Navigointi ja sisältö

Incoterms®


Incoterms®-kuljetussääntöjä käytetään maailmanlaajuisesti kotimaisen ja kansainvälisen kaupan sopimuksissa. Ne kuvaavat, miten tavaran toimitukseen liittyvät kustannukset ja riskit jaetaan myyjän ja ostajan kesken ja mikä taho on vastuussa säännösten noudattamisesta.

2020 ja 2010


Keskeiset muutokset

  • DAT (Toimitettuna terminaalissa) on nimetty uudelleen DPU:ksi (Toimitettuna ajoneuvosta purettuna)
  • FCA (Vapaasti rahdinkuljettajalla) -toimituslausekkeen mukaan rahtikirja/konossementti voidaan nyt laatia lastauksen jälkeen

Muut muutokset

  • CIF (Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) ja CIP (Kuljetus ja vakuutus maksettuina) -toimituslausekkeissa yksilöidään uudet vakuutusstandardit, mutta vakuutuksen laajuus on edelleen ostajan ja myyjän neuvoteltavissa.
  • Kustannusten jakoa ostajan ja myyjän välillä on täsmennetty niiden toimituslausekkeiden osalta, jotka ottavat asiaan kantaa. Yhdessä artiklassa listataan kaikki myyjän ja ostajan vastuulla olevat kustannukset.
  • FCA (Vapaasti rahdinkuljettajalla), DAP (Toimitettuna määräpaikalle), DPU (Toimitettuna ajoneuvosta purettuna) ja DDP (Toimitettuna tullattuna) -toimituslausekkeissa huomioidaan nyt, että ostaja ja myyjä voivat järjestää kuljetuksen itse käyttämättä kolmatta osapuolta.
  • Turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ovat nyt entistä näkyvämmässä roolissa.
  •  Incoterms® 2010 -julkaisun ohjeita-osio (Guidance Notes) on korvattu helppokäyttöisemmällä kunkin Incoterm®-toimituslausekkeen selittävällä osiolla (Explanatory Notes for Users).
  • CIP vaatii nyt oletuksena ICC A -vakuutuksen tai vastaavan hankkimista. Incoterms® 2010 -julkaisussa vaadittiin ICC C -vakuutusta. CIF:n osalta vakuutusvaatimus säilyy muuttumattomana.

Vuoden 2020 toimituslausekkeet koskevat kaikkia kuljetusmuotoja


EXW – Noudettuna lähettäjältä

Lausekkeen ”noudettuna lähettäjältä” mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle silloin, kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi tiloissaan tai muussa nimetyssä paikassa, esimerkiksi tuotantolaitoksessa tai varastossa. Myyjän ei tarvitse lastata tavaraa sitä noutavaan ajoneuvoon eikä huolehtia mahdollisesti sovellettavasta vientiselvityksestä.

FCA – Vapaasti rahdinkuljettajalla

Lauseke “vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Kun nimettynä paikkana ovat myyjän tilat, tavaran toimitus tapahtuu, kun myyjä on lastannut tavaran ostajan nimeämän rahdinkuljettajan ajoneuvoon.
  • Kun nimetty paikka on muu kuin myyjän tilat, myyjä toimittaa tavaran esim. ostajan (ostajan rahdinkuljettajan) terminaaliin ja luovuttaa ne ostajalle saapuvassa ajoneuvossa, josta rahdinkuljettaja purkaa ne terminaaliinsa edelleen kuljetettavaksi. 

Valittu toimituspaikka määrittää ajan ja paikan, jolloin riski ja kustannukset siirtyvät myyjältä ostajalle.

CPT – Kuljetus maksettuna

Lauseke “kuljetus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa (jos osapuolet ovat siitä sopineet). Myyjä solmii kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn määräpaikkaan. Näin toimien myyjän vastuulle ei kuulu se, saavuttaako tavara määränpäänsä ehjänä, täysimääräisenä tai lainkaan. Tämä johtuu siitä, että riski siirtyy myyjältä ostajalle siitä hetkestä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle; myyjän on kuitenkin tehtävä kuljetussopimus tavaran kuljettamisesta sovittuun määräpaikkaan.

