Navigointi ja sisältö

Incoterms®-toimituslausekkeiden kuvaus

Anna meidän auttaa Incoterms® 2020 -toimituslausekkeiden hyödyntämisessä


Incoterms®-toimituslausekkeet kehitettiin kansainvälisten toimitusten normeiksi, joiden tarkoituksena oli varmistaa kansainvälisen kaupan sujuvuus. Niistä käytetään usein lyhenteitä, kuten FOB tai CIF, ja ne voivat toisinaan aiheuttaa väärinkäsityksiä liikekumppaneiden kesken. Seuraa huolinta-asiantuntijoidemme esimerkkiä ja varmista, että voimassa olevat Incoterms®-toimituslausekkeet toimivat aina eduksesi.

Mitä Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet todella kattavat?


Incoterms®-lausekkeet määrittävät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tavaroiden toimitukseen myyjältä ostajalle. Ne tarjoavat yhteisen kehyksen sen ymmärtämiseen, miten kuljetus järjestetään ja kenen toimesta, kuka kantaa siihen liittyvät riskit sekä kuka on vastuussa lähetyksen turvallisuudesta ja tullivaatimusten täyttämisestä.

Incoterms®-toimituslausekkeiden rakenne on aina samanlainen – siinä on kolmen kirjaimen lyhenne ja sijainnin nimi. Sijainnin nimi on tärkeä, koska se osoittaa, missä kuljetuskustannukset siirtyvät myyjältä ostajalle. Eri Incoterm-toimituslausekkeissa sama sijainnin nimi ei kuitenkaan välttämättä osoita riskien siirtymiskohtaa eikä kerro sitä, missä ja kenen tulee järjestää kuljetusvakuutus.

Voimassa olevat Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet sisältävät 11 ehtoa. Neljä niistä on suunniteltu erityisesti merirahtia varten, koska ne koskevat ainoastaan valtameri- ja aluevesikuljetuksia. Loput seitsemän koskevat millä tahansa kuljetustavalla, myös vesiteitse, toimitettavaa rahtia.

Suurin erottava tekijä: Kuljetuskustannusten jakautuminen


Incoterms®-toimituslausekkeet eroavat toisistaan pääasiassa sen mukaan, miten kuljetuskustannukset ja -järjestelyt jakautuvat. Tämä koskee maantie-, meri-, lento- tai rautatiekuljetuksia, mutta ei pelkästään niitä. Myös tavaroiden lastaus, purkaminen ja pakkaaminen ovat osa yhtälöä.

Kansainvälisessä kaupassa kuljetuskustannuksilla on luonnollisesti merkittävä vaikutus lopulliseen laskuun. Tavaroiden ostaminen EXW (Ex-Works, Noudettuna) -ehtojen tai DPU (Delivered at Place Unloaded, Toimitettuna ajoneuvosta purettuna) -ehtojen mukaisesti aiheuttaa ostajalle hyvin erilaisia kustannuksia. Sama koskee tilannetta, jossa olet itse myyjänä.

Myös oman mielenrauhan kannalta voi olla hyvä päättää, kummalla osapuolella on paremmat edellytykset järjestää nopea, turvallinen ja kustannustehokas kuljetus. Jos olet epävarma, anna asiantuntevan huolitsijan viedä tavarasi sinne, missä niitä tarvitaan eniten.

Pyydä tarjous

Tärkeitä tietoja: Riskit, vakuutus ja vakuutuskustannukset


Vaikka on tärkeää tietää, kuka vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja maksamisesta, on myös olennaista selvittää, kuka kantaa lähetyksen riskit ja milloin.

Joissakin voimassa olevissa Incoterms®-toimituslausekkeissa, kuten lausekkeessa CIP (Carriage and Insurance Paid To, Kuljetus ja vakuutus maksettuina), ostaja pitää myyjää vastuullisena rahdin vakuuttamisesta. Toisissa Incoterms®-toimituslausekkeissa ei mainita vakuutuksia, jolloin osapuolet voivat sopia niistä keskenään.

Vaikka riskit ja kuljetuskustannukset voidaan siirtää samassa paikassa (kuten EXW- tai DPU-lähetyksissä), kaikki voimassa olevat Incoterms®-toimituslausekkeet eivät ole tämän säännön mukaisia. Incoterm-toimituslauseke CPT (Carriage Paid To, Kuljetus maksettuna) siirtää riskit myyjältä ostajalle jo silloin, kun rahti luovutetaan liikennöitsijälle lähtömaassa. Myyjä puolestaan vastaa kuljetuskustannuksista nimettyyn määränpäähän asti.

Tullimaksut ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät velvollisuudet


Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä voimassa olevat Incoterms®-toimituslausekkeet määräävät, kuka on vastuussa tulli-ilmoituksen teosta ja kaikista tulliselvityksistä sekä viennissä että tuonnissa. Näiden ehtojen mukaan rahdin on myös vastattava kaikkia turvatarkastustoimenpiteitä ja läpäistävä kaikki tarkastukset.

Useimmissa Incoterms®-toimituslausekkeissa myyjä vastaa vientitulleista ja ostaja tuonnin tulliselvityksestä. Vain EXW-ehdoissa ostaja ottaa vastuulleen sekä tuonti- että vientitullit, kun taas myyjä vastaa näistä velvollisuuksista DDP (Delivered Duties Paid, Toimitettuna tullattuna) -ehtoja käytettäessä.

Incoterms® 2020 -luokittelu


Yksittäisten ehtojen välillä on eroja, joten Incoterms®-toimituslausekkeet voidaan helposti jakaa neljään ryhmään niiden lyhenteen ensimmäisen kirjaimen perusteella – tämä on helppo muistisääntö.

Jos haluat tulla Incoterm-asiantuntijaksi, voit lukea kunkin säännön täydellisen kuvauksen Help Center Incoterms® Explainer -palvelusta. 

E-ryhmä – EXW

Incoterms®-merkitys: EXW-lähetyksissä lähes kaikki velvollisuudet ovat ostajalla. Ne siirtyvät vastaanottajalle lähetyksen lähtöaikana ja -paikassa.

Myyjä varmistaa tavaroiden siirron ostajalle valitussa sijainnissa.

Ostaja järjestää koko toimituksen lastauspaikasta lähtien, mukaan lukien pääkuljetuksen, ja vastaa kaikista riskeistä siitä hetkestä alkaen, kun tavarat hyväksytään myyjältä. Tämä sisältää viennin tulliselvityksen.

F-ryhmä – FCA, FAS ja FOB

Incoterms®-merkitys: FCA (Free Carrier, Vapaasti rahdinkuljettajalla)-, FAS (Free Alongside Ship, Vapaasti aluksen sivulla)- ja FOB (Free On Board, Vapaasti aluksessa) -ehdoissa myyjä ei maksa päärahtia ja tavarat siirretään osapuolten sopimaan paikkaan myyjän maassa.

Myyjä tekee lähetyksen tulliselvityksen vientiä varten. Hän lähettää rahdin nimettyyn lähetyspaikkaan.

Ostajan vastuulla on tehdä pääasiallinen kuljetussopimus, valita liikennöitsijä tai huolitsija ja valvoa rahtikustannuksia. Hän on vastuussa myös tuonnin tullimaksuista.

C-ryhmä – CPT, CIP, CFR ja CIF

Incoterms®-merkitys: CPT-, CIP-, CFR (Cost & Freight, Kulut ja rahti maksettuina)- ja CIF (Cost, Insurance and Freight, Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) -ehdoissa myyjä maksaa päärahdin, mutta vastuu riskeistä siirtyy, kun tavarat luovutetaan ensimmäiselle liikennöitsijälle. Kaksi näistä ehdoista velvoittaa myyjän vakuuttamaan tavarat ostajan hyväksi.

Myyjän vastuulla on tehdä pääasiallinen kuljetussopimus, valita liikennöitsijä tai huolitsija ja valvoa rahtikustannuksia. Hän järjestää tavaroiden toimituksen lastauspaikkaan päärahtia varten, jossa myös vastuu riskeistä siirtyy ostajalle. Hän vastaa viennin tulliselvityksestä.

Ostaja kantaa riskin rahdin vaurioitumisesta tai menetyksestä pääkuljetuksen aikana. Hän myös luottaa siihen, että myyjä antaa oikeat tiedot pääliikennöitsijälle. Hän vastaa tuonnin tulliselvityksestä.

D-ryhmä – DPU, DAP, DDP

Incoterms®-merkitys: Niin kutsuttuun "täyden toimituksen" ryhmään kuuluvat DPU (Delivered at Place Unloaded, Toimitettuna ajoneuvosta purettuna), DAP (Delivered at Place, Toimitettuna määräpaikalle) ja DDP. Myyjä vastaa useimmista kustannuksista ja velvoitteista. Ne siirtyvät ostajalle, kun tämä ottaa tavaransa vastaan kohdemaassa.

Myyjän vastuulla on tehdä pääasiallinen kuljetussopimus, valita liikennöitsijä tai huolitsija ja valvoa rahtikustannuksia. Hän järjestää tavaroiden toimituksen lastauspaikkaan päärahtia varten, jossa myös vastuu riskeistä siirtyy ostajalle. Hän vastaa viennin tulliselvityksestä sekä myös tuonnin tulliselvityksestä DDP-ehtoa käytettäessä.

Ostaja vastaa rahdin purkamisesta tavaroiden siirtopaikassa (paitsi DPU-ehtoa käytettäessä).

Suosituimmat Incoterms®-toimituslausekkeet vuonna 2020


Incoterms®-säännöt säätelevät toimituskustannusten jakautumista ja määrittävät, milloin tavaroiden tahattoman menetyksen tai vaurioitumisen riskit siirtyvät ostajalta myyjälle. Säännöt kertovat, milloin toimittajan katsotaan täyttäneen toimitusvelvoitteensa.

Merirahdin osalta DHL Global Forwarding on todennut, että tähän mennessä vuonna 2020 on käytetty useimmin seuraavia rahdin Incoterms®-sääntöjä:

  1. FOB – Vapaasti aluksessa
  2. EXW – Noudettuna lähettäjältä
  3. FCA – Vapaasti rahdinkuljettajalla
  4. CFR – Kulut & rahti maksettuina
  5. CIF – Kulut, vakuutus & rahti maksettuina)

Tutustu kunkin ehdon tarkkaan määritelmään Help Center Incoterms Explainer -palvelussa.

Miten tarkalleen ottaen valitaan oikea Incoterm®? Vaikka päätöksentekoprosessi voi olla monimutkainen ja usein sidottu toimialan tai tietyn kumppanin perinteisiin käytäntöihin, olemme yrittäneet luokitella ja yksinkertaistaa sitä, miten haluttu kustannusten ja vastuiden jako voidaan muuntaa tietyksi Incoterm®-toimituslausekkeeksi.

Kysymyksiä sinulle ja liikekumppanillesi


Aloitetaan helpoista: Oikea kuljetustapa

FAS, FOB, CFR ja CIF on suunniteltu valtameri- tai vesistökuljetuksia varten. Jos näistä ehdoista sovitaan, myyjän täytyy esittää konossementti tai muu merikuljetusasiakirja toimituksen yhteydessä.

Kaiken järjen mukaan niitä ei pitäisi käyttää, jos lähetystäsi ei kuljeteta proomulla tai laivalla kansainvälisen kuljetusosuuden aikana. Kaikkia muita rahdin Incoterms®-sääntöjä voidaan käyttää meri-, lento- ja rautatiekuljetusten yhteydessä.

Meri- ja vesistökohtaiset Incoterms-säännöt tarkoittavat yleensä sitä, että meriliikennöitsijä on kolmas osapuoli. Erikoiskuljetuksen yhteydessä alusta käyttävää osapuolta (ostaja tai myyjä) pidetään kuitenkin liikennöitsijänä. Tärkein aihe, joka osapuolten on selvitettävä keskenään, on vastuu rahdin lastauksesta laivaan ja purkamisesta laivasta.

