Navigace a obsah

Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vyberte jiné umístění

JSTE SPEDITÉREM A CHCETE PRO NÁS PRACOVAT?

Staňte se partnerem v naší vítězné síti a podílejte se na jejích výhodách

Pojďme růst a prosperovat společně

Důvody, proč se stát součástí světa DHL Freight:

DHL Freight je jedním ze špičkových celoevropských a globálních poskytovatelů logistických služeb.

Pracujeme se širokou paletou způsobů přepravy, jako jsou standardní kombinace tahače a návěsu, meganávěsy, místní přeprava a vozidla specifická v příslušných zemích, jako například německé výměnné nástavby BDF standard.

Se spolehlivými partnery usilujeme o dlouhodobou spolupráci, založenou na respektu a společných výsledcích.

Výhody jako férové tržní platební podmínky, rozhraní EDI pro optimalizaci řízení objednávek a snadné a rychlé procesy fakturace nebo úvěrů jsou základem pro uspokojivou spolupráci.

Pokud se chcete připojit k síti DHL, rádi bychom vás pozvali na naši platformu pro registraci dopravců.

Jak připravit žádost o spolupráci s námi?

 • Tyto Všeobecné podmínky přepravních služeb platí pro všechny objednávky nákladní přepravy týkající se služeb poskytovaných kterýmkoli smluvním právním subjektem DHL Freight. Dopravce dále prohlašuje, že si je vědom toho, že pro objednávky od některých právních subjektů DHL Freight platí specifické úpravy těchto Všeobecných podmínek a předchozí souhlas dopravce je předpokladem jakékoli objednávky přepravy od takových právních subjektů DHL Freight.

  Číst více

 • Všechny společnosti obchodující s jakoukoli společností skupiny Deutsche Post DHL se řídí stejnými etickými pravidly. Přijetím a podepsáním výše uvedených Všeobecných podmínek přepravních služeb (GTC) potvrzujete, že jste si přečetli Kodex chování (CoC) dodavatele společnosti Deutsche Post DHL a porozuměli mu a zaručujete se, že jej budete dodržovat v platném znění. Dále souhlasíte s tím, že zaškolíte své zaměstnance, aby bylo zajištěno dodržování Kodexu chování dodavatele.

  Kliknutím sem se dostanete ke Kodexu chování dodavatele

 • Abyste zajistili zpracování své žádosti prostřednictvím našeho formuláře, ujistěte se, že jste vyplnili všechna pole.

 • Budete potřebovat kopie ve formátu PDF následujících dokumentů:

  • Tiskoviny s hlavičkou: V hlavičce musíme nalézt logo vaší společnosti, bankovní účet, daňové identifikační číslo, obchodní název společnosti, adresu, a v závislosti na obchodní společnosti registrační číslo atd.
  • Hlavička musí být potvrzena razítkem vaší společnosti a podpisem osoby, která je oprávněna podepisovat dokumenty za vaši společnost. Pokud si přejete poslat žádost, orazítkujte, podepište a naskenujte svou hlavičku.
  • Licence EU
  • Potvrzení o pojištění

Ujistěte se, že žádost obsahuje vaše kontaktní údaje, včetně:

 • názvu společnosti
 • vašeho jména a příjmení
 • e-mailové adresy 
 • telefonního čísla

Všech šest dokumentů uvedených výše by mělo být součástí vaší žádosti.

Freight Connections

Přečtěte si nejnovější zajímavosti od DHL specialistů na silniční nákladní přepravu a celní problematiku.