroomlijnde en geïntegreerde supply chains, evenals onze services met toegevoegde waarde die naleving en productkwaliteit garanderen.

 • De milieuvoorschriften voor bedrijven die gevaarlijke materialen opslaan en vervoeren, worden steeds strikter en nemen bovendien toe in aantal en complexiteit. Afgezien van de naleving van zowel internationale als nationale regels, moeten bedrijven voldoen aan de vraag uit de industrie naar reinheid en kwaliteit van de waardevolle producten die ze verwerken. Door de ontwikkeling van onze proactieve cultuur van veiligheid en constante verbetering, zijn strenge prestaties en kwaliteitscontroles op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE) een tweede natuur van DHL geworden. Hierdoor profiteren klanten van veeleisende oplossingspecificaties en tal van specialistische services met toegevoegde waarde waarmee fouten in en besmetting van de geleverde chemicaliën worden voorkomen.

 • Fusies en overnames zijn gangbaar in de chemische industrie en kunnen zeer verstorend zijn of kunnen, wanneer ze goed worden verwerkt, leiden tot een sterker en efficiënter bedrijf. Wanneer het gaat om het rationaliseren van productie en levering, zijn de belangrijkste beslissingen het vormen van het samengevoegde netwerk, wat er gecombineerd kan worden, hoe er moet worden omgegaan met meerdere supply chains en wat de meeste aandacht moet krijgen. DHL gaat al deze uitdagingen aan door netwerken te analyseren en geoptimaliseerde, reactieve supply chains te ontwerpen waarin verpakking, opslag, verwerking en distributie van eindproducten volledig zijn geïntegreerd. Deze integratie voegt flexibiliteit toe, verhoogt serviceniveaus, verlaagt kosten en verkort de marktintroductietijd.

Inzichten in energiesectoren en chemische industrie

Houd uw vinger aan de pols met artikelen over weldoordacht leiderschap en innovatief denken

  Neem contact met ons op en blijf op de hoogte

  Voor meer informatie over onze oplossingen of om u in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief Supply Chain Insights, gaat u naar: