Nawigacja i treść

NAUKI PRZYRODNICZE I OPIEKA ZDROWOTNA

Liczy się dla nas idea Łączenia, Troski, Zgodności z wymogami oraz Innowacji

Sektor nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej jest świadkiem przyśpieszonego tempa zmian w łańcuchu dostaw, większego zapotrzebowania na wydajność, różnych dróg na rynek oraz dostępu do nowych terytoriów geograficznych. Pociąga to za sobą potrzebę wprowadzenia cyfrowych rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw. 

Firma DHL rozumie to zapotrzebowanie i jest gotowa, aby pomóc Ci  stawić czoła wyzwaniom oraz optymalnie korzystać z możliwości  sektora opieki zdrowotnej, z pomocą kompleksowej oferty  skoncentrowanych na pacjencie,  przyszłościowych oraz  inteligentnych  rozwiązań logistycznych – określamy to mianem naszego  Systemu Opieki Zdrowotnej DHL. Za jego pośrednictwem możesz optymalnie korzystać z naszych możliwości  łączenia,  okazywania troski,  spełniania wymogów  oraz  innowacji, poprzez dostęp do naszej niezrównanej wiedzy i kompetencji w ramach globalnej sieci zgodnej z wymogami. Umożliwiamy Ci jeszcze wydajniejszą komunikację i łączność na każdym etapie troski o pacjenta – od badań klinicznych aż po miejsce kontaktu z pacjentem. 

Zapewniamy należytą  TROSKĘ  o Twoje łańcuchy dostaw i logistyki w branży farmaceutycznej, urządzeń medycznych oraz badań klinicznych, ponieważ wiemy, jaka jest stawka – ocalenie komuś życia lub poprawa jego jakości. To dlatego, że w firmie DHL  OKAZUJEMY TROSKĘ! 

Rozwiązania i produkty z zakresu transportu dla branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej

DHL oferuje szeroką gamę opcji transportowych opracowanych z myślą o szczególnych potrzebach branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej.

 • Dzięki proaktywnemu monitorowaniu przesyłek i podejmowaniu stosownych działań, całodobowo i przez cały rok, usługa ta gwarantuje zgodność z przepisami transportu produktów na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

  Oprócz spełniania globalnych wymogów w zakresie transportu lotniczego przesyłek z branży nauk biologicznych wymagających kontrolowanej temperatury, usługę tę wspiera dodatkowo sieć certyfikowanych stacji stosujących dobrą praktykę dystrybucji (GDP).

  Usługa ta, wykorzystująca procedury obsługi klienta zgodne z obowiązującymi przepisami, jest zarządzana za pośrednictwem systemu IT „LifeTrack” specjalnie opracowanego z myślą o tej branży.

 • Rozwiązanie opracowane z myślą o transporcie morski przesyłek z branży nauk biologicznych wymagających kontrolowanej temperatury, widoczności w czasie rzeczywistym i aktywnego monitorowania.

 • Nasza dedykowana, w pełni monitorowana i zapewniająca kontrolę temperatury usługa dla spaletyzowanych towarów drobnicowych, przesyłek częściowych i całopojazdowych dla produktów z sektora farmaceutycznego, nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej.

  Usługi z kontrolą temperatury: chłodnie (+2°C to +8°C) lub temperatura otoczenia (+15°C to +25°C).

  Wydajne, elastyczne i w pełni monitorowane w całym łańcuchu dostawy.

Rozwiązania związane z magazynowaniem

Regionalne węzły dostosowane do wymogów branży nauk biologicznych umożliwiające bezpieczne składowanie produktów poza rynkami docelowymi, ale w ich pobliżu.

Dostosowane do wymogów branży nauk biologicznych lokalizacje w obrębie wybranych rynków służące do magazynowania z wyprzedzeniem lub lokalizacje w strefach wolnego handlu.

Globalna sieć obiektów dedykowanych w głównej mierze branży nauk biologicznych i opieki zdrowotnej — ponad 140 obiektów w 40 krajach spełniających wymogi placówek badawczych i certyfikowanych pod względem zgodności z dobrą praktyką dystrybucji (GDP). Ponad 10 obiektów na całym świecie, w których świadczone są dodatkowe usługi stanowiące wartość dodaną i umożliwiające optymalizację Twojego łańcucha dostaw pod kątem elastyczności i sprawnego funkcjonowania.

 • Oferujemy, m.in. usługi magazynowania surowców, materiałów, części zamiennych i produktów gotowych. Korzystając z nich, możesz spełnić obietnicę złożoną Klientowi. Możesz dzielić magazyny z innymi użytkownikami lub zająć całość. W obu przypadkach dostarczamy rozwiązania, które będą dla Twojej firmy najbardziej wartościowe.

Rozwiązania zintegrowane

 • Przekształć swój łańcuch dostaw z DHL w roli głównego partnera logistycznego oraz wykorzystaj naszą fachową wiedzę w następujących dziedzinach:

  • Projektowanie  — nasza fachowa wiedza i innowacyjne narzędzia analityczne dają pewność, że procesy związane z transportem i łańcuchem dostaw będą przebiegać bez zarzutu.
  • Usługi zarządzania  — pozyskuj firmy świadczące usługi logistyczne i zarządzaj dostawcami oraz punktami styczności z klientem dzięki naszym usługom zarządzania. Usługi te obejmują również obsługę listów przewozowych, audyty i usługi związane z odprawą celną.
  • Operacje  — uzyskaj przejrzystość, zsynchronizuj transport i zminimalizuj ryzyko związane z codzienną działalnością dzięki naszej ofercie Control Tower.
  • Nieustanny rozwój  — osiągnij kompleksową przejrzystość dzięki podejściu „Zarządzanie całkowitym kosztem logistyki”, które pomaga minimalizować koszty za pomocą analizy zmian wymagań rynku, stanu zapasów i trendów zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Ta usługa zarządzania klasy premium powstała z myślą o obsłudze towarów wrażliwych na temperaturę na etapie poprzedzającym ich wysyłkę, w trakcie transportu oraz podczas dystrybucji. Obejmuje diagnostykę po dostarczeniu przesyłki, analizę FMEA i audyt, optymalizację łańcucha chłodniczego oraz usługi analizy danych w zakresie wszystkich rodzajów transportu za pośrednictwem sieci DHL i poza nią.

Fachowa wiedza na temat sektora

Wyroby farmaceutyczne

Coraz surowsze wymagania regulacyjne, dotyczące przede wszystkim zarządzania temperaturą i łańcuchem chłodniczym, globalizacja, naciski na obniżenie kosztów i potrzeba zróznicowanego poziomu obsługi mają ogromny wpływ na łańcuchy dostaw w branży farmaceutycznej w kwestii realizacji zamówień, prób klinicznych i zwrotów...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą różnić się w zależności od rodzaju produktów biofarmaceutycznych, substancji o wysokiej wartości, szczepionek, materiałów biopochodnych, leków innowacyjnych drobnocząsteczkowych, leków generycznych lub leków niewymagających recepty.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Urządzenia medyczne

Rosnąca złożoność, globalizacja, naciski na obniżenie kosztów, wymagania regulacyjne i handlowe, potrzeba zróżnicowania poziomów obsługi, opcje usług świadczonych na ostatnim etapie dostarczenia przesyłki i kanału dostarczenia — wszystko to ma wpływ na łańcuch dostaw w branży urządzeń i technologii medycznych podczas realizacji zamówień, a także operacji na rynku wtórnym i zwrotów...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z ortopedią, implantami kardiologicznymi, podstawowym sprzętem medycznym i częściami zamiennymi, diagnostyką czy materiałami eksploatacyjnymi.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Testy kliniczne

Rosnące zapotrzebowania na elastyczność i szybkość, wymogi regulacyjne, łańcuch chłodniczy, globalizacja i naciski na obniżenie kosztów — wszystkie te czynniki mają wpływ na łańcuchy dostaw dla badań klinicznych...

Poszczególne wyzwania i priorytety mogą się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z próbkami przychodzącymi do badacza i wychodzącymi do laboratorium, produktem/placebo, wyposażeniem pomocniczym i dokumentami, jak również czy jest to obszar terapeutyczny i etap kliniczny.

Wśród bogatej oferty specjalnych rozwiązań oferowanych przez DHL Twoja firma znajdzie produkt spełniający jej potrzeby.

Usługi związane ze zdrowiem

Rozwój sektora prywatnej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w gospodarkach rozwijających się, oraz rosnące naciski na zwiększanie nakładów na opiekę medyczną, doprowadziły do wzrostu znaczenia kosztów świadczenia opieki nad pacjentami. Firma DHL może pomóc poprawić efektywność i w istotnym stopniu wpłynąć na wyniki szpitala lub grupy placówek leczniczych. Dodatkowe usługi: zaopatrzenie, śledzenie stanu inwentarza i transport pacjentów.

Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.