Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

ΛΎΣΕΙΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα λύσεων που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας. Στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού σας, βοηθώντας σας να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εύρεσης λύσεων παρακάτω, για να βρείτε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας.

Είστε ...
Μικρομεσαία επιχείρηση (SME) Λιγότερα από 250 άτομα
Μεγάλη επιχείρηση Περισσότερα από 250 άτομα
Επιλέξτε την κατάλληλη λύση
Αποθήκευση
Μεταφορά και Διανομή
Υπηρεσίες Logistics 3PL
Τελωνειακές διαδικασίες, Ασφάλεια και Ασφαλιστική Κάλυψη
Πράσινες Υπηρεσίες Logistics
Ορατότητα & Διαχείριση Κινδύνων
Επιλογή λύσης αποθήκευσης
DHL Warehousing Κοινόχρηστη ή αποκλειστική αποθήκευση και διανομή αγαθών

DHL Warehousing

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης μεταφοράς και διανομής
Διηπειρωτικές πολυτροπικές μεταφορές
Πανευρωπαϊκές μεταφορές
Επιλογή λύσης διηπειρωτικών πολυτροπικών μεταφορών
DHL SeAir Πολυτροπικές αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
DHL Door-to-More Λύσεις απευθείας διανομής

DHL SeAir

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Door-to-More

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης πανευρωπαϊκών μεταφορών
DHL Freight Euronet Επίγειες μεταφορές που διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη
DHL Freight Special Transports Μεταφορές για υπερμεγέθη ή μεγάλου βάρους φορτία στην Ευρώπη

DHL Freight Euronet

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Freight Special Transports

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης ενοποιημένων υπηρεσιών logistics
DHL Lead Logistics Partner Επίβλεψη ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και της λειτουργίας της
DHL International Supply Chain (ISC) Υπηρεσίες διαχείρισης ενοποίησης μεταφοράς προέλευσης και μεταφοράς προορισμού
DHL Industrial Projects Υπηρεσίες logistics έργων για υπερμεγέθη φορτία
DHL Trade Fairs & Events Πλήρως ενοποιημένες υπηρεσίες logistics για εκδηλώσεις
DHL Wine & Spirits Logistics Εξειδικευμένες μεταφορές για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών
DHL Food Logistics Υπηρεσίες logistics για τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά και χονδρικό εμπόριο στην Ευρώπη
DHL Perishable Logistics Βέλτιστες συνθήκες για τη μεταφορά και τη συμμόρφωση ευπαθών αγαθών
DHL LifeConEx Εξειδικευμένη υπηρεσία μεταφοράς σε Ελεγχόμενη Θερμοκρασία

DHL Lead Logistics Partner

Οι συνάδελφοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL International Supply Chain (ISC)

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Industrial Projects

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Trade Fairs & Events

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Wine & Spirits Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Food Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Perishable Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL LifeConEx

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης σχετικά με τις Τελωνειακές διαδικασίες, την Ασφάλεια ή την Ασφαλιστική κάλυψη
DHL Customs Services Υπηρεσίες εκτελωνισμού
DHL Customs Consulting Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες
DHL Cargo Insurance Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη φορτίου
DHL Security Services Ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας
DHL Customs Services

Αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Customs Consulting

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Cargo Insurance

Αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Security Services

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης πράσινων υπηρεσιών logistics
Αναφορές αποτυπώματος άνθρακα
Βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος
Αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα
Επιλογή λύσης αναφορών αποτυπώματος άνθρακα
DHL Carbon Calculator Εργαλείο υπολογισμού εκπομπών σε σχέση με τη μεταφορά
DHL Carbon Report Αναφορά περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταφορών και υπηρεσιών logistics
DHL Carbon Dashboard Γραφική μοντελοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού σας
DHL Quick Scan Γρήγορη επισκόπηση της αποτελεσματικότητας του αποτυπώματος άνθρακα

DHL Carbon Calculator

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Carbon Report

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Carbon Dashboard

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Quick Scan

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος
DHL Green Danmar Θαλάσσιες μεταφορές με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
DHL Freight EuroLine Πλήρη (FTL) και τμηματικά (PTL) φορτία οδικών μεταφορών στην Ευρώπη με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
DHL Logistics Consulting Βελτιστοποίηση δικτύου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

DHL Green Danmar

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Freight Euroline

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης για αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα
Για αποστολές δεμάτων Express
Για αποστολές Φορτίο/Μεταφορά

Για αποστολές δεμάτων Express

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Express θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Για αποστολές Φορτίο/Μεταφορά

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλέξτε μια λύση Ορατότητας & Διαχείρισης Κινδύνων
DHL SmartSensor Αποκτήστε πλήρη ορατότητα της αποστολής σας
DHL Resilience360 Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού

DHL SmartSensor

Οι συνάδελφοί μας από την ομάδα του DHL SmartSensor θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Resilience360

