Navigatie en inhoud

Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

U bent in  België
of Selecteer een andere locatie

GEVAARLIJKE STOFFEN EN VERBODEN VOORWERPEN

DHL Freight heeft een lange ervaring met het vervoer van gevaarlijke stoffen en kan oplossingen bieden voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en via het spoor.

Het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de internationale en nationale regelgeving voor het betreffende transportmiddel. Deze regels zijn bedoeld om ongevallen te voorkomen die letsel of schade aan eigendommen of het milieu kunnen veroorzaken. Er bestaan regels voor zaken zoals de verpakking, de maximale aantallen die kunnen worden vervoerd en het soort goederen dat al dan niet kan worden vervoerd in dezelfde transporteenheid.

De samenhang van al deze regels wordt gewaarborgd door mechanismen voor de harmonisatie van de criteria voor risicoclassificatie en de tools voor de communicatie over risico’s en van de vervoersvoorwaarden voor alle transportmiddelen.

Meer informatie over de classificatie van gevaarlijke stoffen vindt u op de website van de UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Wegvervoer van gevaarlijke stoffen

Het wegvervoer van gevaarlijke stoffen door DHL Freight voldoet aan de nationale en internationale ADR-regels (Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). Deze regels zijn van toepassing in alle landen die het ADR-verdrag hebben opgenomen in hun wetgeving. Daarnaast zijn ook de EU-richtlijnen voor het transport van gevaarlijke stoffen van kracht in Europa.

De overeenkomst wordt elke 2 jaar verlengd door de UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

 • Het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt gereguleerd door het internationale ADR-verdrag. ADR = Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

  Voor landen die door een zee worden gescheiden van continentaal Europa, is ook de IMDG-code inzake internationale zeetransporten van toepassing. 

  De IMDG-code (internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) wordt aanvaard als internationale richtlijn voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen of materialen over zee. Voor meer informatie over de IMDG gaat u naar IMO – de Internationale Maritieme Organisatie.

  Voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zijn de regels van het internationale RID (reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor) van toepassing. Voor meer informatie bezoekt u de OTIF - Intergouvernementele Organisatie voor Internationaal Spoorvervoer.OTIF - Intergouvernementele Organisatie voor Internationaal Spoorvervoer

 • De volgende documenten zijn vereist voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

  • Multimodal Dangerous Goods Form, vereist voor het vervoer over zee (landen die door een zee worden gescheiden van continentaal Europa)
  • Vrachtbrief (CMR) met de toepasselijke ADR-classificatie in de officiële lokale taal en in het Engels, Duits of Frans
 • Vereist (in deze volgorde):

  • UN-nummer (UN plus nummer van vier cijfers ter identificatie van gevaarlijke stoffen en artikelen in de context van internationale transporten)
  • Technische naam (in overeenstemming met de huidige ADR/RID/IMDG-specificaties)
  • Nummers van de ADR/RID/IMDG-gevarenlabels
  • Verpakkingsgroep (indien van toepassing)
  • Code voor tunnelbeperking (voor ADR/RID)

  Niet vereist (in deze volgorde):

  • Brutogewicht/liter
  • Nettogewicht/liter
  • Informatie over goederen met beperkte of vrijgestelde hoeveelheden (indien van toepassing)
  • Aantal en soort verpakkingen
  • Naam en adres van ontvanger
  • Naam en adres van verzender
  • Vlampunt in graden Celsius (alleen IMDG)

  De informatie over gevaarlijke stoffen moet worden afgedrukt op het enkelvoudige transportorderformulier en op de CMR.

  De vereiste informatie en documenten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten bij de order worden aangeleverd aan DHL Freight.

  DHL Freight waarborgt dat alle transportapparatuur wordt verstrekt met de wettelijk vereiste documentatie en certificaten (waaronder de 'Schriftelijke instructies volgens ADR') in de vereiste talen.

  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn altijd speciale regelingen vereist, dus het transportschema moet altijd afzonderlijk worden afgesproken.

Uitgesloten goederen voor DHL Freight

Wij vervoeren niet alle soorten stoffen en/of goederen. Er zijn strenge Nederlandse en Europese regels opgesteld. Daar zijn wij aan gebonden - en u dus ook, wanneer u zendingen verstuurt.

Zie de voorwaarden van DHL Freight voor:

Verboden goederen (1)

Gevaarlijke stoffen (7)

Toeslagen voor gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn aanvullende maatregelen vereist, zoals het markeren van de transporteenheden, aangiftes bij de bevoegde instanties en verzendbedrijven, afhandeling van documenten, enzovoort. Voor het transport van gevaarlijke stoffen moeten altijd lokale en/of nationale DGR-kosten worden betaald; deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. Op het transport van gevaarlijke stoffen zijn altijd extra toeslagen van toepassing.

Neem contact op met de klantenservice van DHL Freight voor meer informatie over lokale kosten en regels in verband met het transport van gevaarlijke stoffen.

Handige links:

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem vandaag contact op met een van onze DHL Freight-experts!

Freight connections

Ontdek hier het laatste nieuws over wegtransport en douane services.