Navigointi ja sisältö

Seisonta-, viivästys- ja varastointimaksut

Asiantuntijamme jakavat vinkkinsä lisäkustannusten välttämiseen


Seisonta-, viivästys- ja varastointimaksut olivat alun perin reilu korvaus laitteiden ja tilojen omistajille laitteiden ja tilojen käytöstä – mukaan lukien kontit, konttipihat, konttiasemat ja varastot.

Nämä maksut ovat kannustin laitteiden palauttamiselle tai varastotilan vapauttamiselle mahdollisimman nopeasti. Maksut nähdään usein odottamattomina lisäkustannuksina rahdista, ja ne voivat olla turhauttavia merirahdin asiakkaille. Miten seisonta-, viivästys- ja varastointimaksuja voi välttää? Milloin maksuton aika alkaa? Miten kauan se todella kestää?

DHL Global Forwardingin merirahtiasiantuntijat poistavat merirahtiin liittyvät kiemurat, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja kuljetuskustannuksesi laskevat.

Seisonnan, viivästyksen ja varastoinnin välinen ero: Kontin sijainti ratkaisee


Nämä maksut koskevat konttilaitteiden käyttöä satamaterminaalin sisällä. Meriliikennöitsijä laskuttaa seisontamaksut konttia ja päivää kohti, ja veloitettava summa vaihtelee sijainnin ja laitetyypin mukaan.

Vientivaiheen aikana seisonta alkaa, kun kontti saapuu satamaterminaaliin. Seisonta päättyy, kun kontti lastataan laivaan tai laiva lähtee. Meriliikennöitsijät päättävät seisonta-ajan päättymisestä kontin tyypin ja sijainnin mukaan.

Tuontivaiheen aikana seisonta alkaa, kun laiva saapuu satamaan tai kun kontti on purettu. Kuten vientivaiheessa, meriliikennöitsijät päättävät seisonta-ajan alkupäivämäärästä ottaen huomioon kontin tyypin ja sijainnin. Seisonta-aika päättyy, kun kontti noudetaan terminaalista toimitettavaksi vastaanottajalle kuorma-autolla, rautateitse tai proomulla.

Seisonnan osalta toimijoiden on tarjottava kohtuullinen maksuton ajanjakso kaikissa tapauksissa.

Viivästys

Nämä maksut muistuttavat seisontamaksuja, mutta ne syntyvät satamaterminaalin ulkopuolella. Viivästys laskutetaan konttia ja päivää kohti, ja laskutettava summa vaihtelee sijainnin, liikennöitsijän ja konttityypin mukaan.

Vientivaiheessa viivästys alkaa, kun tyhjä kontti noudetaan konttipihasta, ja päättyy, kun täysi kontti saapuu satamaterminaaliin.

Tuontivaiheessa viivästys alkaa, kun täysi kontti noudetaan terminaalista, jatkuu toimitettaessa konttia vastaanottajalle ja päättyy, kun tyhjä kontti palautetaan konttipihaan.

Viivästyksen osalta toimijoiden on tarjottava kohtuullinen maksuton ajanjakso kaikissa tapauksissa.

Varastointi

Nämä maksut kattavat kontin terminaalissa, varastossa tai konttipihassa viemän varastointitilan käytön.

Sekä tuonnissa että viennissä varastointiaika alkaa, kun kontti saapuu varastopaikkaan, ja päättyy, kun kontti viedään pois tiloista.

Tiesitkö? Seisonta ja viivästys Etelä-Amerikassa

Useimmissa Etelä-Amerikan maissa sanojen seisonta ja viivästys merkitykset ovat päinvastaiset. Näissä maissa seisonta tarkoittaa aikaa, jonka kontit ovat sataman ulkopuolella, ja viivästys aikaa, jonka kontit ovat sataman alueella. Varmista, että sinä ja ulkomainen liikekumppanisi olette samaa mieltä sopimistanne ehdoista.

Seisonnan, viivästyksen ja varastoinnin maksuton aika: Ole tarkkana siitä, milloin kello alkaa käydä


Asiakkaille myönnetään tietty määrä maksuttomia päiviä, ennen kuin heiltä veloitetaan seisonta-, viivästys- tai varastointimaksuja. Maksuttomien päivien tarkka määrä määräytyy pitkälti sijainnin ja valitun meriliikennöitsijän mukaan, mutta siihen vaikuttavat myös laitteiden ja tilojen tyypit. Joissakin varastoissa ei myönnetä lainkaan maksutonta aikaa.

Nämä tekijät vaikuttavat maksuttomaan aikaan, jonka asiakkaat voivat hyödyntää. On kuitenkin tärkeää tietää, että ne myös säätelevät sitä, mitkä tapahtumat ja päivämäärät käynnistävät päivien laskennan.

