Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

VARER UNNTATT FOR FRAKTFORSIKRING

Forsikringsdekning kan ikke tilbys for de følgende varene:

 • Ammunisjon, våpen, eksplosiver
 • Antikviteter, kunstverk og sølvtøy
 • Alle midler for kontantfri betaling (f.eks. sjekker, bruksklare kredittkort, stempelmerker, verdipapirer, omsettelige instrumenter, statsobligasjoner og lignende)
 • Gods som transporteres under egen vekt eller slepes etter egen aksel (for eksempel motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, hesteboks, båter med tilhenger)
 • Interesser som eies av, er hyret av, leases eller lånes til DHL Freight
 • Blod og/eller blodplasma
 • Tørre og flytende bulkvarer, inkludert de som transporteres i fleksitanker
 • Gulv, sølv og edelmetaller 
 • Sement, sementprodukter
 • Sigaretter, sigarer og andre ferdige tobakksprodukter
 • Farlig gods i klasse 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Designer, mønstre, planer, skjøter, manuskripter og alle andre dokumenter
 • Pels, pelsklær
 • Husholdningsvarer og personlige effekter
 • Smykker
 • Husdyr, avlsmasse, levende dyr og levende planter
 • Løse edelstener
 • Enhver form for penger (for eksempel kontanter, banksedler, mynter, valutasedler)
 • Ferskvarer og temperaturfølsomme varer
 • Prototyper og unike interesser
 • Frimerker, billetter og lignende
 • Metallvarer som kobber, tinn, osv. i ren form
 • Uinnpakket/ubeskyttet stål (for eksempel rør, spoler, stenger, metallplater osv.)

Les mer om landtransport av farlig gods og vareunntak for transport