Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Bransjeekspertise


Dine unike logistikkbehov ligger til grunn for virksomheten vår. Vi forvandler utfordringene du står overfor i markedet, til muligheter, og ofte til et konkurransefortrinn. Våre logistikkeksperter utvikler skreddersydde løsninger for de komplekse logistikkproblemene i bransjen din.

Utforsk vår bransjeekspertise


Auto-Mobility

Enten det er LTL, PTL eller FTL vil DHLs Auto-Mobility-eksperter analysere, optimere og implementere komplekse transportløsninger og tilby konsepter for spedisjon i områder, I2M, JIT, JIS og visse andre oppsett som er spesifikke for Auto-Mobility. Vår toppmoderne FCM (Freight Chain Manager)-nettportal gir synlighet gjennom hele verdikjeden.

Viktig kunnskap om underbransjer
 • Passasjerkjøretøy – Produsert av produsenter av originaldeler (OEM-er)
 • Kommersielle kjøretøy – lette-middels-tunge lastebiler (over 3,5 tonn)
 • Produsenter av komponenter – inndelt i første-, andre-, tredje- og n.-rangs leverandører for å vise kompleksiteten ved den produserte delen
 • Dekk – Produksjon av dekk for passasjerkjøretøy eller kommersielle kjøretøy, motorsykler, fly, landbruksmaskiner eller racerbiler

Kjemikalier

Kjemikalieekspertene våre har bred kunnskap og en detaljert forståelse av de bransjespesifikke detaljene og kravene. Med kompetansesentre for kjemikalietransport nær de største kjemikalieproduksjonsområdene tilbyr vi den beste løsningen for godset ditt. Alle driftsprosesser er tilpasset bransjens spesifikke behov: GPS-oppsyn, kunnskap innen håndtering av tomme kjemikaliebeholdere, sentral overvåking og rapportering osv.

Ekspertise inkluderer
 • EN 12642-sertifiserte XL-trailere med stiv takkonstruksjon, stabile skillevegger, faste stenger
 • Transport for alle ADR-klasser med noen få unntak som er angitt i våre generelle vilkår og betingelser
 • Alle terminaler er utstyrt i henhold til ADR-krav og sertifisert via DIN EN 12798
 • Fullt overvåket temperaturfølsom transport gjennom hele verdikjeden med termotrailere eller termoposer
 • DHL-terminaler, SQAS og DEKRA farlig gods-sertifisering

Forbruker

Forbrukerekspertene våre har fokus på globalisering, urbanisering, råmaterialer og bærekraftighet og vil hjelpe deg med å drive virksomhet i alle relevante underbransjer i henhold til de bestemte behovene. Innenfor underbransjene kunne ikke behovene vært mer varierte. For FMCG er leveringstiden til markedet og distribusjon gjennom flere kanaler avgjørende, mens ferskvareprodusenter foretrekker smart logistikk med kjølelager og -transport.

Viktig kunnskap om underbransjer
 • Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
 • Trykksaker
 • Media/underholdning
 • Varer med begrenset holdbarhet
 • Konsumentvarer til forbrukermarkedet

Energi

DHLs energiløsninger er fokusert på verdikjedebehovene til selskaper i energibransjen (inkl. olje, gass, gruvedrift og fornybar energi), og sikrer samtidig samsvar med de nyeste sikkerhets- og miljøforskriftene. Vi tilbyr de ønskede tjenestene selv på de mest avsidesliggende og vanskelig tilgjengelig stedene, og sikrer at dine høye krav til HMS imøtekommes. Målet vårt er: Null personskader, ingen ulykker, ingen store hendelser!

Viktig kunnskap om underbransjer
 • Olje og gass – oppstrøms og nedstrøms
 • Kjemikalier og petrokjemiske produkter
 • Energibasert gruvedrift
 • Strøm, fornybar energi og strømstyring

Utvikling og produksjon

Vi utformer tilpassede løsninger for komplekse logistikkproblemer i din bransje. La ekspertene våre vise vei. Å oppfylle dine spesifikke logistikkkrav er en svært viktig del av virksomheten vår. Basert på verdikjedene til kundene våre, konverterer vi utfordringene som du støter på i markedet, til muligheter for deg til å skaffe deg et konkurransefortrinn.

Ekspertise inkluderer
 • Elektrisk distribusjon – energibransje, jordbruk
 • Luftrom og luftfart, jernbane – transport, det offentlige og forsvar, helsevesen
 • Anleggsmaskiner – byggevirksomhet, gruvedrift
 • Sikker transport for å beskytte høyrisikabelt gods
 • Resilience360 – en skybasert plattform som kartlegger verdikjeden din og reduserer risiko

Biovitenskap og helse

Vi kjenner til det enorme ansvaret forbundet med transport av gods for medisinsk behandling. Vi driver virksomhet i henhold til et kvalitetssikringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Alle prosessene våre er satt opp for å oppfylle standardene i de nye EU-retningslinjene for GDP for å verne om integriteten til godset gjennom hele transportkjeden.  DHL Freight har også opprettet et kompetansesenter for biovitenskap i Belgia, hvor vi kombinerte all vår kunnskap i et team som håndterer alle forsendelser i DHL Freight Coldchain-nettverket.

Ekspertise inkluderer
 • Temperaturkontrollerte tjenester nedkjølte (+2 °C til +8 °C) samt kontrollerte romtempererte produkter (+15 °C til +25 °C)
 • I samsvar med EU-retningslinjene for GDP (god distribusjonspraksis)
 • GPS-sikkerhetsovervåkning levert av Agheera
 • Forsendelser av (ultra)-høy verdi
 • Kontrollerte legemidler og farmasøytisk farlig gods
 • Express- eller avgiftspliktige leveringer

Detaljhandel

Forbrukerorienterte trender, en voksende global middelklasse og et ønske om å kjøpe bærekraftige og fristende produkter betyr raske endringer for verdens produsenter av forbrukervarer. Følgelig må transportløsningene dine være smidige. Hos DHL Freight tar vi disse utfordringene på strak arm, og vi skaper innovative løsninger i samarbeid med kundene våre. 

Ekspertise inkluderer
 • Bil-, intermodal- og jernbanetransport
 • Full Load (FTL), Partial load (PTL), Groupage (LTL)
 • Sikkerhetsløsninger for varer av høy verdi
 • Tollklarering og -rådgivning
 • Sertifiseringer: ISO 9001, 14001 og 50001
 • Levering i butikker
 • Flerkanalsløsninger
 • Dedikert eller delt transport

Teknologi

Selv i tilfeller med gods av høyeste verdi eller ved behov for å dekke europeisk distribusjon i B2B- og B2C-segmentet, tilbyr vi den ønskede tjenesten og imøtekommer de høye kravene dine i teknologibransjen. Vi tilbyr lastebiler med to sjåfører, et 24/7 proaktivt, GPS-støttet sikkerhetskontrollsenter og mer for å beskytte varene dine.

 

Viktig kunnskap om underbransjer
 • Forbrukerelektronikk, EMS og ODM
 • Bedriftsdataløsninger, PC-er og bærbare datamaskiner
 • Mobiltelefoner og nettverksenheter
 • Bildebehandlings- og utskriftsmaskiner
 • Halvledere

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en jernbanefraktekspert? 


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.