Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Begär en offert på europeisk vägtransport


Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska

Välj din godstyp*

Välj vilken typ av sändning du behöver

Välj vilken typ av sändning du behöver

Välj vilken typ av sändning du behöver

Välj vilken typ av sändning du behöver

Berätta om din sändning
Antal delar:
Mått*:
Vikt:

Ange storleken på din sändning

Lägg till ett föremål
Forms Summary

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska

Vilket ursprungsland har sändningen?

Ange sändningens ursprungsland

Ange ursprungslandets postnummer

Vilket destinationsland har sändningen?

Ange vart sändningen ska

Ange destinationslandets postnummer

Incoterms® 2020 krav

Välj incoterms

På sidan om Incoterms 2020 finns mer information

Forms Summary

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska

Är det något mer du vill tillägga?

Ange ytterligare information

Farligt gods?

Markera om du har farligt gods i sändningen

På sidan om farligt gods finns mer information

Temperaturkontrollerat gods eller förbrukningsvaror?

Markera om du har temperaturkontrollerat gods eller förbrukningsvaror i sändningen

Är du intresserad av försäkring?

Ange om du vill ha transportförsäkring

Se sidan om Gods som inte kan försäkras för mer information 

Behöver du tulltjänster?

Markera om du har temperaturkontrollerat gods eller förbrukningsvaror i sändningen

På vår sida om tullar finns mer information om tulldeklarering

Forms Summary

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska

Ange dina kontaktuppgifter

Ange ditt förnamn

Ange ditt efternamn

Ange företagets namn

Ange din e-postadress

Ange postnummer

Ange stad

Ange ditt telefonnummer

Välj land.

Välj bransch

Bifoga relevanta filer:
Bläddra

Bifoga relevanta dokument:

Om du vill veta mer om hur DHL använder dina personuppgifter, Läs  våra Allmänna villkor

Forms Summary