Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Branschexpertis


Dina unika logistikbehov är grunden till vår verksamhet. Vi tar oss an de utmaningar du står inför i din verksamhet och gör dem till möjligheter, vilket ofta ger dig en konkurrensfördel. Våra logistikexperter utformar anpassade lösningar för de komplexa marknadstrenderna som finns i just din bransch.

Utforska vår branschexpertis


Fordon

DHL:s fordonsexperter analyserar, optimerar och implementerar DHL:s komplexa transportlösningar, oavsett om det gäller styckegodsbil, del av lastbilslast eller full partibil. Vi erbjuder även Specialtjänster, I2M (Inbound to Manufacturing), JIT (Just-in-time), JIS (Just-in-sequence) och andra lösningar för fordonsbranschen. Vår webbportal för hantering av transportkedjan ger insyn i hela leveranskedjan.

Viktig underbranschexpertis
 • Personbilar från tillverkare av originalutrustning
 • Lätta och tunga lastbilar (tyngre än 3,5 ton)
 • Tillverkare av reservdelar – indelade som leverantörer på nivå 1, nivå 2, nivå 3 och nivå n för att visa på den tillverkade delens komplexitet
 • Däck för personbilar eller nyttofordon, motorcyklar, flygplan, lantbruksfordon eller racingbilar

Kemikalier

Våra kemikalieexperter har stor kunskap och förståelse om branschens specifika behov och krav. Kompetenscentrum för kemikalier placerade i närheten av de största producenterna av kemikalier möjliggör god hantering av dina varor. Alla transportprocesser är anpassade efter branschens unika behov: GPS-övervakning, kunskap om hantering av kemikalier, central bevakning och rapportering.

Expertisen täcker
 • EN 12642-certifierade lastbilar med förstärkt tak, stadiga skiljeväggar, ordentliga stakkäppar
 • transport av alla ADR-klasser utom några undantag som finns i våra allmänna villkor
 • Alla terminaler är utrustade enligt ADR-kraven och certifierade enligt DIN EN 12798
 • Helt övervakade, temperaturkänsliga transporter längs hela leveranskedjan med termolastbilar eller termopåsar
 • DHL:s terminaler SQAS- och DEKRA-certifierade för farligt gods

Konsumentvaror

Våra konsumentexperter utgår ifrån globala trender som globalisering, urbanisering, råmaterial och hållbarhet och hjälper dig med alla relevanta delsektorer utifrån dina behov. Behoven är väldigt olika inom de olika delsektorerna. För konsumtionsvaror med snabb omsättning är det viktigt att varorna kommer ut snabbt på marknaden och distribueras i olika kanaler. Tillverkare av förbrukningsvaror föredrar däremot smart logistik med kyld lagring och transport.

Viktig underbranschexpertis
 • Dagligvaror
 • Trycksaker
 • Media och underhållning
 • Förbrukningsvaror
 • Konsumentvaror

Energi

DHL:s energilösningar fokuserar på vilka behov företag i energibranschen har för sina leveranskedjor (olja, gas, gruvdrift och förnybar energi), samtidigt som vi säkerställer att vi följer de senaste säkerhets- och miljöreglerna. Vi hjälper dig gärna även om du befinner dig på de mest avlägsna och svåråtkomliga platserna. Vi ser också till att följa de stränga säkerhetsreglerna inom HSSE (Health, Safety, Security, Environment). Vår nollvision: Inga skador eller olyckor!

Viktig underbranschexpertis
 • Olja och gas – uppströms och nedströms
 • Kemikalier och petrokemikalier
 • Gruvarbete
 • Fördelar, förnybar energi och energihantering

Konstruktion och tillverkning

Vi utformar anpassade lösningar för komplexa logistikproblem inom din bransch. Låt våra experter visa dig vägen. Det är viktigt för oss att uppfylla dina specifika logistikkrav. Vi utgår från kundernas leveranskedjor för att omvandla de utmaningar du står inför på din marknad till konkurrensfördelar.

Expertisen täcker
 • eldistribution – energibranschen, jordbruk
 • flyg och järnväg – transport, regering och försvar, hälsovård
 • byggutrustning – byggbranschen, gruvdrift
 • säker transport för att skydda gods med hög risk
 • Resilience360 – en molnbaserad plattform som kartlägger din leveranskedja och minskar risker

Medicin och hälsovård

Vi känner till det enorma ansvaret när det gäller att transportera varor för medicinsk behandling. Vi verkar under ett kvalitetshanteringssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Alla våra processer är framtagna för att leva upp till standarderna i EU:s nya GDP-riktlinjer för att övervaka integriteten för ditt gods genom hela transportkedjan.  DHL Freight har också etablerat ett särskilt kompetenscenter för medicin och hälsovård i Belgien, där vi har slagit ihop allt vårt kunnande till ett team som hanterar alla sändningar inom nätverket DHL Freight Coldchain.

Expertisen täcker
 • temperaturkontrollerade tjänster för kylda produkter (+2 °C till +8 °C) samt produkter i kontrollerad omgivningstemperatur (+15 °C till +25 °C)
 • EU:s GDP-riktlinjer (Good Distribution Practice)
 • GPS-övervakning från Agheera
 • (mycket) värdefulla sändningar
 • Farligt gods i form av kontrollerade droger och läkemedel
 • expressleverans eller tullkontrollerad leverans

Detaljhandel

Konsumentorienterade trender, en växande global medelklass och efterfrågan på hållbara och åtråvärda produkter betyder att saker förändras snabbt för tillverkare av konsumentvaror. Dina transportlösningar måste därför vara agila. Vi på DHL Freight möter utmaningarna utan rädsla och skapar innovativa lösningar i samarbete med våra kunder. 

Expertisen täcker
 • vägtransport, intermodal transport och järnvägstransport
 • full partibil (FTL), del av lastbil (PTL), styckegods (LTL)
 • säkerhetslösningar för värdefulla handelsvaror
 • tulldeklarering och konsulttjänster
 • Certifieringar: ISO 9001, 14001 och 50001
 • leverans till butik
 • flerkanaliga lösningar
 • särskild eller delad transport

Teknologi

Vi arbetar utifrån dina behov och ser till att uppfylla de höga krav som finns i teknikbranschen, även vid transport av värdefulla varor eller vid europeisk distribution för B2B och B2C Vi erbjuder lastbilar med två förare, förebyggande säkerhetskontroller med GPS dygnet runt, med mera för att skydda ditt gods.

 

Viktig underbranschexpertis
 • Konsumentelektronik, EMS och ODM
 • Stationära och bärbara datorer
 • Mobiltelefoner och nätverksenheter
 • Bildenheter och skrivare
 • Halvledare

Ta kontakt

Har du frågor till en fraktexpert? 


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.