Ajatellaan strategisesti: Paras henkilö työhön

Pääosuus ja sisämaan kuljetus kattavat paitsi ajan, jonka konttisi tai lavasi ovat laivassa tai kuorma-autossa, myös lastaus- ja purkuprosessin valvonnan sekä rahdin yleisen eheyden valvonnan koko matkan ajan.

Ajatellaan esimerkkiä, jossa toimitetaan herkästi pilaantuvia tavaroita. Jos myyjällä on tarvittavat laitteet ja/tai asiantuntemusta tällaisten tuotteiden pitkistä kuljetuksista (erikoiskoulutettu henkilöstö, kylmäkontit…) ja ostaja ei ole, on järkevää antaa myyjän vastuulle kuljetuksen hallinta DAP-ehdoilla.

Yleisemmin valinta F-, C- tai D-ryhmän sääntöjen välillä voidaan myös tehdä sen perusteella, mikä on myyjän tai ostajan kyky tehdä mahdollisimman edullinen kuljetussopimus. Joissakin maissa myyjä tai ostaja voi olla juridisesti sidottu käyttämään kansallista laivayhtiötä.

Lopuksi: kuka on kykenevin valvomaan ja hallinnoimaan seisonta-, viivästys- ja varastointikuluja? Anna huolitsijan auttaa ottamaan toimitusketju haltuun. 

Tutustu Demurrage Explainer -palveluun

Ei todellakaan pelkkä muodollisuus: Vakuutus- ja tullimaksut

Vakuuta tavarasi. Jos haluat ostajana ilmaista sopimuksessa selkeästi, että toimittajasi on vastuussa tavaroiden vakuuttamisesta, käytä tapahtuman tukena asianmukaisia rahdin Incoterms®-sääntöjä: valitse CIF tai CIP (Kuljetus ja vakuutus maksettuina). Määritä suoraan sopimuksessa, mitä riskejä vakuutuksen tulee kattaa.

Kansainvälisessä kaupassa myyjä vastaa yleensä viennin tullimaksuista ja ostaja tuontitulleista. Tavaroiden tuonti- tai vientiselvitys sisältää myös luvat ja lisenssit, joita tarvitaan lähetyksen vaatimustenmukaisuutta varten.

Tällöin joissakin tapauksissa voi olla parasta antaa tämä prosessi ostajan vastuulle sekä tuonnin että viennin osalta, minkä EXW-ehdot sallivat.

Jos myyjän tulee sen sijaan huolehtia näistä muodollisuuksista matkan molemmissa päissä, valitse Incoterm®-toimituslausekkeeksi DDP.

Oletko valinnut täydellisen Incoterm-toimituslausekkeen lähetyksellesi? Muista mainita, että käytät vuoden 2020 versiota.

Kolme vinkkiä Incoterms® 2020 -toimituslausekkeiden hyödylliseen käyttöön


1. Tee dokumentoituja päätöksiä valitessasi Incoterms®-toimituslausekkeita

Tieto on paras liittolaisesi – varmista, että tunnet Incoterms®-toimituslausekkeet, jotta pystyt valitsemaan niistä sopivimman. 

Näytä Incoterms®-toimituslausekkeiden palvelukeskus

Teoreettisen tietämyksen lisäksi voit esittää itsellesi muutaman kysymyksen ennen päätöksentekoa. Kumpi osapuoli tekee todennäköisemmin oikeita päätöksiä? Mikä on paras tapa kuljettaa rahtisi? Tarvitaanko vakuutus (olemme huomanneet, että yleensä tarvitaan)?

2. Ole tarkka Incoterms®-toimituslausekkeen valinnassa

Oikea sijainti
Oikean Incoterm-toimituslausekkeen käyttö edellyttää, että se on merkitty selkeästi myyntisopimukseen seuraavassa muodossa:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]esim. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Incoterm-toimituslauseke tulee voimaan vasta sitten, kun sopimuspuolet ovat määrittäneet kaupungin tai sataman. Ilmoita nämä paikat mahdollisimman tarkasti.

