Navigointi ja sisältö

IMO 2020 vähentää rikkipäästöjä, hiilidioksidipäästöjä

Asiantuntijat kertovat muutoksista ja DHL:n GoGreen-tulevaisuudesta


Tammikuun 1. päivä vuonna 2020 Kansainvälinen merenkulkujärjestö eli IMO (International Maritime Organization) esitteli uuden rajoituksen rikkimäärälle, jonka meripolttoaineet saavat sisältää – muutos on merkittävä meriliikennöitsijöille ja koko logistiikka-alalle. 

IMO 2020:n taloudellinen vaikutus nosti rahtikustannuksia eri alueilla, ja monet ympäristötietoiset lähettäjät ihmettelevät, miksi heidän lähetystensä hiilidioksidipäästöt (CO₂) eivät vähene tämän muutoksen myötä. 

DHL Global Forwardingin asiantuntijat kertovat IMO 2020:n todellisista ympäristövaikutuksista ja siitä, miten se avaa tien logistiikan tulevaisuudelle.

Miksi vähennetään juuri rikkipäästöjä?


Konttialusten moottorit tuottavat rikin oksidia (SOx) polttoaineen palamisen yhteydessä. SOx vaikuttaa suoraan rannikkoyhteisöjen terveyteen tärkeimpien kuljetusreittien varrella mutta rappeuttaa myös ympäristöämme.

Ihmisten terveyden osalta rikin oksidien on osoitettu lisäävän sydän- ja verisuonitauteja sekä aivohalvauksia. Se voi myös aiheuttaa keuhkosairauksia. Keuhkosyöpätapaukset yleistyvät rannikkoalueilla, ja astma vaivaa yhä useampia lapsia. Vuonna 2016 IMO:n MEPC-komitealle (Marine Environment Protection Committee) toimitetussa tutkimuksessa arvioitiin, että rikkidioksidin päästörajan alentaminen auttaisi estämään 570 000 uutta ennenaikaista kuolemaa maailmanlaajuisesti vuosina 2020–2025.

Rikki vaikuttaa haitallisesti myös ympäristöön. Rikkipäästöt happamoittavat vesistöjä ja valtameriä sekä vahingoittavat vesieliöitä ja luonnonvaraisia eläimiä. Pilvien muodossa ne päätyvät takaisin maalle, jolloin happamat sateet vahingoittavat rannikkoalueiden maaperää aiheuttaen haittaa sadoille ja metsille happamoitumisen myötä.

Uusi rikkipitoisuusraja laskee aiemmista 3,5 prosentista meripolttoaineissa 0,5 prosenttiin ja niinkin alas kuin 0,1 prosenttiin  määrätyillä päästöjen valvonta-alueilla (ECA, Emission Control Area), kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan rannikkoalueilla. Tämä johtaa 77 prosentin laskuun laivojen rikkidioksidipäästöissä yleisesti – se vastaa vuosittain noin 8,5 miljoonan tonnin vähennystä rikkidioksidin määrässä.

Keskeiset globaalin kaupan toimijat ovat hyväksyneet nämä pyrkimykset vähentää rikkipäästöjä, ja ne merkitsevät tärkeää askelta eteenpäin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Miten meriliikennöitsijät vähentävät aluksensa rikkipäästöjä, ja mikä rajoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä?


Meriliikennöitsijät voivat valita kolmesta eri menetelmästä vähentäessään konttialuksen rikkipäästöjä. Vaikka kukin ratkaisu tuottaa huomattavan vähennyksen SOx-päästöihin, niissä kaikissa on poikkeuksia hiilidioksidipäästöjen tai muiden kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Poikkeuksia ovat seuraavat:

 • Jalostettujen dieselpolttoaineiden käyttö tai tisleiden käyttö. Niihin kuuluu esimerkiksi meriliikenteessä käytettävä kaasuöljy (MGO, Marine Gas Oil), jonka rikkipitoisuus on alle 0,5 %. Tämä polttoaine on kalliimpaa kuin raskas polttoöljy (HFO, Heavy Fuel Oil).
 • Rikkipesurien asennus laivoihin – kyse on periaatteessa pesukoneista, jotka erottavat rikin muusta polttoaineesta polttamisen yhteydessä.
 • Vaihtoehtoisten polttoainelähteiden käyttö. Niihin kuuluu esimerkiksi nesteytetty maakaasu (LNG, Liquefied Natural Gas). LNG edellyttää moottorien mukautusta, mutta sen ostaminen on suhteessa edullisempaa. Koska kyse on vaarallisesta kaasusta, se rajoittaa aluksessa kuljetettavia rahtityyppejä.

Tutkimuksissa on vaihtelua IMO 2020:n rikkipäästövähennysten todellisista ympäristökustannuksista tulevaisuudessa. Kullakin rikin vähentämismenetelmällä on havaittavia haittoja, jotka eivät kumoa IMO 2020:n etuja mutta antavat aihetta lisätutkimuksiin ja päätöksentekoon.

Vaihtaminen kestäviin polttoaineisiin DHL Global Forwardingin kanssa

Työskentelemällä luotettujen kumppaneiden kanssa DHL voi auttaa asiakkaita paitsi vähentämään rikkipäästöjä, myös kiihdyttämään kestävien polttoaineiden tuotantoa ja globaalia saatavuutta. Seuraavassa on esimerkki merirahdin osalta:

 1. DHL ennustaa hiilipäästöt, jotka on vähennettävä.
 2. Vastaava määrä kestävää meripolttoainetta hankitaan, ja sitä käytetään vähintään yhdessä konttialuksessa.
 3. Liikennöitsijät käyttävät kestävää meripolttoainetta mutta joutuvat maksamaan vain tavallisen polttoaineen kustannukset. Hintaero tavallisen meripolttoaineen ja kestävän meripolttoaineen välillä määrittää kestävän polttoaineen lisähinnan.
 4. Ajatus yhdestä ilmakehästä helpottaa polttoaineen vaihtoa, koska kestävän meripolttoaineen ei tarvitse olla samassa aluksessa kuin sen kontin, jonka päästöjä on vähennettävä.
Vaikka tämä on käsitteellisesti hyvin selkeä tehtävä, kutakin prosessin vaihetta on ohjattava tiiviisti, jotta hiilidioksidin vähennykset voidaan varmasti vahvistaa ja ilmoittaa. DHL Global Forwarding toimii täsmälleen näin asiakkaidensa kanssa Book and Claim -toiminnon avulla.

Vähärikkiset polttoaineet ja musta hiili

Kaikki vähärikkiset polttoaineet eivät ole samanarvoisia. VLSFO:ta (Very Low Sulfur Fuel Oil) saadaan sekoittamalla lisäaineita ja niin kutsuttuja aromaattisia yhdisteitä, joilla parannetaan tehokkuutta ja voitelevuutta. Nämä aromaattiset yhdisteet, kuten tolueeni tai bentseeni, voivat tuottaa mustaa hiiltä ollessaan kosketuksissa ilman kanssa.

Musta hiili on aerosoli, joka aiheuttaa polttoaineen epätäydellistä palamista, ja  YK katsoo sen paitsi edistävän ilmaston lämpenemistä myös olevan myrkyllistä ihmisille. Saksan IMO:lle toimittamassa tutkimuksessa varoitetaan, että siirtyminen paljon rikkiä sisältävästä HFO:sta vähärikkiseen VLSFO:hon voi lisätä mustan hiilen päästöjä jopa 85 %. Tutkimuksessa myös huomautetaan, että alemmilla nopeuksilla kulkevat laivat voivat lisätä mustan hiilen päästöjä.

Rikkipesurit: Avoin vai suljettu silmukka?

Noudattaakseen IMO 2020:n sääntöjä laivojen omistajat voivat asennuttaa aluksiinsa rikkipesureita. Nämä rikkipesurit ”pesevät” rikkidioksidin pois aluksen moottorista ja pakojärjestelmästä, jolloin voidaan käyttää perinteistä HFO:ta, jonka rikkipitoisuus on yli 0,5 %.

Rikkipesureissa on kaksi luokkaa: avoin ja suljettu silmukka. Suljetun silmukan järjestelmät varastoivat jäteveden laivaan, ja se on poistettava erillisissä satamatiloissa. Avoimen silmukan järjestelmät kuitenkin vapauttavat likaisen veden valtamereen, jolloin se voi vahingoittaa meren eliöitä. Esimerkiksi Kiinan kaltaiset maat harkitsevat nyt käytäntöjä, joilla kiellettäisiin avoimen silmukan rikkipesurit tulevaisuudessa niiden rannikkoalueilla.

Nesteytetty maakaasu (LNG): Metaani, se toinen kasvihuonekaasu

Vaikka LNG:n käyttö vähentää aluksen hiilidioksidipäästöjä, LNG koostuu pääasiassa metaanista – se on siis teknisesti katsottuna edelleen fossiilinen polttoaine ja kasvihuonekaasu. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC)  suosittelee vähentämään metaanipäästöjä ainakin 35 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2010 tasoihin. Tarkoituksena on rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen.

Vaikka LNG:n tuotanto ja jakelu voi herättää huolta hiilidioksidipäästöistä, sen normaali palaminen laivan moottorissa tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin HFO:n palaminen. Ihanteellisesta poikkeava moottorirakenne kuitenkin mahdollistaa vuodot, joista käytetään myös nimitystä metaanihävikki – niissä metaania pääsee jatkuvasti ilmakehään. Tämä ilmiö korostaa laivojen ja moottoreiden paremman suunnittelun tärkeyttä sekä perusteellisia ja säännöllisiä päästömittauksialaivalla. Tämä on osatavoitteena IMO:n vuoteen 2050 asetetussa alustavassa strategiassa, jossa käsitellään edellä mainittujen tutkimusten huomioita – lisäksi lähettäjät voivat toimia jo nyt.

DHL:n ympäristönsuojelu tulevaisuudessa: Biopolttoaineet ja IMO:n vuoteen 2050 asetettu alustava strategia


Edellä kuvatuista kompromisseista huolimatta IMO 2020 avaa tien muille globaalin mittakaavan ympäristöaloitteille, joista monet on muotoiltu IMO:n vuoteen 2050 asetetussa alustavassa strategiassa. Lisäksi lähettäjät voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan jo nyt – DHL Global Forwarding opastaa asiakkaita kaikkialla maailmassa käyttämään biopolttoaineita, jotka ovat varteenotettava vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

Biopolttoaineet: Toimintaa jo nyt

Biopolttoaineet ovat jatkossakin yksi realistisimmista vaihtoehdoista perinteisille polttoaineille, olipa niissä sitten paljon tai vähän rikkiä, seuraavien 5–10 vuoden ajan. Niiden on tärkeää olla peräisin kestävistä raaka-aineista, mutta niiden etuna on hyvä kaupallinen saatavuus nykyään. Toimitusketjun lisäoptimoinnilla ja suurissa talouksissa niiden hinnat voivat laskea vielä enemmän tulevaisuudessa. Kun kaikki tehdään oikein, sekä tuotanto että biopolttoaineiden käyttö ovat ympäristöystävällisiä, koska polttoaineet hajoavat biologisesti ja ovat paljon vähemmän myrkyllisiä kuin fossiiliset polttoaineet.

Biopolttoaineita ovat yleisesti seuraavat:

 • Biodiesel: Kasvi- tai eläinrasvoista ja alkoholista johdettua ainetta käytetään yleisesti dieselpolttoaineiden lisäaineena. Seoksessa voi olla biodieseliä aina 2 %:sta (B2) 100 %:iin (B100). Kun aine valmistetaan jäteraaka-aineista (tai HVO:sta vetykäsitellyissä kasviöljyissä), sitä voidaan käyttää puhtaana polttoaineena.
 • Bioetanoli: Ainetta käytetään tavallisen bensiinin lisäaineena, ja sitä tuotetaan yleensä maissin tai viljan alkoholikäymisen avulla. Laajimmin tunnettu versio on E10, jota käytetään henkilö- ja kuorma-autoissa. Se on sekoitus, joka sisältää 10 % etanolia ja 90 % bensiiniä.
 • Biokerosiini: Myös biolentopetrolina tunnettu aine valmistetaan kasvi- ja eläinrasvoista. Biolentopetroliin perustuvat polttoaineet voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lentoliikenteessä 50–95 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Biopolttoaineita käytetään rinnakkain sähköstä tuotettujen polttoaineiden kanssa. Viimeksi mainitut ovat synteettisiä polttoaineita, jotka tuotetaan vedestä ja hiilidioksidista. Lue sähköstä tuotetuista polttoaineista ja muista edistysaskelista kestäviä polttoaineita käsittelevästä raportistamme PDF-muodossa (1,9 Mt).

IMO2050:n alustava strategia: Tulevaisuuden suunnittelu

IMO:n (International Maritime Organization, kansainvälinen merenkulkuorganisaatio) ponnistelut eivät pääty rikkipäästöjen vähennyksiin. Se on laatinut alustavan strategian peräti vuoteen 2050 asti, tällä kertaa keskittyen selkeästi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Kuten IMO 2020:ssa kuvattiin, seuraavia vaiheita ovat muun muassa seuraavat:

 • Laivojen hiili-intensiteetin vähentäminen suunnittelemalla entistä parempia, energiatehokkaampia laivoja ja soveltamalla niiden energiatehokkuutta mittaavaa suunnitteluindeksiä (EEDI) laajemmin.
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ainakin 40 % vuoteen 2030 mennessä ja 70 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaisen kokonaismäärän vähentäminen ainakin 50 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008, mikä vastaa Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteita.

Lue lisää IMO:n strategiasta

DHL Global Forwarding on tehnyt yhteistyötä The GoodShipping Program -ohjelman kanssa vuodesta 2017 alkaen ja pyrkinyt tarjoamaan ainutlaatuista meripolttoaineratkaisua lähettäjille kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi myös merirahti on tänä päivänä edelleen ympäristöystävällisin tapa lähettää rahtia.

Laske lähetyksesi hiilijalanjälki myDHLi Quote + Book -palvelussa

Lataa infografiikka


Tarvitsetko apua tiettyyn lähetyshaasteeseen?


Lähetysasiantuntijamme auttavat mielellään.