Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

DETALJHANDEL

Holde tritt med en bransje i utvikling

Mange av de største selskapene i verden hører hjemme i forbruker- og detaljhandelbransjen (C&R). For de aller fleste av dem spiller logistikk en svært viktig rolle når det gjelder å garantere kundenes tilfredshet fra dag til dag. Målet til DHL Freights løsninger for detaljhandelbransjen er å hjelpe internasjonale kunder med å oppnå forretningsmålene sine på best mulig måte, gjennom bruk av DHL Freights ekspertise på levering av pålitelige og toppmoderne transporttjenester og verdiøkende tjenester, fra palleforsendelser (LTL) opp til fulle trailerlaster (FTL).

Utviklingen av e-handel har ført til store endringer i detaljhandelbransjen over de siste årene, noe som også har påvirket logistikken og gjort flyten av varer mer komplisert.

Detaljhandelsektoren kan deles inn i følgende kategorier, som alle krever ulike logistikkløsninger:

  • Detaljhandel på nett
  • Ikke-nettbasert detaljhandel
  • Flere kanaler

Mens den nettbaserte detaljhandelen utviser internasjonale strukturer og krever hurtige konsolideringstjenester, krever den ikke-nettbaserte detaljhandelen det motsatte pga. sterk fragmentering og lokale strukturer. DHL Freight imøtekommer disse utfordringene – gjennom samarbeid og innovative løsninger i partnerskap med deg.

Hva vi tilbyr detaljhandelbransjen

  • Stor erfaring innen både nettbasert og ikke-nettbasert detaljhandel. Vi har tilbudt tjenester til stasjonære detaljhandlere i flere år, og vi er også partnere med e-detaljhandlere.

  • En kombinasjon av DHL-tilbud på tvers av forretningsenheter er ofte den mest innovative, individuelle løsningen for kundene. Vi vet hva detaljhandelen krever – globale inngående leveringstjenester så vel som lokale distribusjonsløsninger – og står klare til å finne den beste kombinasjonen av tjenester under én DHL-logo.

  • Vi må forstå kundens virksomhet først, før vi kan foreslå logistikkløsninger. Med denne forståelsen snakker vi kundens språk, og kombinert med vår logistikkekspertise kan vi gjøre det beste ut av verdikjeden din.

Sector Experts at Your Doorstep

No matter what your sector is, we understand your specific industry sector needs

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.