CIP – Kuljetus ja vakuutus maksettuina

Lauseke ”kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa (jos osapuolet ovat siitä sopineet).  Myyjä solmii kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin tavaran kuljettamisesta nimettyyn määräpaikkaan. Näin toimien myyjän vastuulle ei kuulu se, saavuttaako tavara määränpäänsä ehjänä, täysimääräisenä tai lainkaan. Tämä johtuu siitä, että riski siirtyy myyjältä ostajalle siitä hetkestä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle; myyjän on kuitenkin tehtävä kuljetussopimus tavaran kuljettamisesta sovittuun määräpaikkaan.

DAP – Toimitettuna määräpaikalle

Lauseke “toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksenaikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn määräpaikkaan tai sovittuun kohtaan määräpaikalla. Tässä Incoterms-lausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia.

DPU – Toimitettuna ajoneuvosta purettuna

Lauseke ”toimitettuna ajoneuvosta purettuna” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle – jolloin riski siirtyy samalla – asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettuna. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksenaikaisista riskeistä viedessään tavaran ja purkaessaan sen nimettyyn paikaan. Tässä Incoterms-lausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia. DPU on ainoa toimituslauseke, joka vaatii myyjää purkamaan tavaran määräpaikassa. Myyjän tulee siis varmistaa, että se pystyy järjestämään purun nimetyssä paikassa. Jos osapuolet haluavat, että myyjä ei kanna purusta aiheutuvaa riskiä ja kustannuksia, tulee välttää DPU-toimituslauseketta ja sen sijaan käyttää DAP-toimituslauseketta.

DDP – Toimitettuna tullattuna

Lauseke “toimitettuna tullattuna” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen tuontiselvitettynä, nimetyllä määräpaikalla tai sovitussa kohdassa määräpaikalla purettavaksi saapuneesta kuljetusvälineestä. Myyjä vastaa kaikista kustannuksista ja riskeistä tavaran tuomiseksi määräpaikkaan tai sovittuun kohtaan määräpaikassa. Tässä Incoterms-lausekkeessa toimitus ja saapuminen määräpaikkaan ovat siis sama asia.

Vuoden 2020 meri- ja sisävesikuljetuksia koskevat toimituslausekkeet


FAS – Vapaasti aluksen sivulla

”Vapaasti aluksen sivulla” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran, kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi tämän nimeämän aluksen vierellä, esim. laiturilla tai proomussa, nimetyssä laivaussatamassa, tai osoittaa tavaran olevan jo siten toimitettu. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy, kun tavara on aluksen vierellä, ja ostaja vastaa kaikista sen jälkeisistä kustannuksista.

FOB – Vapaasti aluksessa

”Vapaasti aluksessa” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämään alukseen nimetyssä laivaussatamassa tai osoittaa tavaran olevan jo siten toimitettu. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy silloin, kun tavara on aluksessa. Ostaja vastaa kaikista sen jälkeisistä kustannuksista.

CFR – Kulut ja rahti maksettuina

Lauseke ”kulut ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran alukseen tai osoittaa tavaran olevan jo siten toimitettu. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on aluksessa. Myyjän katsotaan tällöin täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, riippumatta siitä, saapuuko tavara todellisuudessa määränpäähän ehjänä, täysimääräisenä tai lainkaan. CFR-lauseketta käytettäessä myyjällä ei ole velvollisuutta hankkia tavaralle vakuutussuojaa: ostajan kannattaa siksi huolehtia asiasta itse.

CIF – Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

Lauseke ”kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran alukseen tai osoittaa tavaran olevan siten toimitettu. Riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle, kun tavara on aluksessa. Myyjän katsotaan tällöin täyttäneen toimitusvelvollisuutensa, riippumatta siitä, saapuuko tavara todellisuudessa määränpäähän ehjänä, täysimääräisenä tai lainkaan.

Lataa sääntöjen esitteet


ICC-koulutus


Lue lisää toimituslausekkeista Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) virallisilta internet-sivuilta, mistä voit myös tilata Incoterms® 2020 -julkaisun.

Voit myös osallistua Incoterms® 2020 -koulutukseen verkossa osoitteessa icc.academy.

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista: