Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

Ordliste for forsendelse


Grundlæggende information om forsendelse


Bill of Lading (BOL)

Bill of Lading (BOL) er et juridisk dokument, der udstedes til afsenderen af transportøren for at bekræfte modtagelsen af afsenderens gods, og den er beviset på transportkontrakten mellem de to parter. Konnossementet, som er det danske ord for Bill of Lading (BOL) fungerer også som transportdokument og formaliserer overdragelsen af ejerskabet til varerne til køberen ved modtagelsen.

Desuden giver Bill of Lading transportøren og chaufførerne alle de nødvendige oplysninger for at håndtere forsendelsen, og det kan bruges i forbindelse med forsikrings- og toldklareringsformål. Som NVOCC kan DHL Global Forwarding udstede deres egne Bills of Lading, som kaldes House Bills of Lading.

 

Buyers Consolidation

Buyers Consolidation består i at samle ordrer fra flere leverandører i ét eller flere lande i FCL-containere (Full Container Load), der leveres direkte til destinationen, i stedet for at håndtere individuelle LCL-forsendelser (Less than Container Load). Formålet er, at reducere forsendelsesomkostningerne ved at fylde containeren med en større volumen. Udforsk vores service

CMR

CMR er forkortelsen for den franske titel på konventionen om fragtaftaler ved international godstransport ad landevej. Sammen med andre juridiske dispositioner vedrørende landevejstransport muliggjorde den et standardfragtbrev for landevejstransport, som kaldes et CMR-fragtbrev og bruges i de fleste europæiske lande.

Modtager

Modtageren er køberen af din forsendelse. Det er ofte den samme person, som modtager godset, men ikke altid.

Tredjelandstransport

Godstransport defineres som tredjelandstransport, når forsendelsen transporteres fra dets oprindelse til dets destination uden at komme ind i det land, hvor afsenderen er registreret.

FCL (Full Container Load)

At transportere din forsendelse med FCL (Full Container Load) søfragt betyder, at containeren – uanset type eller størrelse – vil være dedikeret til udelukkende at transportere din last. Det er en pålidelig, fleksibel og omkostningseffektiv måde at transportere dit gods på dør-til-dør. Med tilgængeligheden af flere udstyrstyper og yderligere services kan FCL-forsendelser skræddersys til behovene for dit gods. Få mere at vide om vores FCL-services

House Airway Bill (HAWB)

En House Airway Bill (HAWB) er et transportdokument til forsendelser med luftfragt, som udstedes og underskrives af transportøren ved modtagelsen af forsendelsen. Den angiver vilkårene og betingelserne for transporten af forsendelsen.

Incoterms®

Incoterms® bestemmer parternes rettigheder og forpligtelser, når det gælder leveringen af forsendelsen fra sælgeren til køberen. De giver en fælles ramme for at forstå, hvordan transporten organiseres og af hvem, hvem der bærer risici, og hvem der er ansvarlig for forsendelsens sikkerhed og toldoverholdelse. Deres navngivning følger altid den samme struktur – en forkortelse på tre bogstaver og et lokationsnavn. Få mere at vide om Incoterms®

LCL

At transportere din forsendelse  med LCL (Less than Container Load) søfragt  betyder, at din forsendelse bliver konsolideret med yderligere ordrer fra andre afsendere og/eller modtagere i én container. Hvis din forsendelse ikke kræver en hel container eller de hurtige transittider med luftfragt, reducerer det både dine logistikomkostninger og CO2-udledningen.

DHL er engageret i at føre an i overgangen til ren og bæredygtig søfragttransport: Siden 1. januar 2021 har vi neutraliseret CO2-udledningen fra alle LCL-søfragtforsendelser (Less than Container Load) med bæredygtige marine bio-brændstoffer. Få mere at vide om vores LCL-services

Tredjepartsfakturering

Tredjepartsfakturering sker, når forsendelsesomkostningerne betales af en person, der hverken er afsenderen eller modtageren af en kommerciel forsendelse.

Told – ordliste


Toldklarering

Toldklarering er processen for modtagelse af en officiel tilladelse til at indføre gods (importere) til eller føre gods ud (eksportere) fra et land. Generelt er det et transportdokument som f.eks. en Bill of Lading, en faktura og en pakningsliste. Toldmyndigheder kan kræve yderligere dokumentation, f.eks. et oprindelsesbevis eller et præferencebevis. Få mere at vide om vores toldservices

Toldafgifter

Told- eller importafgifter er skatter, der betales for gods, som indføres i et land. Med mindre de er fritagede, er alle importerede handelsvarer underlagt toldafgifter og skatter baseret på deres tarifklassificering i henhold til det harmoniserede varebeskrivelses- og kodningssystem (HS). Visse godstyper vurderes også i forhold til andre skatter - herunder punktafgifter og antidumpingtold.

Harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem (HS)

Det harmoniserede system er et internationalt anerkendt system til klassificering af produkter. De deltagende lande klassificerer handelsgods baseret på et sæt fælles definitioner med henblik på toldformål.

 

Fokus på bæredygtighed


I vores “White Paper” og ordliste gennemgår vi de vigtige overvejelser, når det handler om at reducere miljøpåvirkningen af din forsendelse