Nawigacja i treść

Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

INCOTERMS® 2010

Zasady Incoterms® są często wykorzystywane na całym świecie w umowach międzynarodowych i krajowych, gdyż określają zobowiązania strony kupującej i sprzedającej w zakresie kosztów i ryzyka, a także ubezpieczenia cargo.

Poniższa broszura przedstawia warunki doręczenia oraz zobowiązania kupującego i sprzedającego w zakresie kosztów, ryzyka i ubezpieczenia cargo.

Dowiedz się więcej na temat reguł Incoterms® 2010 i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami publikowanymi na oficjalnej Dowiedz się więcej nastronie internetowej ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej).


Zasady dla wszystkich typów transportu

 • „Z zakładu” oznacza, że sprzedawca kończy dostawę w momencie udostępnienia towarów kupującemu w placówce sprzedawcy lub innym określonym miejscu (zakład, fabryka, magazyn itp.). Sprzedawca nie musi załadować towarów na odbierający pojazd ani uzyskać zezwoleń eksportowych, jeśli takie zezwolenia są wymagane.

 • „Dostarczony do przewoźnika” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary do przewoźnika lub innej osoby określonej przez kupującego w placówce sprzedawcy lub innym określonym miejscu. Stronom zaleca się maksymalnie jednoznaczne określenie miejsca dostawy, ponieważ od tego momentu ryzyko przechodzi na kupującego.

 • „Przewóz opłacony” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez sprzedawcę w ustalonym miejscu (jeśli strony ustaliły takie miejsce), a sprzedawca musi zakontraktować i opłacić koszty przewozu potrzebne do dostarczenia towarów do określonego miejsca docelowego.

 • „Dostarczone do terminalu” oznacza, że sprzedawca kończy dostawę w momencie, gdy towary, po rozładowaniu ze środka transportu, są udostępniane kupującemu w określonym terminalu, w określonym porcie lub miejscu przeznaczenia. „Terminal” oznacza miejsce pokryte dachem lub nie, takie jak nabrzeże, magazyn, plac kontenerowy albo terminal drogowy, kolejowy lub lotniczy. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towarów i rozładowaniem ich w terminalu w określonym porcie lub miejscu docelowym.

 • „Dostarczone do miejsca” oznacza, że sprzedawca kończy dostawę w momencie, gdy towary są udostępniane kupującemu na środku transportu, gotowe do rozładunku w określonym miejscu docelowym. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do określonego miejsca.

 • „Dostarczone, cło opłacone” oznacza, że sprzedawca kończy dostawę w momencie, gdy towary są udostępniane kupującemu na środku transportu, z opłaconym cłem importowym, gotowe do rozładunku w określonym miejscu docelowym. Sprzedawca ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z dostarczeniem towarów do miejsca docelowego oraz jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń eksportowych i importowych, opłacenia cła eksportowego i importowego oraz przeprowadzenia wszystkich formalności celnych.

Źródło: witryna internetowa ICC.

Zapoznaj się z pełną wersją zasad Incoterms®, wersja 2010.

"„Incoterms”" jest znakiem handlowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

Reguły dotyczące transportu morskiego i śródlądowego

 • „Dostarczone wzdłuż burty statku” oznacza, że dostawa sprzedawcy kończy się w momencie umieszczenia towarów wzdłuż burty statku (np. na nabrzeżu lub barce) określonego przez kupującego, w określonym porcie przesyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie złożenia towarów wzdłuż burty statku. Od tego momentu kupujący ponosi wszelkie dalsze koszty.

 • „Dostarczone na statek” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary na pokład statku określonego przez kupującego, w określonym porcie przesyłki, lub też przekazuje towary już dostarczone w ten sposób. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie znalezienia się towarów na pokładzie statku. Od tego momentu kupujący ponosi wszelkie dalsze koszty.

 • „Koszt i fracht” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary na pokład statku lub udostępnia towary już dostarczone w ten sposób. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie znalezienia się towarów na pokładzie statku. Sprzedawca musi zakontraktować i opłacić koszty i fracht potrzebne do dostarczenia towarów do określonego portu docelowego.

 • „Koszt, ubezpieczenie i fracht” oznacza, że sprzedawca dostarcza towary na pokład statku lub udostępnia towary już dostarczone w ten sposób. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na kupującego w momencie znalezienia się towarów na pokładzie statku. Sprzedawca musi zakontraktować i opłacić koszty i fracht potrzebne do dostarczenia towarów do określonego portu docelowego.

  Sprzedawca kontraktuje również ubezpieczenie ryzyka kupującego dotyczące utraty lub uszkodzenia towarów podczas transportu. Kupujący powinien pamiętać, że zgodnie z zasadami CIF sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia jedynie minimalnego zakresu ubezpieczenia. Jeśli kupujący potrzebuje bardziej kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, musi uzgodnić to ze sprzedawcą lub zakupić własne, dodatkowe ubezpieczenie.

Źródło: witryna internetowa ICC.

Zapoznaj się z pełną wersją zasad Incoterms®, wersja 2010.

"„Incoterms”" jest znakiem handlowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).