Οι συνάδελφοί μας από την ομάδα της DHL Resilience360 θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλέξτε την κατάλληλη λύση
Αποθήκευση
Μεταφορά και Διανομή
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Διαχείρισης
Υπηρεσίες Logistics 3PL
Τελωνειακές διαδικασίες, Ασφάλεια και Ασφαλιστική Κάλυψη
Πράσινες Υπηρεσίες Logistics
Ορατότητα & Διαχείριση Κινδύνων
Επιλογή λύσης αποθήκευσης
DHL Warehousing Κοινόχρηστη ή αποκλειστική αποθήκευση και διανομή αγαθών

DHL Warehousing

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης μεταφοράς και διανομής
Διηπειρωτικές πολυτροπικές μεταφορές
Πανευρωπαϊκές μεταφορές
Επιλογή λύσης διηπειρωτικών πολυτροπικών μεταφορών
DHL SeAir Πολυτροπικές αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
DHL Door-to-More Λύσεις απευθείας διανομής

DHL SeAir

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Door-to-More

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης πανευρωπαϊκών μεταφορών
DHL Freight Euronet Επίγειες μεταφορές που διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη
DHL Freight Special Transports Μεταφορές για υπερμεγέθη ή μεγάλου βάρους φορτία στην Ευρώπη

DHL Freight Euronet

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Freight Special Transports

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή υπηρεσίας συμβουλευτικής και διαχείρισης
DHL Logistics Consulting Στρατηγική καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης και της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού

DHL Logistics Consulting

Οι συνάδελφοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης ενοποιημένων υπηρεσιών logistics
DHL Lead Logistics Partner Επίβλεψη ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και της λειτουργίας της
DHL International Supply Chain (ISC) Υπηρεσίες διαχείρισης ενοποίησης μεταφοράς προέλευσης και μεταφοράς προορισμού
DHL Industrial Projects Υπηρεσίες logistics έργων για υπερμεγέθη φορτία
DHL Trade Fairs & Events Πλήρως ενοποιημένες υπηρεσίες logistics για εκδηλώσεις
DHL Wine & Spirits Logistics Εξειδικευμένες μεταφορές για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών
DHL Food Logistics Υπηρεσίες logistics για τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά και χονδρικό εμπόριο στην Ευρώπη
DHL Perishable Logistics Βέλτιστες συνθήκες για τη μεταφορά και τη συμμόρφωση ευπαθών αγαθών
DHL LifeConEx Εξειδικευμένη υπηρεσία μεταφοράς σε Ελεγχόμενη Θερμοκρασία

DHL Lead Logistics Partner

Οι συνάδελφοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL International Supply Chain (ISC)

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Industrial Projects

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Trade Fairs & Events

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Wine & Spirits Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Food Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Perishable Logistics

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL LifeConEx

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης σχετικά με τις Τελωνειακές διαδικασίες, την Ασφάλεια ή την Ασφαλιστική κάλυψη
DHL Customs Services Υπηρεσίες εκτελωνισμού
DHL Customs Consulting Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες
DHL Cargo Insurance Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη φορτίου
DHL Security Services Ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας
DHL Customs Services

Αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Customs Consulting

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Cargo Insurance

Αεροπορικές ή θαλάσσιες μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Οδικές ή σιδηροδρομικές μεταφορές

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Security Services

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης πράσινων υπηρεσιών logistics
Αναφορές αποτυπώματος άνθρακα
Βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος
Αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα
Επιλογή λύσης αναφορών αποτυπώματος άνθρακα
DHL Carbon Calculator Εργαλείο υπολογισμού εκπομπών σε σχέση με τη μεταφορά
DHL Carbon Report Αναφορά περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταφορών και υπηρεσιών logistics
DHL Carbon Dashboard Γραφική μοντελοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού σας
DHL Quick Scan Γρήγορη επισκόπηση της αποτελεσματικότητας του αποτυπώματος άνθρακα

DHL Carbon Calculator

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Carbon Report

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Carbon Dashboard

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Quick Scan

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος
DHL Green Danmar Θαλάσσιες μεταφορές με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
DHL Freight EuroLine Πλήρη (FTL) και τμηματικά (PTL) φορτία οδικών μεταφορών στην Ευρώπη με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα
DHL Warehousing Πρωτοποριακές τεχνολογίες για «πράσινη» αποθήκευση
DHL Logistics Consulting Βελτιστοποίηση δικτύου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

DHL Green Danmar

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Freight Euroline

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Freight θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Warehousing

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλογή λύσης για αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα
Για αποστολές δεμάτων Express
Για αποστολές Φορτίο/Μεταφορά

Για αποστολές δεμάτων Express

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Express θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Για αποστολές Φορτίο/Μεταφορά

Οι συνάδελφοί μας από την DHL Global Forwarding θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

Επιλέξτε μια λύση Ορατότητας & Διαχείρισης Κινδύνων
DHL SmartSensor Αποκτήστε πλήρη ορατότητα της αποστολής σας
DHL Resilience360 Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού

DHL SmartSensor

Οι συνάδελφοί μας από την ομάδα του DHL SmartSensor θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.

DHL Resilience360

Οι συνάδελφοί μας από την ομάδα της DHL Resilience360 θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την υποβολή της φόρμας.