Nawigacja i treść

ENERGIA

Zaufany partner. Z nami sprostasz wyzwaniom branży energetycznej.

W branży energetycznej kluczem do sukcesu i utrzymania zarówno istniejących obiektów, jak i tych będących dopiero w sferze planowania, jest wydajne korzystanie z dostępnych zasobów ludzkich, infrastruktury i sprzętu.

Naciski na obniżanie kosztów, zmieniająca się struktura źródeł energii i rosnący wpływ energii odnawialnej na rynek tradycyjny to olbrzymie wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć firmy energetyczne.

DHL jest światowym liderem w dziedzinie zintegrowanych usług dla branży energetycznej. Oferujemy bezpieczne i zgodne rozwiązania wysokiej jakości, pomagając firmom z sektora energetycznego w zwiększeniu produktywności i redukcji kosztów.


Nasza fachowa wiedza

Działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu

Odległe, trudne środowiska, rozbudowana infrastruktura i złożone łańcuchy dostaw na skalę globalną stanowią duże wyzwanie. W DHL zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem i obsługiwaniem wydajnych i skalowanych łańcuchów dostaw w pełnym cyklu życia produktu, obejmującym budowę, poszukiwania i produkcję.

Działania związane z przetwarzaniem i dystrybucją ropy i gazu

Niezależnie od tego, czy Twoja firma zajmuje się przerobem, rafinacją, produkcją czy dystrybucją, DHL pomoże Ci zoptymalizować łańcuch dostaw oraz zwiększyć wydajność zakładu i pracowników poprzez natychmiastowy dostęp do zapasów przy jednoczesnym działaniu na rzecz stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonale radzimy sobie z zarządzaniem wieloma dostawcami na szczeblu międzynarodowym i lokalnym, a także z płynną organizacją dostaw materiałów przychodzących do nowych i istniejących zakładów.

Energia odnawialna

Z powodu rosnącej konkurencyjności i utowarowienia składników, firmy muszą poprawiać efektywność logistyki i zwiększać zróżnicowanie swojej oferty poprzez dystrybucję, aby zdobyć w ten sposób przewagę nad konkurencją. DHL może zwiększyć efektywność logistyki surowców, zoptymalizować przepływ surowców w zakładzie oraz ułatwić szybsze wejście na nowy rynek. Zapoznaj się z naszym portfolio obejmującym bezpieczne, przejrzyste, niezawodne i uproszczone usługi.

Wytwarzanie energii i usługi komunalne

Ulepszenie infrastruktury, budowa nowych elektrowni, poprawa efektywności istniejących obiektów – to tylko niektóre wyzwania, którym DHL może sprostać, efektywnie zarządzając łańcuchem dostaw. W epoce coraz bardziej zdecentralizowanego wytwarzania energii sieć i możliwości DHL stanowią efektywną kosztowo platformę, na której Twoja firma może oprzeć swoją infrastrukturę, aby utrzymać integralność zasobów.

Górnictwo energetyczne

DHL rozumie wyjątkowe wyzwania stojące przed górnictwem energetycznym: niskie ceny towaru wymuszają zwiększanie efektywności. Możemy pomóc Twojej firmie w konsolidacji łańcucha dostaw w celu zwiększenia wykorzystania aktywów i dostępności materiałów, a w rezultacie wydłużenia czasu dostępności operacyjnej i poprawy wydajności poszczególnych zespołów.

Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.