Navigointi ja sisältö

Tulliselvitys: Tärkeää tietää

Kuljetuspalvelujen asiantuntijat antavat vinkkejä tulliselvityksen viivästysten välttämiseen


Kun tavarat kulkevat maasta toiseen, kansainvälinen lähetyksesi ei voi välttyä tulliselvitykseltä. Yleensä tullitoimintoja suorittavat asiantuntijat, mutta hyvät valmistelut auttavat välttämään tarpeettomia viiveitä ja turhautumista. Kuljetuspalvelujen asiantuntijat jakavat joitakin parhaita käytäntöjä, jotka voit ottaa heti käyttöösi tehdäksesi prosessista sujuvan.

Tulliselvitysten ja tullimaksujen maksamisen (tunnetaan myös nimellä tariffit) hallinta voi olla monimutkaista. Riippumatta siitä, oletko lähettäjä vai vastaanottaja, olet kuitenkin todennäköisesti vastuussa lähetyksen tuonnin tai viennin huolinta- ja tullauspalveluista. Valittujen Incoterms®-lausekkeiden mukaan joudut ehkä selvittämään mahdollisimman aikaisin ulkomailla olevan liikekumppanisi kanssa, kenen tulee huolehtia selvityksestä määränpäässä.

Lue lisää Incoterms®-lausekkeista 

Ennen muuta: Tavaroiden tunnistaminen


Tullitoimintojen sujuva toteutus alkaa lähetettävien tavaroiden tarkasta kuvauksesta. Tähän päästään kansainvälisesti standardisoidulla tuotekoodilla eli HS (Harmonized System) -koodilla. Se varmistaa, että tulli soveltaa oikeita tullimaksuja ja veroja. Huomaa, että HS-koodit vaihtelevat maasta toiseen. On siis tärkeää luokitella tuotteet oikein sekä vienti- että tuontimaata varten.

HS-koodiresurssit Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja Latinalaista Amerikkaa varten

Lähetyksesi tuotteet on merkitty oikein tunnistusta varten – mutta voivatko ne lähteä maasta tai saapua määränpäähänsä? Erityisesti tuonnissa joitakin tavaroita voivat koskea tietyt lainsäädännön määräykset , ja ne voivat vaatia lisenssejä tai muita lupia luonteensa mukaan. Terveyteen liittyvät tuotteet voivat esimerkiksi edellyttää terveysviranomaisten lupia. Lähetystäsi koskevat vaatimukset on ehdottomasti selvitettävä ennen tuontia tai vientiä.

Kuuluvatko tavarani lainsäädännön määräysten piiriin? Muutamia esimerkkejä

 • Kaksikäyttötuotteet. Näitä tuotteita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Niitä ovat teollisuustuotteet, koneiston osat, ohjelmistot ja teknologia. Kansalliset viranomaiset säätelevät tällaisten tuotteiden vientiä, kuljetusta ja kansainvälistä kauppaa yleisesti. Joissakin tapauksissa vienti tiettyihin maihin voi olla kiellettyä – tällöin on kyseessä vientikielto.
 • Maataloustuotteet – maat pyrkivät suojaamaan maatalouttaan ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tuontia tai estetään se – tällöin puhutaan kiintiöistä.
 • Valmisteveron alaiset tavarat – joihinkin tavaroihin liittyy korotettuja tullimaksuja arvon lisäksi niiden tuontimäärän perusteella. Tällaisia tuotteita ovat alkoholijuomat, tupakka, polttoaine ja mineraaliöljyt

Rahtisi on myös ehkä käytävä läpi tietyt menettelyt sen luonteesta riippumatta. Jos tavaroitasi viedään tai tuodaan vain tilapäisesti, esimerkiksi vietäessä niitä maan poikki lopulliseen kohteeseen, tullimaksujen soveltamisen estäminen voi edellyttää mahdollista passitusmenettelyä tai ATA carnet -tulliasiakirjaa.

Vienti


Oikean dokumentaation avulla vientiselvitys voi sujua vaivattomasti. Lähettäjä jakaa tarvittavan dokumentaation (katso alla olevat avattavat valikot) tulliasioitsijalleen, joka puolestaan lähettää vaatimustenmukaisen selvityslomakkeen tullitoimistoon. Tullitoimisto voi päättää vapauttaa rahdin heti, jolloin se jakaa lähetyksen vientiluvan (esimerkiksi MRN-numero Euroopassa): olet valmis lähtöön!

Helppo tulliselvitys: täydellinen kauppalasku

Oikein muotoillun laskun avulla tulliosaston, ulkomaisen liikekumppanisi ja tulliasioitsijasi on helpompi käsitellä lähetystäsi. Laskun tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Kunkin tuotteen HS-koodi sekä tuonti- että vientimaiden osalta
 • Kokonaissumma ilman arvonlisäveroa
 • Valuutta, jossa tapahtuma on suoritettu
 • Laskun numero
 • Lähettäjän (eli myyjän) ja vastaanottajan (ostajan) nimi ja osoite
 • ALV-tunnus – ei pakollinen sekä lähettäjän että vastaanottajan osalta, mutta molempien näyttäminen voi nopeuttaa prosessia huomattavasti
 • Viennille ja tuonnille Euroopan osalta EORI-numero (Economic Operators’ Registration and Identification), jotta tulliasioitsija pystyy tekemään tarvittavat toimet.
 • Merkintä kokonaispainosta ja pakkausten määrästä, joka vastaa kaikkia muita lähetysasiakirjoja.

