Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

TOESLAGEN VOOR WEGTRANSPORT

Bekijk de actuele toeslagen

Op deze pagina vindt u informatie over brandstoftoeslagen voor wegtransport.

De brandstoftoeslag voor wegtransport bedraagt 14,46% voor december 2023

Deze tabel voor brandstoftoeslagen is van toepassing op de volgende producten:

 • Euroconnect
 • Euroline/EuronetOntwikkeling van de brandstoftoeslag202320222021

Januari

19,63%

9,97%

1,70%

Februari

14,66%

9,23%

2,36%

Maart

14,56%

10,28%

3,40%

April

13,37%

11,86%

4,06%

Mei

12,04%

19,68%

5,10%

Juni

10,84%

16,59%

5,17%

Juli

8,96%

18,21%

5,51%

Augustus

9,01%

21,75%

6,17%

September

9,71%

21,19%

6,72%

Oktober

12,43%

18,12%

6,77%

November

13,88%

18,68%

7,12%

December

14,46%

19,81%

9,07%

Oliebulletin gepubliceerd door het directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie: (Bulletinprijzen inclusief belastingen).

 • Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe.

  Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht). Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's.

  Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen  om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen. 

  2023

  Voor klanten die worden gefactureerd in Europa land van herkomst / bestemming

      CAF %   December

    CAF% November

    CAF %  Oktober

  Zwitserland

  12,50% 

  12,50%

  12,50%

  Tsjechië

  6,00%

  6,00%

  6,00%

  Denemarken

  0,00 %

  0,00 %

  0,00 %

  Noorwegen

  0,00 %

  0,00 %

  0,00 %

  Polen

  0,00 %

  0,00 %

  0,00 %

  Zweden

  0,00 %

  0,00 %

  0,00 %

  Russische Federatie

   

   

   

  Groot Brittanië

  0,00 %

  0,00 %

  0,00 %

 • Op 1 januari 2015 is de EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU van kracht geworden. Deze richtlijn vereist dat alle toepasselijke schepen die het SECA ( Sulphur Emission Control Area) betreden het gehalte van zwavel in brandstoffen verlagen van 1,0% naar 0,1%. 

  Om aan deze eis te voldoen, moeten rederijen overstappen op MGO (Marine Gas Oil), ombouwen naar LNG (Liquefied Natural Gas) of investeren in zogenaamde scrubbers die zwavel verwijderen uit de uitlaatgassen.

  Ongeacht de gekozen optie, moge het duidelijk zijn dat deze wijzigingen een aanzienlijke invloed hebben op de kosten van de services die de rederijen aanbieden en dat deze kosten worden doorberekend aan de klanten. 

  Rederijen hebben gemeld dat ze de toeslag regelmatig zullen bijstellen , aangezien ze verwachten dat de prijzen zullen schommelen, met name wat betreft de BAF. 

  Het is onze bedoeling om de toeslag ieder kwartaal te beoordelen, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een grote invloed hebben op de prijzen.

 • Een constante ontwikkeling binnen de transportbranche zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt verkeersnetwerk te financieren. Op 1 januari 2019 hebben de toltarieven voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer, een eerste significante verhoging gekregen.

  Per 1 december 2023 heeft de Duitse regering besloten om ook de CO2-belasting op te nemen in de tarieven, wat resulteert in een tweede substantiële stijging.

  Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Bij de berekening wordt uitgegaan van de som van de verhoging van 1 januari 2019 en de verhoging van 1 december 2023.  

 • Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.

 • Zoals u weet, geldt vanaf 1 april 2016 in België een kilometerheffing voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton. 

  Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast.
  De kilometerheffing heeft direct invloed op onze nationale en internationale import- en exporttarieven.

  Gebaseerd op een simulatie die is gemaakt door het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB), 
  heeft DHL Freight berekend wat de impact is van deze tolheffing, die voor onze rekening komt.
  Met deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting. 

  Tarieven voor binnenlands transport, import en export voor België

  • Binnenland + 8,8%
  • Frankrijk +3,86%
  • Duitsland + 3,83%
  • Italië + 2,73%
  • Spanje + 2,05%
  • Nederland + 4,45%
  • Algemeen internationaal transport andere landen + 2,85%

  Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden.

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem vandaag contact op met een van onze DHL Freight-experts!

Freight connections

Ontdek hier het laatste nieuws over wegtransport en douane services.