Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

JAK PŘIPRAVIT REKLAMACI

Když dojde k nejhoršímu, co mám udělat?

  • Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky
  • Pokud ztráta nebo poškození nejsou viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost dopravci do 7 dní po obdržení zboží
 • Svou reklamaci můžete podat v jakémkoli vhodném formátu, ale měla by obsahovat následující informace:

  • Pokud jste si zakoupili pojištění nákladu od divize DHL Freight, přiložte kopii faktury a doklad o zaplacení
  • Identifikovaná přepravní událost
  • Číslo přepravy
  • Trasa (odkud kam)
  • Kopie nákladního listu
  • Kdy byla zásilka vyzvednuta k přepravě
  • Kdy byla zásilka doručena (je-li to relevantní)
  • Popis poškozeného nebo ztraceného zboží
  • Hmotnost poškozené nebo ztracené části zboží (skutečná hmotnost zboží)
  • Kdo a jak objevil škodu
  • Vaše kontaktní informace
  • Fotografie obalu a poškození zboží, pokud možno před vyložením, dokud je zásilka ještě v přepravní jednotce (fotografie by měly zobrazovat poškození a, pokud možno, i příčinu tohoto poškození)
  • Doloženou hodnotu včetně pořizovací ceny, odhad nákladů na opravu atd.

  Tyto informace a všechny přílohy nám dodejte do 7 dnů po obdržení zboží.

  • Prohlédněte si poškozené zboží a pokuste se omezit vznik jakýchkoli dalších škod
  • Zvažte, jak nejlépe by bylo možné škodu opravit, je-li to možné
  • Umožněte pojistiteli využít právo k prohlídce poškozeného zboží
  • Poškozené zboží skladujte odděleně
  • Uskladněte veškerý obalový materiál
  • Nepřepravujte zboží dále
 • Před rozbalením zboží.

  1. Foto celé zásilky.
  2. Foto poškozeného obalu.
  3. Foto viditelného obsahu.
  4. Foto manipulačních značek.

  Po rozbalení.

  1. Foto celého zboží + poškození.
  2. Foto výplní.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte některého z našich odborníků DHL Freight ještě dnes!

Freight Connections

Přečtěte si nejnovější zajímavosti od DHL specialistů na silniční nákladní přepravu a celní problematiku.