Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Branschexpertis

Expertkunskaper inom logistik för ditt branschområde understödda av ett globalt nätverk som levererar alla typer av sändningar vart som helst i världen


Fullständig insyn i sändningen, klassledande undantagshantering och det starkaste nätverket för flygfrakt och sjötransport kommer som standard för alla sändningar och alla våra kunder. Men vi har ännu mer att erbjuda just din bransch och dess logistiska utmaningar i form av allt från multimodala lösningar till rådgivning angående efterlevnad av handelsregler.

Vad vi gör för din bransch


Fordon

Använd dig av vår djupgående logistikexpertis och kunskap om värdeflödesanalys inom fordonsbranschen för att stärka din produktivitet och hantera ditt lager på ett effektivt sätt.

Vår expertis
 • Över 150 fordonsanläggningar över hela världen och 9 kompetenscenter i Kina, Indien, USA, Brasilien, Mexiko och Tyskland.
 • Världsomfattande samling fordonsexperter inom DHL
 • Anpassade pakteringslösningar för fordonsbranschen

Kemikalier

Vi erbjuder tillförlitliga, skräddarsydda lösningar och förenklad regelefterlevnad, inklusive IMO-reglerade (International Maritime Organization) marina transporter.

Vår expertis
 • Världsomfattande HSSE-verksamhet (Health, Safety, Security, Environment) för att uppfylla alla internationella standarder för efterlevnad.
 • Kemikaliekompetenscenter över hela världen, med särskilda lager för farligt gods.
 • ISO-tankhanteringslösningar för farliga vätskor och pulver

Konsumenter

Som logistikexperter erbjuder vi anpassad utformning av logistik och leveranskedja för inkommande för tillverkning (I2M) och export av slutprodukter, med lägre kostnader genom förenklade processer.

Vår expertis
 • Anläggningar på över 3 miljoner kvadratmeter för konsolidering och mervärdestjänster, med regionala nav i större anslutningsplatser (Panama, Singapore, Malaysia, Hongkong och Shanghai)
 • Konsumentkompetenscenter för ökad visibilitet och ett bra informationsflöde hela vägen, ända ned till inköpsorder- eller orderradsnivå
 • Tull- och regelexpertis för konsultation om handelsefterlevnad

Konstruktion och tillverkning

Vi samarbetar med våra affärsenheter inom DHL Group (DHL Express, DHL Supply Chain) för att leverera integrerade logistiklösningar för alla tillverkningsbranscher, överallt, världen om.

Vår expertis
 • Ett ojämförligt team av de allra bästa branschexperterna – specialiserade på flygbranschen, byggutrustning, industriutrustning och utvinning av annat än energi.
 • GoGreen-lösningar som stöder dina program för minskade koldioxidutsläpp – i alla transportsätt.
 • Betydande investeringar i lokala team, däribland BRIC+M-länderna och avlägsna platser i hårt klimat.

Energi

Som logistikexperter erbjuder vi säkra och regelmässiga lösningar som ger mervärde genom en förbättrad produktivitet och ökad effektivitet. Vår främsta hänsyn är säkerhet och respekt för miljön.

Vår expertis
 • Världsomfattande nätverk med mer än 650 specialister och experter med bevisad kompetens inom tunga lyft, bashantering, riggflytt, MRO och lastkonstruktion.
 • Support under hela projektets livscykel och driftcykeln
 • Erfarenhet av olja och gas uppströms, olja och gas nedströms, energibrytning, el, vatten och förnybara energikällor.

Medicin och hälsovård

Vi erbjuder sömlösa transporter hela vägen av temperaturkänsliga mediciner och hälsovårdsprodukter till alla länder och med alla transportsätt. Dina Thermonet-sändingar hanteras exklusivt av vårt certifierade nätverk med specialister på medicin och hälsovård.

Vår expertis
 • Fler än 150 medicin- och hälsovårdsanläggningar i 25 länder och ett globalt nätverk med 45 kompetenscenter inriktade på hälsovård
 • Utökad riskbedömning av handelsvägen för snabbt, faktabaserat beslutsfattande
 • Fullständig efterlevnad av god distributionssed, och uppfyllande av andra distributionsstandarder för läkemedel.
 • Aktiv övervakning och ingripande vid varning

Färskvaror

Alla våra tjänster säkerställer optimala förhållanden och regelefterlevnad för transport av färskvaror som blommor, frukt, grönsaker, ost, korv, färskt kött och fisk, och det genom hela leveranskedjan. Våra kylkedjeexperter hanterar alla typer av livsmedelsprodukter, från 30 °C till +30 °C över hela världen.

Vår expertis
 • Kontrollerad atmosfär för att reglera gaskoncentrationen och ge längre hållbarhet
 • Avfuktning i DHL:s kylcontainrar för att undvika både svamp, mögel och uttorkning.
 • Kylbehandling för att eliminera skadedjur och förhindra att de sprids till andra platser.
 • Ventiler för att bibehålla flödet av frisk luft och fördröja mognad och missfärgning.

Offentlig sektor

Som en ledande logistikexpert och leverantör till den offentliga sektorn är vi specialiserade på anpassade logistiklösningar för nödsändningar, försvar och myndigheter. Vi erbjuder specialframtagna tjänster i form av smidig efterlevnad i alla inblandade länder.

Vår expertis
 • Kontor i mer än 150 länder (810 platser), däribland viktiga fokusländer (t.ex. Afghanistan, Irak, Libyen)
 • Erfarenhet av hantering och transport av farliga material, vapen och farligt gods
 • Specialtjänster – tvåmansleveranser, tunga lyft, militär tullfri tulldeklarering, chartertjänster.
 • Nära samarbete med försvarsministerier och försvarstillverkare globalt

Detaljhandel

Vi erbjuder en totalintegrerad och skräddarsydd leveranskedjelösning, med orderhantering, leverantörsefterlevnad, ursprungskonsolidering, mervärdestjänster, transporthantering, leveranser sista milen och returhantering.

Vår expertis
 • Integrerad regional distribution till detaljhandel: Internationell distributionslösning hela vägen från fabrik eller nav till flera butiker/kunder med en enda tulldeklarering på destinationen
 • Distribution av värdefulla lyxvaror: Anpassade transporter dörr till dörr som innefattar carnetregistrering, CITES-dokumentation och handbagage för värdefulla lyxvaror
 • Specialutrustning för plagg på galge i små kvantiteter, DHL Global Forwardings skräddarsydda textainrar bidrar till att minska fraktkostnaderna och öka tillförlitligheten.

Teknologi

Vi erbjuder tillförlitliga och heltäckande leveranskedjelösningar för teknologibranschen med vilka du kan höja produktiviteten, öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Vår expertis
 • Maximal säkerhetsövervakning med Ocean Secure
 • Direktdistribution – interkontinentala sändningar från ”dörr till flera” konsolideras vid avsändningsplatsen och delas upp vid destinationen för utleverans
 • Logistikexpertis inom transport av mobila enheter, datorer, utskrifts- och bildutrustning och annan konsumentelektronik
 • Ytterligare kapacitet inom nätverkande, företagsdatorer, övriga halvledare, EMS och ODM

Vin och alkoholhaltiga drycker

Säkerställer ett smidigt flöde hela vägen från buteljering till kundens bord. Vi erbjuder specialiserad transport till en bred målgrupp inom vin- och spritbranschen.  Vårt samarbete med Hillebrand Gori ger oss tillgång till ett nätverk av personal och utrustning, säker och optimerad lagerhållning, avancerad IT-teknik och snabba, skyddade och certifierade transportrutiner.

Logistikexpertis:
 • Egna kontor och lagerlokaler i de större vinproducerande länderna
 • Specialiserade arbetsteam på alla konsumentmarknader
 • Globala vin och sprit-kompetenscenter
 • Ett nätverk med specialister som hanterar produkterna med särskilda säkerhetsåtgärder

Ta kontakt

Har du frågor till en logistikexpert som är specialiserad på din bransch?


Berätta lite mer om din organisation innan vi börjar.