Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Tolltjenester

Baner veien for internasjonal handel


Tollvesenet spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for ulike handelsprosesser og beskytte økonomier mot risiko, og har blitt en avgjørende suksessfaktor i internasjonal handel.

Alle tjenestene våre leveres av erfarne tollspesialister. Vi sørger for at teamet vårt er oppdatert med de siste juridiske og prosedyremessige endringene, slik at de har tilstrekkelig kunnskap for å tjene deg og virksomheten din med alle transportformer.

27 land

170 kontorer

1000 tolleksperter

Utforsk våre tolltjenester


DHL Customs Services

Vårt brede utvalg av tolltjenester sørger for at forsendelsen krysser landegrensene på en punktlig og problemfri måte, uten administrative byrder, forsinkelser eller gebyrer.

Tjenester inkluderer:
 • Import og eksporttolldeklarering
 • Sikkerhetsdeklarering
 • Betaling av skatter og avgifter
 • Andre tjenester knyttet til offentlige myndigheter
 • Forflytning i transitt
 • Tillatelser og lisenssøknadstjenester

DHL Customs Consulting

Våre tollveiledere kan gå gjennom din verdikjede for å bidra til en smidigere fortollingsprosess, lavere avgifter, identifisering av potensielle risikoområder, samt optimalisering av internkontroll og prosedyrer for best mulig etterlevelse av regelverk. Våre etablerte metoder og kunnskap innen prosjektledelse sikrer at prosjektene gjennomføres som planlagt, i forhold til oppsatt tidsplan, og etter budsjettet.

Konsulentene våre søker å oppnå tre kjernemålsetninger: overholdelse av tollreglement, kostnadseffektivitet og tidsbesparelser.

Tjenester inkluderer:
 • Tolltjenester
 • Veiledning og tolkning av lover og regler
 • Compliancevurderinger og regnskap
 • Opplæring innen fortolling
 • Program for skatt og avgifter
 • Ressurser på stedet (utplassering)

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en tollekspert?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.