Tuonnin seisonta-aika voi esimerkiksi alkaa aluksen purkamisen aikana tai sen päätyttyä, mutta se voi myös alkaa heti aluksen saapuessa. Kun otetaan huomioon, että laivan lastin purkaminen kestää yleensä 2 tai 3 päivää tai jopa viikon poikkeusolosuhteissa, on sanomattakin selvää, että tämä näennäisen pieni ero vaikuttaa suuresti laskun loppusummaan.

Vaikka näitä maksuja ei aina voida välttää, niitä voidaan pienentää huomattavasti johdonmukaisella suunnittelulla ja ennakoivalla viestinnällä.

Parhaat viisi vinkkiä seisonta-, viivästys- ja varastointimaksujen vähentämiseen


1. Varmista, että rahti on valmiina ajallaan

Viivästysmaksujen vähentämistä varten kannattaa hyödyntää laitteiden tarjoajan myöntämä maksuton aika mahdollisimman tarkkaan. Onnistunut lähetys alkaa ennen kuin tyhjä kontti saapuu lähettäjän sijaintiin. Kun huolehdit, että rahtisi on valmiina noudettavaksi oikeaan aikaan, lastaava osapuoli voi toimia nopeasti kontin saapuessa lähettäjän sijaintiin ja lastata kontin nopeammin. Tällöin konttisi voi saapua sataman alueelle, ennen kuin maksuton aika päättyy.

2. Järkevä tulliselvitys

Tee rahtisi tulliselvitys ennakkoon, jos se on mahdollista. Kun käytät oikeaa huolitsijaa tulliasioinnissa, tuontiselvityksessä tarvittavat asiakirjat kerätään etukäteen ja kaikki hallinnolliset vaiheet suoritetaan siihen mennessä, kun kontti saapuu kohdesatamaansa. Tällöin kontti voidaan ehtiä siirtää ulos terminaalista ennen maksuttoman seisonta-ajan päättymistä, ja samalla myös varastointia tarvitaan vain vähän.

Tulliselvityksessä ja -käsittelyssä tarvittavat asiakirjat

  • Konossementti
  • Kauppalasku
  • Pakkauslista
  • Saapumisilmoitus
  • Tarvittaessa: Vaarallisten aineiden (DG, Dangerous Goods) asiakirja
  • Tarvittaessa: tuontilisenssi

3. Hyödynnä huolitsijan asiantuntemusta

Lähetyksen reitin suunnittelu, oikean meriliikennöitsijän ja kuorma-autoyrityksen löytäminen oikeaan hintaan, kilpailukykyisen varastointiratkaisun löytäminen, asiakirjojen käsittely sekä keskeisten hallinnollisten toimien, kuten tulliselvitysten, suorittaminen voi osoittautua mutkikkaaksi ja aikaa vieväksi. Vaikka lähetys olisi suunniteltu kuinka huolellisesti, mikä tahansa poikkeus alkuperäisestä aikataulusta voi johtaa odottamattomiin seisonta- tai viivästysmaksuihin.

DHL Global Forwardingin tiivis suhde meriliikennöitsijöihin mahdollistaa pidennetyn maksuttoman ajan asiakkaillemme sekä pienemmät seisonta- ja viivästysmaksut. DHL Global Forwarding huolehtii rahdistasi ovelta ovelle ja hallinnoi omia varastotilojaan globaalissa verkostossaan, joten vältyt asioimasta lukuisten sidosryhmien ja luovutuspisteiden kanssa. Tällöin voit keskittyä todella tärkeisiin asioihin eli liiketoimintaasi ja asiakkaisiin.

Tutustu laajaan merirahtituotteiden valikoimaamme 

4. Pyydä seisonta-, viivästys- ja varastointitiedot tarjoukseen

Oikeiden tietojen jakaminen edellyttää asianmukaisia tietoja alusta asti. Seisonta- ja viivästysmaksut sekä niihin liittyvä maksuton aika on ilmoitettava selkeästi tarjouksessa. Seisonta- ja viivästyshinnat on ilmoitettava päivä- ja konttikohtaisesti. Ota yhteyttä merirahdin asiantuntijoihin heti tai hanki myDHLi Quote & Book -palvelun avulla selkeä, kattava tarjous lähetyksestäsi.

5. Viesti ennakoivasti

Huolitsijan, liikennöitsijän, kuljettajan, lähettäjän ja vastaanottajan välisen viestinnän tulisi olla avointa ja selkeää. Käytännössä tämä aloitetaan jakamalla lähetyksen toimitusohjeet kaikille osapuolille etukäteen. Kun lähetys on matkalla, kaikkien osapuolten on saatava säännöllisiä päivityksiä pystyäkseen mukauttamaan aikataulujaan. Voit hallinnoida ja seurata lähetyksiäsi 24/7 DHLi-palvelun avulla.

Lataa infografiikka


Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista:


Tarvitsetko apua tiettyyn lähetyshaasteeseen?


Lähetysasiantuntijamme auttavat mielellään.