Yksityiskohdat: muut tulliasioitsijan tarvitsemat tiedot

Näitä asiakirjoja tarvitaan sekä lähtöpaikassa että määränpäässä riippumatta siitä, tullataanko tavarat vientiä vai tuontia varten:

 • Vastaanottajan ja lähettäjän yhteyshenkilön nimi ja numero: tulliasioitsijan on otettava yhteyttä vastaanottajaan tai lähettäjään tulliselvityksen järjestämistä varten.
 • Pakkauslista: tämän tulee vastata kaikkia muita lähetysasiakirjoja kokonaispainon ja pakkausten määrän osalta.
 • Alkuperämaa: vientiselvityksen aikana voidaan pyytää todistusta alkuperästä, ja se on pakollinen tuonnin yhteydessä, jos haluat hyödyntää pienemmät tai olemattomat tuontitullimaksut.
 • Tuotteeseen perustuvat luvat – tarvitaanko lisenssi? Joissakin tapauksissa rahti vaatii lisätarkastuksen ennen vapautusta – tätä sanotaan usein vientivalvonnaksi. Tällöin sinun tulee selittää tavaroiden luonne ja tarkoitus vientimaan tulliviranomaisille.

 

Tarkastus voidaan tehdä fyysisesti tai se voi rajoittua lähetyksen asiakirjoihin, jolloin tulliviranomaiset soveltavat eri tasoisia valvontatoimenpiteitä varmistaakseen, että vienti on kansallisten ja kansainvälisten lakien ja säännösten mukainen . He saattavat joutua tarkastamaan kontin tuotteineen, tai heille voidaan joutua esittelemään tuotteiden käyttöä ennen viennin sallimista.

Tässä ammattilaisten vinkki: keskustele tulliasioitsijasi kanssa ennen vientiä sekä anna näytteitä asiakirjoista ja tietoja tavaroidesi luonteesta ja mahdollisista käyttötavoista. Tällöin asiantuntijat voivat auttaa välttämään tarpeettomat viiveet tai seuraamukset.

Tuonti


Jos käytät tulliasioitsijan palveluja, tuontiprosessi ja tarkastukset muistuttavat vientiselvitystä. On tärkeää jakaa toimitussuunnitelma ja kaikki tarvittavat asiakirjat tulliasioitsijan kanssa, jotta hän voi laatia vaatimustenmukaisen tulli-ilmoituksen. Tärkeimmät asiakirjat ovat samat kuin edellä. Lisäksi tuontilisenssit ja alkuperäselvitykset vaativat erityistä huomiota.

Tulliasioitsijasi jakamien asiakirjojen perusteella tullitoimisto päättää joko vapauttaa tavarat tai tarkastaa tapahtuman. Jälkimmäisessä tapauksessa tulliasioitsija sopii kanssasi tarvittavista lisätoimista.

Tullimaksujen maksaminen


Ellei kyseessä ole verovapaus, kaikkiin tuotaviin kaupallisiin tavaroihin sovelletaan tullimaksuja ja veroja niiden HS-koodin tariffiluokituksen perusteella. Yleisesti ottaen tuoja on se, joka maksaa tuontitullin ja verot.

Joitakin tavaroita myös arvioidaan suhteessa muihin veroihin. Niihin kuuluvat valmisteverot ja polkumyyntitullit. Niitä sovelletaan tavaroihin, joiden hinta on huomattavasti alempi kuin niiden arvo tuontimarkkinoilla.

Maksujen määritys: tarkistuslista

 • Onko tapahtumallasi ALV-tunnus sekä alkuperä- että kohdemaissa?
 • Suoramaksu vai maksunlykkäys? Varmista, että pystyt maksamaan tullimaksut, valmisteverot ja arvonlisäverot joko suoraan tai lykkäystilin kautta. Tulliasioitsija voi myös käsitellä ja suorittaa maksun puolestasi pientä maksua vastaan.
 • Onko sinulla käytössä oikea valtakirja? Jos käytät tulliasioitsijaa, sinun ja kauppakumppaneidesi on ryhdyttävä oikeisiin toimenpiteisiin, jotta hän voi toimia puolestanne.
 • Onko sinulla EORI-numero? Sinun on oltava rekisteröity taloudellinen toimija, jos viet tavaroita Euroopasta tai tuot niitä Eurooppaan, tai käytettävä tulliasioitsijaa, joka on valtuutettu taloudellinen toimija.

Selvitysprosessin tuottamia asiakirjoja on säilytettävä tietyn ajan. Ajanjakso vaihtelee maittain, mutta se voi olla jopa yli 10 vuotta. Vaatimustenmukaisuuden tarkistusta varten. DHL Global Forwarding tarjoaa arkistointipalveluita, jolloin tulliviranomaisten tiedusteluihin voidaan vastata tehokkaasti ilman viivytysten tai syytteiden riskiä.

Vienti selvitetty, tuonti selvitetty ja tullimaksut maksettu? Lähetyksesi on aika saapua määränpäähänsä. Koe saumaton tuonti- tai vientiprosessi DHL Global Forwardingin kanssa.

Lataa infografiikka


Toimitetaan tavarasi markkinoille

Onko sinulla kysymys merirahtiasiantuntijalle?


Kerro meille aluksi hieman tarpeistasi.