Oikea versio
On edelleen mahdollista käyttää
Incoterms® 2010- ja Incoterms® 2000 -toimituslausekkeita ja jopa vanhempia versioita Incoterms®-toimituslausekkeista. Tämän vuoksi toimitusehtoja määritettäessä on ilmoitettava, mikä Incoterms®-versio on käytössä.

3. Muista, mitä Incoterms®-toimituslausekkeet EIVÄT kata

Incoterms®-toimituslausekkeet kertovat vain, kuinka kuljetuskustannukset ja -riskit jakautuvat myyjän ja ostajan välillä edellä kuvatulla tavalla.

Incoterms®-säännöt eivät kata tavaroista maksettavaa hintaa eivätkä  maksutapaa.

Ne eivät myöskään säätele tavaroiden omistajuuden siirtymistä tai toimenpiteitä sopimusrikkomuksen yhteydessä. Nämä asiat määritetään yleensä myyntisopimuksen ehdoissa tai sitä koskevassa lainsäädännössä. Lisäksi paikalliset lait sitovat osapuolia tiukasti – ne voivat ohittaa kaikki myyntisopimuksen määräykset, myös valitut Incoterms®-toimituslausekkeet.

Kolme vältettävää virhettä valittaessa Incoterm®-toimituslauseketta


1. Epäyhtenäiset toimitusehdot asiakirjoissa

Lähetyksesi laskua käytetään perusteena määritettäessä sen tullausarvoa.

Jos sopimuksessa siis mainitaan, että kuljetuksesta on sovittu EXW-ehtojen mukaisesti, CIP-toimituksen sisältävä lasku herättää kysymyksiä ja voi viivyttää rahtisi tulliselvitystä. Tämä on tärkeää, jos sopimuksessa ei mainita, että laskussa voi olla muita ehtoja tavaroiden toimitukselle tai hinnoittelulle.

2. Osapuolten väliset väärinymmärrykset valitun Incoterm®-toimituslausekkeen oikeuksista ja velvollisuuksista

Incoterms-säännöt luotiin tarjoamaan yhteinen viitekehys kansainvälisille toimituksille ja helpottamaan näin maailmanlaajuista kauppaa. Kun käytössä on nyt uusi versio, viestinnän lisääminen valitun Incoterms®-toimituslausekkeen konkreettisista vaikutuksista kannattaa aina! EXW ja FCA ovat hyviä esimerkkejä.

FCA-ehtojen mukaan myyjä siirtää tavarat liikennöitsijälle tai muulle ostajan nimeämälle henkilölle suoraan myyjän tiloissa tai toisessa määritetyssä paikassa. Vuoden 2020 Incoterms®-versiossa mainitaan, että ostajan on ilmoitettava myyjälle ajanjaksosta tai tarkasta päivämäärästä, jolloin liikennöitsijä (tai muu nimetty osapuoli) voi noutaa tavarat.

Toisin kuin näennäisesti samankaltaiset EXW-ehdot, FCA ei kuitenkaan velvoita myyjää ilmoittamaan ostajalle tavaroiden toimitusvalmiudesta – ostajan valitukset asiasta olisivat perusteettomia. Ota varman päälle ja kerro asiasta asiakkaalle!

3. Väärän kuljetusmuodon valinta CIR- tai CIP-ehtojen puitteissa

CIP-ehtojen mukaan myyjän on tehtävä kuljetussopimus ja maksettava kustannukset lähetyksen toimituksesta määräpaikkaan – valitusta kuljetusmuodosta riippumatta.

CIF-ehtojen mukaan on myyjän velvollisuus tehdä sopimus sekä maksaa kaikki kustannukset ja rahti, joita tarvitaan toimitettaessa tavaroita määritettyyn meri- tai jokisatamaan. Jos kauppa on tehty CIF-ehtojen mukaan, tavaroiden kuljetus maanteitse voidaan katsoa toimitusvelvoitteen virheelliseksi täyttämiseksi.

Lataa infografiikka


Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista:


Tarvitsetko apua tiettyyn lähetyshaasteeseen?


Lähetysasiantuntijamme auttavat mielellään.