Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

INCOTERMS® 2010

Incoterms® brukes på verdensbasis i internasjonale og nasjonale kontrakter, og beskriver ansvarsfordelingen mellom kjøper og selger for kostnader og risiko samt fraktforsikring.

Brosjyren nedenfor illustrerer leveringsbetingelser og ansvarsfordeling mellom kjøper og selger for kostnader og risiko samt fraktforsikring.

Finn ut mer om Incoterms® 2010 og hold deg oppdatert om den siste informasjonen fra ICC (Det internasjonale handelskammer) sin nettside.

 

Regler for alle løsninger og transportmoduser

 • «Ex Works» betyr at selgeren leverer når de plasserer godset til kjøpers disposisjon på selgers eiendom eller et annet navngitt sted (dvs. fabrikk, lager e.l.). Selgeren trenger ikke å laste godset over på et hentekjøretøy eller klarere godset for eksport, dersom slik klarering er nødvendig.

 • «Free Carrier» betyr at selger leverer godset til befrakter eller en annen person bestemt av kjøper på selgerens eiendom eller et annet navngitt sted. Partene anbefales å spesifisere så tydelig som mulig det eksakte leveringspunktet, siden kjøper overtar risikoen fra det punktet.

 • «Carriage Paid To» betyr at selger leverer godset til befrakteren eller en annen person navngitt av selgeren på et avtalt sted (hvis et slikt sted er avtalt mellom partene), og at selger må ordne og betale for frakt for å frakte godset til det navngitte bestemmelsesstedet.

 • «Delivered at Terminal» betyr at selger leverer når godset, etter at det er losset av transportmiddelet, plasseres til kjøpers disposisjon på en navngitt terminal i en navngitt havn eller et navngitt bestemmelsessted. «Terminal» inkluderer et sted, forsikret eller ikke, som en brygge, lager, containerpark, fraktterminal for vei-, bane- eller flyfrakt. Selger har all risiko forbundet med å frakte godset til og losse det på terminalen ved den navngitte havna eller bestemmelsesstedet.

 • «Delivered at Place» betyr at selger leverer når godset plasseres til kjøpers disposisjon på transportmiddelet, klart for lossing på det navngitte bestemmelsesstedet. Selger har all risiko forbundet med å frakte godset til det navngitte stedet.

 • «Delivered Duty Paid» betyr at selger leverer godset når godset plasseres til kjøpers disposisjon, klarert for import på transportmiddelet, klart for lossing på det navngitte bestemmelsesstedet. Selger dekker alle kostnader og har all risiko forbundet med å frakte godset til bestemmelsesstedet og er forpliktet til å klarere godset, ikke bare for eksport, men også for import, å betale avgifter for både eksport og import, og å utføre alle formaliteter knyttet til toll.

Kilde: ICCs nettsider.

Les hele versjonen under Incoterms® Rules 2010-utgaven.

«Incoterms» er et varemerke for Det internasjonale handelskammer (ICC).

 

Regler for sjøtransport og transport i innlands farvann

 • «Free Alongside Ship» betyr at selger leverer når godset plasseres ved fartøyet (f.eks. på en brygge eller lekter) beskrevet av kjøper i den navngitte havnen for forsendelse. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset står ved siden av skipet, og kjøper dekker alle kostnader deretter.

 • «Free on Board» (Fritt om bord) betyr at selger må levere varene ombord i det fartøyet kjøperen angir i den navngitte havna for forsendelsen. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet, og kjøper dekker alle kostnader deretter.

 • «Cost and Freight» betyr at selger leverer gods ombord kjøretøyet. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet. Selgeren skal besørge og betale for kostnader og frakt som kreves for å frakte godset til navngitt ankomsthavn.

 • «Cost, Insurance and Freight» betyr at selger leverer gods ombord i kjøretøyet. Risikoen for tap eller skade på godset overføres når godset er ombord i fartøyet. Selger skal besørge og dekke kostnader og frakt som kreves for å frakte godset til den navngitte ankomsthavnen.

  Selger skal også besørge forsikring mot kjøpers risiko for tap eller skade på godset under transport. Kjøper må være oppmerksom på at under CIF er selger bare pålagt å skaffe minimum forsikringsdekning. Dersom kjøper ønsker bredere forsikringsdekning, må de enten samtykke til dette uttrykkelig med selger eller tegne egen forsikring.

Kilde: ICCs nettsider.

Les hele versjonen under Incoterms® Rules 2010-utgaven.

«Incoterms» er et varemerke for Det internasjonale handelskammer (ICC).

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt en av våre DHL Freight-eksperter i dag!

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.