Navigointi ja sisältö

Suunnittelu-, valmistus-, energia- ja kemianteollisuuden asiantuntemus

Resurssit ja osaaminen erikoistuneisiin toimitusketjuratkaisuihin ympäri maailman


DHL Supply Chain on johtava ketterien, joustavien, fiksujen ja kestävien ratkaisujen tuottaja energia-, kemikaali-, suunnittelu- ja valmistusteollisuudelle.

Markkinatrendit
 • Vihreälle energialle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle on polttava tarve
 • Toimialan digitalisoituminen on ollut hidasta, mutta nyt sitä ei voida enää lykätä
 • Geopoliittiset tekijät uhkaavat hankintaketjuja
 • Kilpailuetua etsitään tuotteiden räätälöinnistä
Vaikutukset toimitusketjuun
 • Vihreä toimitusketju on perusvaatimus
 • Digitaalinen toimitusketju parantaa ennustavuutta ja osien ja tarvikkeiden seuraamista
 • Kasvavat raaka-ainekulut luovat paineita toimitusketjun optimoinnille ja kustannussäästöille
Tarjoamme globaalin läsnäolon, vastuullisuusosaamista ja sitoutumisen innovaatioon
 • Meillä on kokemusta monenlaisesta toiminnasta eri markkinoilla ja mantereilla, ja pystymme työskentelemään myös erittäin ankarissa ja haastavissa olosuhteissa.

Vahva suunnittelu-, valmistus-, energia- ja kemianteollisuuden asiantuntemus


Teollisuus ja tuotanto

Globaalien markkinoiden teollisuus- ja tuotantotoiminnot edellyttävät globaalia lähestymistapaa, investoimista paikalliseen osaamiseen ja resursseihin sekä laadun, kapasiteetin ja hallinnan varmistamista. Teollisuuden ja tuotannon asiantuntemuksemme turvin voimme auttaa sinua yksinkertaistamaan monimutkaisia toimintoja, vähentämään riskejä ja parantamaan tuottavuutta, jotta et putoa kasvavan kysynnän ja kehityksen kelkasta. 

Osaamisemme kattaa muun muassa nämä erikoisalat:

 • Kaivosteollisuus – mineraalien kaivuu ja louhinta
 • Ilmailu, meri- ja raideliikenne – liikennöitsijät, OEM-lentokonevalmistajat, OEM-osavalmistajat, satamat, infrastruktuuri
 • Rakennusmateriaalit ja -logistiikka (CML) – infrastruktuurilogistiikka, sellu, paperi ja rakennusmateriaalit
 • Teolliset rakennuskoneet (ICE) – työkalujen valmistus, raskaat koneet, rautateiden ja laivojen rakennus, tuotantokoneet ja hissit

Energia

Murroksessa olevaa energiamarkkinaa leimaavat tällä hetkellä kasvava kysyntä ja vaihteleva tarjonta. Tuotantomaiden uudet pelurit ja nopeasti kasvavat kehittyvät markkinat muovaavat alan kilpailuasetelman uuteen uskoon. Ympäristövastuullisuus kehittyy jatkuvasti. Voimme auttaa sinua vastaamaan energian kasvavaan kysyntään ja vähentämään samalla kuluja, noudattamaan terveys- ja turvallisuusstandardeja ja nopeuttamaan markkinoille tuloa.

Osaamisemme kattaa muun muassa nämä erikoisalat:

 • Öljyn ja kaasun tuotanto
 • Kaivosteollisuus
 • Sähkölaitokset
 • Voimalat
 • Uusiutuva energia
 • Petrokemikaalit

Kemianteollisuus

Turvallisuus, ympäristösäädökset ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat merkittäviä haasteita kemianteollisuudelle. Autamme asiakkaitamme huomioimaan nämä haasteet toimitusketjuissaan innovoimalla ratkaisuja yhdessä heidän kanssaan.

Osaamisemme kattaa muun muassa nämä erikoisalat:

 • Petrokemikaalit
 • Erikoiskemikaalit

Tutustu ratkaisuihimme


Osaamisemme ja vaatimustasomme


Tuotanto ja kunnossapito (Maintenance, Repair & Operations, MRO)

Tuotannon ja kunnossapidon materiaalien ja osien tehokas hallinta tuotantolaitoksissa ja kenttäoperaatioissa varmistaa laitteiden toiminnan, tuotannon käynnissä pysymisen ja kalliiden viivästysten välttämisen. 

Terveys ja turvallisuus

Vankat prosessimme ja työkalumme mahdollistavat turvallisen työskentelyn, vähentävät riskejä ja noudattavat terveys- ja turvallisuussäännöksiä.  Käsittelemme vaarallisia aineita täysin vaatimusten mukaan, ja meillä on ISO90001-sertifiointi.

Ympäristösäädösten ja muun lainsäädännön noudattaminen

Olemme sitoutuneet näyttämään esimerkkiä kestävän tulevaisuuden takaamisessa meille kaikille. Hyödynnämme logistiikan, jätteidenhallinnan ja ympäristösääntelyn asiantuntemustamme toimitusketjuissa ja vähennämme kuluja, kasvatamme liikevaihtoa ja lisäämme ympäristöystävällisyyttä. Noudatamme myös tarkasti paikallisia säädöksiä ja tuotteiden erityisvaatimuksia.

Innovatiivisuus

Logistiikan digitalisointi avaa loputtomasti mahdollisuuksia. Meillä on selvä digitaalisten toimitusketjujen visio, joka auttaa meitä hyödyntämään toimitusketjujen koko potentiaalin ja lisäämään tehokkuutta energia-, kemian-, suunnittelu- ja valmistusteollisuudessa.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys suunnittelu-, valmistus-, energia- tai kemianteollisuuden asiantuntijalle?


Kerro meille aluksi hieman organisaatiostasi.