Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Ocean Thermonet

En tillförlitlig och säker tjänst för sjötransport som är särskilt utformad för transport av läkemedel


Vi förstår hur viktigt det är att du får ut dina varor på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt utan kompromisser när det gäller konsekvens, insyn och efterlevnad. Därför har vi tagit fram Ocean Thermonet, en tjänst utformad specifikt för transport av läkemedelsprodukter, för att uppfylla dina behov och se till att du aldrig behöver kompromissa.

Pålitlighet

Vi finns här för att ge dig sinnesro och ser till att alla dina Themonet-sändningar hanteras av sjötransportspecialister inom medicin och hälsovård, med aktiv övervakning för säker och pålitlig transport av din känsliga last.

Flexibilitet och kontroll

Vi ger dig mer kontroll och flexibilitet. Vår branschledande position inom godssändning ger oss kapacitet att anpassa transporter och standardiserade tillvägagångssätt (SOP) så att de passar dina specifika krav.

Efterlevnad

Vi får fram ditt gods i tid och dit det ska med total regelefterlevnad. Vi ser till att all hantering och alla processer följer god distributionspraxis (GDP + GxP) och andra regelverk för läkemedelstransport.

Visibilitet

Vi finns här för att du ska slippa stressen med transport av medicin och hälsovårdsartiklar. Vi ger dig trygghet och kontroll, ökad transparens och skydd under handelsvägarna genom att använda aktiva övervakningsenheter.

Marknadsöversikt för DHL Ocean Reefer


Håll dig informerad om de trender som påverkar marknaden, med allt från transportörs- och utrustningskapacitet till transportavgifter, bransch för bransch. Kalla fakta direkt i inkorgen: registrera dig idag om du vill ha de senaste marknadsnyheterna om DHL Ocean Reefer direkt via e-post
 

Ta en närmare titt på Ocean Thermonet


Hanterar dina läkemedelstransporter med den speciella omsorg som krävs.

Våra Ocean Thermonet-produkter för läkemedels- och hälsovårdsbranschen


DHL Ocean Thermonet Control

Vi hjälper dig med dina specialkrav, som GDP-efterlevnad av godstransporter inom medicin och hälsovård. Ocean Thermonet Control erbjuder GDP+GxP-efterlevande hantering och leverantörsadministration, samt en efterlevande hantering av standardrutiner på ruttnivå med riskutvärdering av handelsvägen.

Tala med en expert på sjötransporter av medicin och hälsovårdsprodukter

Vi finns här för att
  • stötta dig med expertpersonal utbildad i reglerna för god distributionssed (GDP+GxP) med återkommande uppdateringar och granskningar
  • ge dig total trygghet. Våra certifierings- och granskningsprocesser styrs centralt för att upprätthålla global efterlevnad,
  • ge dig mer kontroll, med anpassad hantering av standardrutiner på ruttnivå med undantagshantering
  • agera utifrån dina behov, med en proaktiv beredskapsplan till hands.

DHL Ocean Thermonet Protect

Vi finns här för att erbjuda övervakning av dina transporter av medicin och hälsovårdsgods. Ocean Thermonet Protect har samma funktioner som Thermonet Control PLUS: aktiva övervakningsenheter, enhetslogistik, visibilitet via en onlineplattform, dygnet runt-övervakning och kapacitet till ingripande.

Vi finns här för att
  • ge dig total insyn, med dygnet runt-övervakning av parametrar som temperatur, luftfuktighet och ljus
  • befria dig från stress genom att erbjuda kapacitet till ingripande vid avvikelse från standardrutiner (t.ex. rutt, temperatur, luftfuktighet osv.)
  • ge dig trygghet och kontroll, via en helt integrerad global IT-plattform, ”Life Track”, med enkel åtkomst till data och analyser för dina sändningar.

DHL Ocean LCL Pharma Reefer

Hållbar och kostnadseffektiv sjötransport för dina mindre läkemedelssändningar.

LCL Pharma Reefer har en temperaturkontrollerad och GxP-efterlevande konsolideringstjänst hela vägen för last på +15/+25 °C. Dina LCL-sändningar av medicin och hälsovårdsartiklar hanteras av vårt stationsnätverk DHL Ocean Thermonet.

Dina fördelar
  • Varje konsolidering utrustas med en aktiv övervakningsenhet och övervakas via vår skyddstjänst DHL Ocean Thermonet
  • Sänk dina kostnader genom att skicka mindre mängder via flygfrakt eller i underanvända FCL-containrar
  • Minska ditt koldioxidavtryck. Byt till hållbart marint bränsle utan extra kostnad för kunder med godkända SBTi-mål, och stötta övergången till rena och hållbara sjötransporter

DHL Ocean Secure


Vi ger dig trygghet och kontroll. Med hjälp av GPS/GSM-aktiverade enheter för containersäkerhet tillhandahåller vi insyn dygnet runt via en onlineplattform och övervakar flera containerparametrar, som temperatur, luftfuktighet, ljus och säkerhet.

Vi för ut hälsovård till din marknad

Har du frågor till en expert på sjötransport av medicin och hälsovård?


Berätta lite mer om dina behov innan vi börjar.

Utforska andra tjänster för sjötransport